2012

 W dniu 21.06.2012 roku upoważniony przedstawiciel PPIS w Gdyni przeprowadził kontolę w naszym przedsiębiorstwie
w czasie której stwierdzono:
- na stanowisku pracy mechanika-spawacza poziom ekspozycji na halas Lex,8h, w odniesieniu do 8 godzinnego dnia pracy 
  przekroczył dopuszczalną wartość normatywu higieniecznego i wyniósł 85,3 dB, co odpowiada 1,07 krotności NDN,
- w hali OC sufit wymaga oczyszczenia, a osłony nagrzewnic odmalowania.
Na podstawie decyzji nr 34/2012  z dnia 25.06.2012 roku PPIS  w Gdyni nakazał:
 1. przedłożyć pomiary hałasu na stanoiwsku mechanik-spawacz podczas prac szlifierskich,
2. w hali Oc pomalować osłony nagrzewnic i oczyścić sufit
w terminie do 31 stycznia 2013 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Bożena_Szumborska
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Szumborska
Data wytworzenia informacji: 03.07.2012
Data udostępnienia informacji: 31.03.2010
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.02.2016 13:46 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
03.07.2012 10:16 Dodanie informacji Bożena Szumborska