kontrole 2015 r.

12.01.2015 r.
została przeprowadzona kontrola autobusu 2267 przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku.
protokół z kontroli
UWAGA:
Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia

26.02.2015 r.
została przeprowadzona kontrola autobusu 2056 przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku.
protokół z kontroli
UWAGA:
Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia

26.02.2015 r.
została przeprowadzona kontrola autobusu 2047 przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku
protokół z kontroli
UWAGA:
Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia

26.02.2015 r.
została przeprowadzona kontrola autobusu 2051 przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku
protokół z kontroli
UWAGA:
Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia

26.02.2015 r.
została przeprowadzona kontrola autobusu 2033 przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku
protokół z kontroli
UWAGA:
Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia

26.02.2015 r.
została przeprowadzona kontrola autobusu 2042 przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku.
protokół z kontroli
UWAGA:
Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia

26.03.2015 r.
została przeprowadzona kontrola autobusu 2026 przez KMP Sopot.
protokół z kontroli

UWAGA:
Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia

06.05.2015 r.
została przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotycząca nadzoru nad warunkami  higieny pracy i kontrola wykonania zalecenia decyzji PPIS w Gdyni nr 34/2014 z 15.09.2014 r.
Protokół z kontroli

12.05.2015 r.
została przeprowadzona kontrola działającej przy PKM Gdynia Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przez Wydział Spraw Obywatelskich Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UM Gdynia w zakresie prawidłowości przeprowadzanych badań.
protokół z kontroli

09.06.2015 r.
została przeprowadzona kontrola autobusu 2094 przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku.
protokół z kontroli
Uwaga.
Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia

23-24.06, 24.07, 5-6.08.2015 r.
została przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku dotycząca:
  1. przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących zaplecza higieniczno-sanitarnego i socjalnego kierowców komunikacji miejskiej w  Gdyni,
  2. przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym technicznego bezpieczeństwa pracy oraz przepisów dotyczących wypadków przy pracy.
Protokół z kontroli
Uwaga.
Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia

04.09.2015 r.
została przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotycząca kontroli wykonania zaleceń decyzji PPIS w Gdyni nr 6/2015 z 07.05.2015 r.
protokół z kontroli

2-6.11, 9-10.11, 12-13.11, 16-20.11, 23-27.11.2015 r.
została przeprowadzona kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o/w Gdańsku dotycząca:
  1. prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
  2. ustalenia uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
  3. prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
  4. wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych
protokół z kontroli
Uwaga.
Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bogusław Stasiak
Wprowadził informację: Adam Weisbrodt
Ostatnio zmodyfikował: Adam Weisbrodt
Data wytworzenia informacji: 20.01.2015
Data udostępnienia informacji: 20.01.2015
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.10.2016 08:36 Zmiana podstawy prawnej Adam Weisbrodt
22.01.2016 10:27 Korekta Adam Weisbrodt
22.01.2016 10:25 Dodanie informacji Adam Weisbrodt
24.07.2015 11:16 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
11.03.2015 11:57 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
21.01.2015 07:38 Korekta Adam Weisbrodt
20.01.2015 10:37 Korekta Adam Weisbrodt
20.01.2015 10:36 Korekta Adam Weisbrodt
20.01.2015 10:35 Dodanie informacji Adam Weisbrodt