kontrole 2006 r.

 8.03.2006 r.
została przeprowadzona kontrola przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Gdyni dotycząca sposobów magazynowania odpadów.
protokół z kontroli Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Gdyni
21.06.2006 r.
decyzja Wydziału Ochorny Środowiska UM Gdynia dotycząca odpadów

19.06.2006 r.
została przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotycząca ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach
protokół z kontroli

10.10.2006 r.
została przeprowadzona kontrola działającej przy PKM Gdynia Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przez Wydział Spraw Obywatelskich Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UM Gdynia w zakresie prawidłowości przeprowadzanych badań
protokół z kontroli

12.10.2006 r.
została przeprowadzona kontrola autobusu 2219 przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku.
protokół z kontroli
UWAGA:
Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia

19.10.2006 r.
została przeprowadzona kontrola próbek powietrza, pomiarów i badań czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy w PKM przez SANEPID
protokół z pobrania próbek
02.11.2006 r.
sprawozdanie z dokonanych pomiarów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Kazimierz Gałkiewicz
Wprowadził informację: Adam Weisbrodt
Ostatnio zmodyfikował: Adam Weisbrodt
Data wytworzenia informacji: 07.02.2014
Data udostępnienia informacji: 07.02.2014
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.10.2016 08:21 Zmiana podstawy prawnej Adam Weisbrodt
07.02.2014 10:40 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
07.02.2014 09:40 Dodanie informacji Adam Weisbrodt
07.02.2014 09:18 Dodanie informacji Adam Weisbrodt
07.02.2014 08:49 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
07.02.2014 08:46 Dodanie informacji Adam Weisbrodt