Kontrole 2012

Kontrole zewnętrzne

1. Placówka rodzinna w Szymbarku prowadzona przez Fundację „Pomocna Dłoń” z Kościerzyny – kontrola prawidłowości realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dla 7 dzieci pozbawionych opieki rodzin naturalnych oraz prawidłowości wydatkowania dotacji w III kwartale 2011 roku. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy
z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).


2. Stowarzyszenie „Gaudium Vitae”  im. Stanisławy Leszczyńskiej w Gdyni
– kontrola  realizacji zleconego zadania, polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich oraz prawidłowość wykorzystania dotacji
w IV kwartale 2011 r. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust 2 ustawy z 29 sierpnia  1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.).

3. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej  – kontrola prawidłowości realizacji zleconego zadania i wykorzystania dotacji w III kwartale 2011 roku. Protokół oraz pismo Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy
z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926  z późn. zm.)


4. Placówka rodzinna w Szymankowie prowadzona przez Fundację „Nasza Rodzina” z Szymankowa
– kontrola prawidłowości realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki rodzin naturalnych oraz prawidłowości wydatkowania dotacji w III kwartale 2011 roku. Protokół wraz z pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników


5. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Pomocowym Centrum Caritas im. św. Ojca Pio w Gdyni – kontrola prawidłowości realizacji zleconego zdania oraz wykorzystania środków PFRON w I kwartale 2012 r. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Wioletta Roczniok na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926  z późn. zm.)

6. Rodzinny Dom Dziecka Nr 5 w Gdyni  – kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z przepisami. Protokół, odpowiedź jednostki na protokół oraz pismo Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926  z późn. zm.)

7. Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gdańsku – kontrola prawidłowości realizacji zleconego zadania polegającego na wspieraniu ubogich mieszkańców Gdyni oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w I kw. 2012 r. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Wioletta Roczniok na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926  z późn. zm.)

8. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej w Gdańsku – kontrola realizacji zleconego zadania polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 13 do 18 lat. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników


9. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego Nr 2 w Gdyni – kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926  z późn. zm.)


10. Fundacja „Dziecięca Przystań”- całodobowa placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego dla 10 dzieci w wieku od 0 – 3 lat w Gdyni przy ul. Demptowskiej 46 - kontrola realizacji zleconego zadania: prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prawidłowość  wykorzystania dotacji. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust 2 ustawy z 29 sierpnia  1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.).

11. Stowarzyszenie „ALTER - EGO” – kontrola prawidłowości realizacji zleconego zadania polegającego na pomocy osobom zwalnianym z więzienia i ich rodzinom w formie Pogotowia Pomocy Postpenitencjarnej oraz wydatkowania dotacji. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gdyni.
Protokół bez załączników

12. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej w Gdańsku – kontrola wykorzystania dotacji w ramach realizacji zadania polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 13 do 18 lat. Protokół  oraz pism0 Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników


13. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej w Gdańsku – kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach realizacji zadania polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników

14. Dom Dziecka Filia nr 2 w Gdyni – kontrola funkcjonowania w placówce procedur oraz przygotowania merytorycznego pracowników i działania systemu kontroli.  Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o zaleceniach pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników

15. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego nr 5 w Gdyni – kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926  z późn. zm.)


16. Fundacja „Pomocna Dłoń” Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego w Szymbarku - kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Protokół wraz z  wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926  z późn. zm.)

17. Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Fundacji na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju „ADAPA” w Gdyni – kontrola prawidłowości realizacji zleconego zdania oraz prawidłowość wykorzystania środków PFRON w III kwartale 2011 roku. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.

18. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego Nr 4 w Gdyni - kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926  z późn. zm.)

19. Dom Dziecka, Filia nr 1 - Całodobowa Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza w Gdyni - kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Protokół wraz z załącznikami i  wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników

20. Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” z siedzibą w Borowym Młynie 22, Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Nowym Stawie
– kontrola  realizacji zleconego zadania oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w II kwartale 2012 r.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Zleceniobiorcy oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust 2 ustawy z 29 sierpnia  1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.).

21. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego Nr 1 w Gdyni
– kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej wychowanków placówki, zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 19.10.2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. Nr 201/2007 poz. 1455).
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez dyrektora placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.
Wyłączeń z tekstu dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

22. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego Nr 1 w Gdyni – przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2012 r. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.

23. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego Nr 2 w Gdyni – przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2012 r. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.

24. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego Nr 3 w Gdyni – przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2012 r. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.

25. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego Nr 4 w Gdyni – przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2012 r. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.

26. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego Nr 5 w Gdyni – przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2012 r. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.

27. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego Nr 6 w Gdyni – przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2012 r. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.

28. Dom Dziecka w Gdyni – przestrzeganie procedur udzielania zamówień publicznych (procedur wewnętrznych oraz związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych).
Protokół wraz z wyjaśnieniami złożonymi przez dyrektora placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.

29. Dom Dziecka w Gdyni Filia nr 3 – prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Protokół wraz z wyjaśnieniami złożonymi przez dyrektora placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.

30. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 6 w Gdyni – kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej wychowanków. przepisami.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami dyrektora placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.
Wyłączeń z tekstu dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

31. Stowarzyszenie „ALTER - EGO" - kontrola prawidłowości realizacji zleconego zadania i wykorzystania dotacji w II kwartale 2012 roku. Protokół wraz z załącznikami i wyjaśnieniami Zleceniobiorcy oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy
z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
Protokół

32. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego w Szymankowie prowadzona przez Fundację „Nasza Rodzina" - kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji zgodnie z przepisami.
Protokół wraz z wyjaśnieniami dyrektora placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.
Wyłączeń z tekstu dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Protokół

33. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach, Oddział terenowy Gdynia, ul. Zamenhofa 13A - kontrola realizacji zleconego zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojonych alkoholem przebywających na terenie Gdyni – prawidłowość wykorzystania dotacji
w okresie II kwartału 2012 r.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Zleceniobiorcy oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust 2 ustawy z 29 sierpnia  1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.).
Protokół.

34. Dom Pomocy Społecznej w Gdyni – przestrzeganie procedur wewnętrznych przy wykonywaniu planu wydatków na 2012 rok. Protokół wraz z załącznikami i wyjaśnieniami Zleceniobiorcy oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół.

35. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni, ul. Harcerska 4
-
– kontrola realizacji zleconego zadania oraz prawidłowość wykorzystania środków PFRON w III kwartale 2012 r.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Przewodniczącej Zarządu Koła PSOUU w Gdyni oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust 2 ustawy z 29 sierpnia  1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.).
Protokół.

36. Dom Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Pawia 31 -
kontrola w zakresie przestrzegania procedur udzielania zamówień publicznych (procedur wewnętrznych oraz związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych) w okresie od 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Dyrektora DPS oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust 2 ustawy z 29 sierpnia  1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.).
Protokół.

37. Stowarzyszenie „Razem”  – kontrola prawidłowości realizacji zleconego zdania polegającego na prowadzeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gdyni  oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w II kwartale 2012 roku. Protokół wraz z załącznikami oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o zaleceniach pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Wioletta Roczniok na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926  z późn. zm.)
Protokół

38. Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża  – kontrola prawidłowości realizacji zleconego zdania polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na obszarze działania DOPS 2 oraz prawidłowośi wykorzystania dotacji w II kw. 2012 r. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o wydaniu zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Wioletta Roczniok na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926  z późn. zm.)
Protokół

39. Gdyńska Spółdzielnia Socjalna „Razem”– kontrola zgodności sposobu realizacji zleconego zadania polegającego na przygotowywaniu i dostarczaniu  posiłków osobom objętym wsparciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni na podstawie Umowy Nr KB/8/MOPS/2011 z dnia 29.06.2011 r. oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w 2011 r. 
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o zaleceniach pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy
z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).
Protokół


40. Gdyńska Spółdzielnia Socjalna „Razem” – kontrola zgodności sposobu realizacji zleconego zadania polegającego na przygotowywaniu  i dostarczaniu posiłków osobom objętym pomocą przez ośrodek wsparcia przy ul. Chwarznieńskiej 93 w Gdyni na podstawie Umowy Nr KB/14/MOPS/2011 z dnia 29.07.2011 r. oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w 2011 r. 
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o zaleceniach pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy
z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).
Protokół

41. Fundacja „Niesiemy Pomoc” w Gdyni – kontrola zgodności sposobu realizacji zleconego zadania polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na obszarze działania DOPS Nr 1 i DOPS Nr 4 oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w I kwartale 2012 r.  Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o zaleceniach pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Danuta Kacprzykowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).
Protokół

