kontrole 2012 r.

17.02.2012 r.
została przeprowadzona kontrola autobusu 2089 przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku.
protokół z kontroli
UWAGA:
Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia

21.05.2012 r.
została przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotycząca sprawdzenia stanu sanitarno-technicznego, higieniczno-sanitarnego, prowadzenia dokumentacji prowadzonej działalności, kontroli gospodarki odpadami oraz bielizną czystą i brudną, sprawdzenia prawidłowości stosowania środków dezynfekcyjnych.
protokół z kontroli

4.06.2012 r.
została przeprowadzona kontrola działającej przy PKM Gdynia Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przez Transportowy Dozór Techniczny.
protokół z kontroli

18.07.2012 r.
została przeprowadzona kontrola działającej przy PKM Gdynia Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przez Wydział Spraw Obywatelskich Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UM Gdynia w zakresie prawidłowości przeprowadzanych badań.
protokół z kontroli

24.08.2012 r.
została przeprowadzona kontrola autobusu 2083 przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku.
protokół z kontroli
UWAGA:
Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia

24.08.2012 r.
została przeprowadzona kontrola autobusu 2088 przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku.
protokół z kontroli
UWAGA:
Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia

28.08.2012 r.
została przeprowadzona kontrola autobusu 2037 przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku.
protokół z kontroli
UWAGA:
Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia

10.09.2012 r.
została przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotycząca warunków  pracy i  oceny ryzyka zawodowego pracowników zatrudnionych w warsztatach samochodowych
protokół z kontroli

11.09.2012 r.
została przeprowadzona kontrola Spółdzielni Pracy Usług Kominiarskich w Gdańsku dotycząca kontroli przewodów kominowych:dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych.
protokół z kontroli

18.09.2012 r.
została przeprowadzona kontrola próbek powietrza, pomiarów i badań czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy w PKM przez SANEPID
protokół z pobrania próbek
04.10.2012 r.
sprawozdanie z dokonanych pomiarów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Kazimierz Gałkiewicz
Wprowadził informację: Adam Weisbrodt
Ostatnio zmodyfikował: Adam Weisbrodt
Data wytworzenia informacji: 07.02.2014
Data udostępnienia informacji: 07.02.2014
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.10.2016 08:29 Zmiana podstawy prawnej Adam Weisbrodt
13.02.2014 12:31 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
07.02.2014 12:54 Dodanie informacji Adam Weisbrodt