Kontrole

Kontrola z Urzędu Miasta Gdyni
 1. Prawidłowość rozliczeń z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole.
 2. prawidłowość dokonywania wydatków budżetowych.
Kontrolę przeprowadziła inspektor mgr Magdalena Rezler - Dunajewska w terminie 23.07- 10.08.2018.

*****
Kontrola z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Gdańsku
Zakres kontroli obejmował:
Zakres kontroli obejmował:
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Kontrolę przeprowadził inspektor Marcin Maliszewski w terminie  19 - 27 czerwca 2017.

*****

Ocena stanu sanitarnego przedzkola przeprowadzona .05.2017

*****

Kontrola z Kuratorium Oświaty w Gdańsku

W dniach 26.06 – 14.07. 2014 odbyła się ewaluacja zewnętrzna. Ewaluację przeprowadzili ewaluatorzy: starszy wizytator pani Renata Matys oraz starszy wizytator pan Marek Nowicki.
 Zakres kontroli obejmował obszary:
 1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 
 2. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
 3. Respektowane są normy społeczne.


*****

Kontrola z Urzędu Miasta Gdyni
 1. Prawidłowość rozliczeń z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole.
 2. Rozliczanie wydatków na żywienie oraz gospodarka magazynowa w zakresie środków żywienia.
 3. Gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania.

Kontrolę przeprowadził inspektor mgr Jarosław Borlik w terminie 19.08- 16.09.2013.
 
*****

Kontrola z Kuratorium Oświaty i Wychowania z Gdańska

Kontrola z KOiW z Gdańska przeprowadzona 08.02.2012 przez mgr Joannę Demczynę.
Zakres kontroli: Ocena pracy dyrektora przedszkola oraz zebranie informacji o jakości pracy przedszkola.
Protokół kontroli do wglądu w kancelarii przedszkola.

*****

Kontrola z Biura Kontroli Urzędu Miasta w Gdyni

Na podstawie Zarządzenia Nr 11/2000/III Prezydenta Miasta Gdyni z 31 sierpnia 2000 r w sprawie przeprowadzania kontroli przez Biuro Kontroli Urzędu Miasta Gdyni upoważniono
Panią Lidię Rumel-Czarnowską – inspektora Biura Kontroli
Panią Zofię Halikowską – podinspektora Biura Kontroli
do przeprowadzenia kontroli planowej
 Zakres kontroli:
1. celowość wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
2. Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń
3. prawidłowość naliczania i wypzłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród jubileuszowych
4. zgodność przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z uchwałą Rady Miasta 2009 r.   
 
Kontrola przeprowadzono od 19.10.2010 r do 22.10.2010 roku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Rymasz
Wprowadził informację: Agnieszka Rymasz
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Rymasz
Data wytworzenia informacji: 27.06.2017
Data udostępnienia informacji: 27.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.09.2018 10:39 Korekta Agnieszka Rymasz
19.09.2018 10:09 Dodanie informacji Agnieszka Rymasz
27.06.2017 21:04 Aktualizacja treści Agnieszka Rymasz
27.06.2017 20:50 Aktualizacja treści Agnieszka Rymasz
27.06.2017 20:48 Aktualizacja treści Agnieszka Rymasz
27.06.2017 20:33 Aktualizacja treści Agnieszka Rymasz
27.06.2017 20:32 Aktualizacja treści Agnieszka Rymasz
27.06.2017 20:32 Aktualizacja treści Agnieszka Rymasz