Kontrole

Kontrole zewnętrzne.
Rok 2018.
 • 05-03-2018
  Kuratorium Oświaty w Gdańsku
  Zakres: Zapewnienie wychowankom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. wychowania i opieki oraz zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Rok 2015.
 • 09-11-2015
  Kuratorium Oświaty w Gdańsku
  Zakres: Zgodność zatrudnienia nauczycieli zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi.
 • 12-10-2015 - 19-10-2015
  Samodzielny Referat Kontroli Finansowej Urzędu Miasta Gdyni - mgr Jarosław Borlik
  Zakres: prowadzenie ewidencji szczegółowej w zakresie opłat za żywienie.
 • 22-09-2015 - 30-09-2015
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakres: Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest ZUS oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Rok 2014.
 • 16-09-2014 - 26-09-2014
  Kuratorium Oświaty w Gdańsku
  Zakres: Ewaluacja zewnętrzna problemowa w zakresie wymagań: przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci, dzieci są aktywne, przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
 • 15-05-2014 - 13-06-2014
  Samodzielny Referat Kontroli Finansowej Urzędu Miasta Gdyni - mgr Jarosław Borlik
  Zakres: kontrola problemowa za 2013 r. w zakresie: prawidłowość rozliczeń z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Przedszkole, gospodarka w zakresie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, wydatki na żywienie oraz gospodarka magazynowa w zakresie produktów żywnościowych.
Rok 2013.
 • Planowe kontrole SANEPID
Rok 2012.
 • 12-01-2012 - 25-01-2012:
  Biuro Kontroli Urzędu Miasta Gdyni - Lidia Rumel - Czarnowska
  Zakres:poprawność wyliczania średniorocznej struktury zatrudnienia w świetle art. 30a Karty Nauczyciela; sposób  naliczania oraz celowość Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; kalkulacja kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń na cele statutowe; prawidłowość naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia - 2011 rok.
 • 09-01-2012:
  Kontrola Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gdańsku - mgr Hanna Soral.
  Zakres: Ocena pracy dyrektora przedszkola - zebranie informacji o jakości pracy dyrektora.

Z wymikami kontroli można zapoznać się w siedzibie przedszkola w godzinach załatwiania spraw.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Nowakowska
Wprowadził informację: Jacek _Landowski
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Nowakowska
Data wytworzenia informacji: 21.02.2009
Data udostępnienia informacji: 21.02.2009
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.01.2020 21:34 Korekta Magdalena Nowakowska
28.01.2020 21:33 Korekta Magdalena Nowakowska
01.11.2015 22:21 Korekta Jacek Landowski.
01.11.2015 22:18 Aktualizacja treści Jacek Landowski.
13.10.2015 17:29 Aktualizacja treści Jacek Landowski.
05.10.2015 20:56 Aktualizacja treści Jacek Landowski
22.09.2015 16:32 Aktualizacja treści Jacek Landowski
16.09.2015 15:26 Aktualizacja treści Jacek Landowski
27.04.2015 16:42 Aktualizacja treści Jacek Landowski
14.09.2014 23:32 Aktualizacja treści Jacek Landowski
15.05.2014 21:48 Aktualizacja treści Jacek Landowski.
14.05.2014 20:23 Aktualizacja treści Jacek Landowski.
13.03.2013 20:27 Korekta Jacek Landowski
26.01.2012 09:51 Aktualizacja treści Jacek Landowski
12.01.2012 20:45 Aktualizacja treści Jacek Landowski.
11.01.2012 19:42 Aktualizacja treści Jacek Landowski