kontrole 2010 r.

18.05.2010 r.
została przeprowadzona kontrola działającej przy PKM Gdynia Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przez Wydział Spraw Obywatelskich Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UM Gdynia w zakresie prawidłowości przeprowadzanych badań.
protokół z kontroli

31.05.2010 r.
została przeprowadzona kontrola Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego " CENTROGAZ" Tomasz Kulpiński badania szczelności instalacji gazowej.
protokół z kontroli

23.07.2010 r.
została przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku dotycząca: realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.
notatka służbowa z kontroli

7.09.2010 r.
została przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotycząca prowadzenia nadzoru nad warunkami pracy i wypełniania przez pracodawców obowiązków wynikających z oceny ryzyka zawodowego pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na hałas i drgania mechaniczne
protokół z kontroli

15.09.2010 r.
została przeprowadzona kontrola Spółdzielni Pracy Usług Kominiarskich w Gdańsku dotycząca kontroli przewodów kominowych:dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych.
protokół z kontroli

12.10.2010 r.
została przeprowadzona kontrola próbek powietrza, pomiarów i badań czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy w PKM przez SANEPID
protokół z pobrania próbek
05.11.2010 r.
sprawozdanie z dokonanych pomiarów

15.12.2010 r.
została przeprowadzona kontrola autobusu 2026 przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku.
protokół z kontroli
UWAGA:
Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia

28.12.2010 r.
została przeprowadzona kontrola autobusu 2082 przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku.
protokół z kontroli
UWAGA:
Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Kazimierz Gałkiewicz
Wprowadził informację: Adam Weisbrodt
Ostatnio zmodyfikował: Adam Weisbrodt
Data wytworzenia informacji: 07.02.2014
Data udostępnienia informacji: 07.02.2014
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.10.2016 08:26 Zmiana podstawy prawnej Adam Weisbrodt
22.01.2016 10:43 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
22.01.2016 10:42 Dodanie informacji Adam Weisbrodt
13.02.2014 12:27 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
07.02.2014 11:44 Dodanie informacji Adam Weisbrodt