Kontrola ZUS 2010r.


18.08.2010 - 30.08.2010  Edward Pec - inspektor ZUS
Zakres kontroli:
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania upoważniony jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby  macierzyństwa świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych do celów ubezpieczeń społecznych.

Protokół kontroli znajduje się w kancelarii Przedszkola.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Ratowska
Wprowadził informację: Aleksandra Skrzypińska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Skrzypińska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2009
Data udostępnienia informacji: 01.04.2012
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.03.2013 16:09 Korekta Aleksandra Skrzypińska
03.03.2013 15:50 Korekta Aleksandra Skrzypińska
01.04.2012 12:21 Dodanie informacji Aleksandra Skrzypińska
01.04.2012 11:43 Dodanie informacji Aleksandra Skrzypińska