Kontrole 2011

Kontrole zewnętrzne

1. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu O/Gdańsk z siedzibą w Gdyni – kontrola prawidłowości wykorzystania środków PFRON i środków własnych Powiatu w IV kwartale 2010 roku. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926  z późn. zm.)

2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 5 w Gdyni – kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926  z późn. zm.)

3. Rodzinny Dom dziecka Nr 4 w Gdyni - kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Protokół wraz z wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926  z późn. zm.)


4. Stowarzyszenie „Razem” – kontrola prawidłowości realizacji zleconego zadania polegającego na przygotowaniu warunków do uruchomienia podmiotu ekonomii społecznej (PES) na terenie miasta Gdyni. Protokół oraz pismo Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926  z późn. zm.)


5. Fundacja „Pomocna Dłoń” z Kościerzyny – kontrola prawidłowości realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem         w formie placówki rodzinnej dla 7 dzieci pozbawionych opieki rodzin naturalnych oraz prawidłowości wydatkowania dotacji w I kwartale 2010 roku. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).


6. Rodzinny Dom Dziecka Nr 7 w Gdyni – kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Protokół wraz z wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

7. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej w Gdańsku – kontrola prawidłowości realizacji zadania polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku 13 do 18 lat w zakresie prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Protokół wraz z załącznikami i wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).


8. Fundacja „Dziecięca Przystań”
- całodobowa placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego dla 10 dzieci w wieku od 0 – 3 lat w Gdyni przy ul. Demptowskiej 46 - kontrola realizacji zleconego zadania: prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prawidłowość  wykorzystania dotacji w  I kwartale 2011 r. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust 2 ustawy z 29 sierpnia  1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.).


9. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Oddział terenowy Gdynia – Schronisko z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojonych alkoholem przebywających na terenie Gdyni– kontrola  realizacji zleconego zadania oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w IV kwartale 2010 r.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o wydaniu zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust 2 ustawy z 29 sierpnia  1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.).

10. Rodzinny Dom Dziecka Nr 6 w Gdyni – kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust 2 ustawy z 29 sierpnia  1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.).

11. Dom Dziecka w Gdyni oraz filie Domu Dziecka - kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o wydaniu zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust 2 ustawy z 29 sierpnia  1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.).

12. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Centrum Pomocowym CARITAS im. Św. Ojca Pio w Gdyni – kontrola prawidłowości realizacji zleconego zdania oraz wykorzystania środków PFRON i środków własnych powiatu. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników

13. Pomorski Zarząd Wojewódzki Polski Komitet Pomocy Społecznej w Gdańsku – kontrola prawidłowości realizacji zleconego zdania polegającego na  wspieraniu ubogich mieszkańców Gdyni  oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w II kwartale 2011 roku. Protokół wraz z załącznikami oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Wioletta Roczniok na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926  z późn. zm.)

14. Stowarzyszenie GAUDIUM VITAE im. Stanisławy Leszczyńskiej w Gdyni – kontrola realizacji zleconego zadania polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w II kwartale 2011 roku. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy
z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

15. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy Gdynia – kontrola prawidłowości realizacji zleconego zdania polegającego na prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu z terenu Gdyni wraz z terapią uzależnienia tych osób oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w I kwartale 2011 roku. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Danuta Kacprzykowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

16. Fundacja „Niesiemy Pomoc” w Gdyni
- kontrola realizacji zleconego zadania polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni w obszarze działania Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej Nr 1 i Nr 4 oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w I kwartale 2011 roku. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Danuta Kacprzykowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)17. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Osób z Wadą Słuchu „CISZA” w Gdyni – kontrola działalność WTZ oraz prawidłowości prowadzonej dokumentacji w latach 2010r. i 2011r.  Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o wydanych zaleceniach pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy
z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)


18. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Gdyni – kontrola  prawidłowości prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie braku  zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

19. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Gdyni –  przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2011 r. Protokół do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

20. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Gdyni –  przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2011 r. Protokół do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

21. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Gdyni –  przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2011 r. Protokół do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

22. Rodzinny Dom Dziecka Nr 5 w Gdyni –  przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2011 r. Protokół do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

23. Rodzinny Dom Dziecka Nr 6 w Gdyni –  przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2011 r. Protokół do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

24. Rodzinny Dom Dziecka Nr 7 w Gdyni –  przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2011 r. Protokół do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

25. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Gdyni –  przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2011 r. Protokół do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

26. Rodzinny Dom Dziecka Nr 8 w Gdyni –
  przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2011 r. Protokół do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

27. Placówka rodzinna w Szymankowie prowadzona przez Fundację „Nasza Rodzina” z Szymankowa – kontrola prawidłowości realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki rodzin naturalnych oraz prawidłowości wydatkowania dotacji w I kwartale 2011 roku. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy
z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

28. Stowarzyszenie „ALTER-EGO” – kontrola prawidłowości realizacji zleconego zadania i wykorzystania dotacji w II kwartale 2011 roku. Protokół wraz z załącznikami oraz pismo Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926  z późn. zm.)

29. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Gdyni – kontrola przestrzegania procedur wewnętrznych przy wykonywaniu planu wydatków na 2011 rok. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników


30. Rodzinny Dom Dziecka Nr 8 w Gdyni – kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników

31. Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE”– kontrola  realizacji zleconego zadania oraz prawidłowości wykorzystania dotacji
w III kwartale 2011 r. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust 2 ustawy z 29 sierpnia  1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.).

32. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Gdyni – kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust 2 ustawy z 29 sierpnia  1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.).

33. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej – kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji w II kwartale 2011 r.. Protokół wraz z pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu                w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust 2 ustawy z 29 sierpnia  1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.).

34. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni – kontrola w zakresie stosowania zapisów § 22 ust. 2 Rozporządzenia MG, P i PS z dnia 25.03.2004 r.  w sprawie warsztatów terapii zajęciowej oraz prawidłowości wykorzystania środków PFRON i środków własnych powiatu. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust 2 ustawy z 29 sierpnia  1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.).

35. Zespół Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni - kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przestrzegania procedur wewnętrznych przy wykonywaniu planu wydatków na 2011 rok. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez dyrektora ZPS oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników


36. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Gdyni

– kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Protokół wraz z załącznikami i pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.).

37. Dom Pomocy Społecznej w Gdyni - kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przestrzegania procedur wewnętrznych przy wykonywaniu planu wydatków na 2011 rok. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez dyrektora DPS oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników

38. Stowarzyszenie „Razem” – kontrola prawidłowości realizacji zleconego zdania polegającego na prowadzeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gdyni oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w II kwartale 2011 roku. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o zaleceniach pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Wioletta Roczniok na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926  z późn. zm.)

39. Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy stowarzyszeniu Osób z Wadą Słuchu „CISZA” – kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych oraz realizacja wniosków i ustaleń dotyczących nieprawidłowości zawartych w protokole z dnia 30.05.2011r. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o zaleceniach pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy
z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926  z późn. zm.)

40. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Krajowym Towarzystwie Autyzmu O/Gdańsk – kontrola w zakresie stosowania zapisów § 22 ust. 2 Rozporządzenia MG, P i PS z dnia 25.03.2004 r.  w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. Protokół wraz z załącznikami oraz zaleceniami pokontrolnymi wydanymi przez  Prezydenta Miasta Gdyni do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust 2 ustawy z 29 sierpnia  1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.).

41. Dom Dziecka w Gdyni – kontrola przestrzegania procedur wewnętrznych przy wykonywaniu planu wydatków na 2011 r. Protokół wraz z załącznikami oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników


Kontrole wewnętrzne

1. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 3 w Gdyni –  prawidłowość stosowania procedur zmiany decyzji w związku ze zmianą dochodu osoby lub rodziny. Protokół wraz z wyjaśnieniami podmiotu kontrolowanego i pismem Dyrektora MOPS w Gdyni w sprawie braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

2. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 4 w Gdyni – kontrola prawidłowości stosowania procedur zmiany decyzji w związku ze zmianą dochodu osoby lub rodziny. Protokół wraz z  wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

3. Zespół ds. Bezdomnych w Gdyni – kontrola prawidłowości stosowania procedur zmiany decyzji w związku ze zmianą dochodu osoby lub rodziny. Protokół wraz z  wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

4. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 1 w Gdyni – kontrola prawidłowości stosowania procedur zmiany decyzji w związku ze zmianą dochodu osoby lub rodziny. Protokół wraz z  wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

5. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 2 w Gdyni – kontrola prawidłowości stosowania procedur zmiany decyzji w związku ze zmianą dochodu osoby lub rodziny. Protokół wraz z  wyjaśnieniami Podmiotu do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Włodarczak
Data wytworzenia informacji: 01.06.2011
Data udostępnienia informacji: 01.06.2011
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.03.2012 14:10 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
02.03.2012 17:51 Korekta Paweł Włodarczak
02.03.2012 17:42 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
29.02.2012 14:40 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
14.02.2012 22:14 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
24.01.2012 19:18 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
30.12.2011 11:59 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
23.12.2011 08:28 Aktualizacja treści Arkadiusz Pufund
22.12.2011 16:35 Aktualizacja treści Arkadiusz Pufund
20.12.2011 08:30 Aktualizacja treści Arkadiusz Pufund
19.12.2011 22:32 Aktualizacja treści Arkadiusz Pufund
15.12.2011 09:16 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
15.12.2011 09:16 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
06.12.2011 15:53 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
06.12.2011 11:17 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
30.11.2011 09:39 Dodanie informacji Arkadiusz Pufund
28.11.2011 12:24 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
25.11.2011 09:11 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
04.11.2011 08:36 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
20.09.2011 10:12 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
12.09.2011 11:01 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
09.08.2011 10:51 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
22.07.2011 07:38 Dodanie informacji Paweł Włodarczak
12.07.2011 11:49 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
27.06.2011 12:52 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
07.06.2011 14:29 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
01.06.2011 10:43 Dodanie informacji Paweł Włodarczak