42. Pomorski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku – kontrola zgodności sposobu realizacji zleconego zadania polegającego na na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na obszarze działania DOPS Nr 3 oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w I kwartale 2012 r. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o zaleceniach pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Danuta Kacprzykowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).
Protokół

43. Dom Dziecka Filia nr 2 „Pod lasem’ w Gdyni – kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Protokół

44.  Zespół Palcówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni ul. Wejherowska 65 - kontrola w zakresie przestrzegania procedur udzielania zamówień publicznych (procedury wewnętrzne oraz związane ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych) za okres 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
Protokół wraz z pismem Zleceniobiorcy oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.
Protokół

45.  Zespół Palcówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni ul. Wejherowska 65
- kontrola w zakresie przestrzegania procedur wewnętrznych przy wykonywaniu planu wydatków na 2012 rok.
Protokół wraz z załącznikami oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.
Protokół

46.  Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Osób z Wadą Słuchu „Cisza” w Gdyni - kontrola w zakresie przestrzegania zapisów § 22 ust. 2 Rozporządzenia MG i PS z dnia 25.03.2004 w sprawie warsztatów terapii zajęciowej oraz realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Prezydenta Miasta Gdyni w dniu 20.01.2012 r. Protokół wraz z wyjaśnieniami jednostki kontrolowanej i zaleceniami Prezydenta Miasta Gdyni, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.

Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
Protokół

47.  Związek Stowarzyszeń Pomorskiego Banku Żywności w Gdańsku - kontrola realizacji zleconego zadania polegającego na prowadzeniu punktu dystrybucji  wsparcia żywnościowego oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w I kwartale 2012 r. Protokół wraz z wyjaśnieniami jednostki kontrolowanej i pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników.

Wyłączeń z treści dokonała  Danuta Kacprzykowska na podstawie art. 6 ust.      2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.   U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
Protokół

Kontrole wewnętrzne

1. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 1 w Gdyni – stosowanie instrukcji kancelaryjnej: rzeczowy wykaz akt w odniesieniu do świadczeń z pomocy społecznej.
Protokół wraz z wyjaśnieniami złożonymi przez kierownika DOPS nr 1 oraz pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

2. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 3 w Gdyni – stosowanie instrukcji kancelaryjnej: rzeczowy wykaz akt w odniesieniu do świadczeń z pomocy społecznej.
Protokół wraz z wyjaśnieniami złożonymi przez kierownika DOPS nr 3 oraz pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)


3. Zespół ds. bezdomnych w Gdyni - stosowanie instrukcji kancelaryjnej: rzeczowy wykaz akt w odniesieniu do świadczeń z pomocy społecznej.
Protokół wraz z wyjaśnieniami złożonymi przez kierownika zespołu oraz pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

4. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 4 w Gdyni - stosowanie instrukcji kancelaryjnej: rzeczowy wykaz akt w odniesieniu do świadczeń z pomocy społecznej. Protokół wraz z wyjaśnieniami złożonymi przez kierownika DOPS nr 4 oraz pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)


5. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 2 w Gdyni - stosowanie instrukcji kancelaryjnej: rzeczowy wykaz akt w odniesieniu do świadczeń z pomocy społecznej. Protokół wraz z wyjaśnieniami złożonymi przez kierownika DOPS nr 2 oraz pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Kościelniak
Data wytworzenia informacji: 01.01.2012
Data udostępnienia informacji: 17.04.2012
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.04.2013 22:50 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
08.04.2013 14:05 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
04.04.2013 22:08 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
04.04.2013 22:05 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
12.03.2013 08:51 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
11.03.2013 15:38 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
11.03.2013 14:26 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
20.02.2013 08:51 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
04.02.2013 12:31 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
17.01.2013 22:54 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
17.01.2013 22:45 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
17.01.2013 08:55 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
16.01.2013 10:10 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
07.01.2013 13:42 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
07.01.2013 13:41 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
07.01.2013 13:41 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
02.01.2013 11:45 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
18.12.2012 10:34 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
17.12.2012 13:49 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
27.11.2012 12:04 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
27.11.2012 11:56 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
11.09.2012 10:16 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
04.09.2012 11:23 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
13.08.2012 09:00 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
30.07.2012 09:35 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
05.07.2012 11:39 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
19.06.2012 09:47 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
12.06.2012 07:44 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
12.06.2012 07:41 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
31.05.2012 11:24 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
08.05.2012 14:19 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
02.05.2012 07:55 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
17.04.2012 10:43 Dodanie informacji Paweł Włodarczak