kontrole 2008 r.

22.01.2008 r.
została przeprowadzona kontrola Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni  gospodarki ściekowej.
protokół kontroli


5,6,31.03.2008 r.
została przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku dotycząca: realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.
notatka z kontroli

22.10.2008 r.
została przeprowadzona kontrola próbek powietrza, pomiarów i badań czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy w PKM przez SANEPID
protokół z pobrania próbek
21.11.2008 r.
sprawozdanie z dokonanych pomiarów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Kazimierz Gałkiewicz
Wprowadził informację: Adam Weisbrodt
Ostatnio zmodyfikował: Adam Weisbrodt
Data wytworzenia informacji: 13.02.2014
Data udostępnienia informacji: 07.02.2014
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.10.2016 08:24 Korekta Adam Weisbrodt
22.01.2016 10:50 Dodanie informacji Adam Weisbrodt
13.02.2014 12:10 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
07.02.2014 11:00 Dodanie informacji Adam Weisbrodt