Kontrole 2010

1. Placówka rodzinna w Szymankowie prowadzona przez Fundację „Nasza Rodzina” z Szymankowa – kontrola prawidłowości realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki rodzin naturalnych oraz prawidłowości wydatkowania dotacji w III kwartale 2009 roku. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

2. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Centrum Pomocowym CARITAS im. Św. Ojca Pio w Gdyni – kontrola prawidłowości realizacji zleconego zadania oraz wykorzystania środków PFRON w IV kwartale 2009 roku. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Danuta Kacprzykowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 5 w Gdyni – kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

4. Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych w Gdyni prowadzony przez Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „PROMYK” – kontrola zgodności sposobu realizacji zleconego zadania w zakresie terapii zajęciowej  w Ośrodku w II kwartale 2009 roku oraz kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji w II kwartale 2009 roku.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników

5. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Gdyni – kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

6. Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego „Dom na Klifie” prowadzona przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej – kontrola prawidłowości realizacji zadania polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku 13 do 18 lat oraz wykorzystania dotacji w IV kwartale 2009 roku. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Danuta Kacprzykowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

7. Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” w Borowym Młynie – kontrola realizacji zleconego zadania polegającego na zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla ok. 17 osób starszych, niepełnosprawnych
w szczególności będących osobami bezdomnymi oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w IV kwartale 2009 roku. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz zaleceniami pokontrolnymi, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

8. Rodzinny Dom Dziecka Nr 7 w Gdyni – kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

9. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gdyni prowadzony przez Stowarzyszenie „RAZEM” – kontrola zgodności sposobu realizacji zleconego zadania z umową
i ofertą w części dotyczącej prowadzonych porad prawnych oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w I kwartale 2010 roku.  Protokół wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).


10. Placówka rodzinna w Szymbarku prowadzona przez Fundację „Pomocna Dłoń” z Kościerzyny – kontrola prawidłowości realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dla 7 dzieci pozbawionych opieki rodzin naturalnych oraz prawidłowości wydatkowania dotacji w I kwartale 2010 roku. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

11. Dom Dziecka w Gdyni przy ul. Demptowskiej. – kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

12. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Gdyńskim Stowarzyszeniu Integracyjnym „PROMYK” – kontrola prawidłowości realizacji zleconego zdania oraz wykorzystania środków PFRON i środków własnych powiatu w I kwartale 2010 roku. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

13. Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku – kontrola realizacji zleconego zadania polegającego na wspieraniu ubogich mieszkańców Gdyni oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w I kwartale 2010 roku. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).


14. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu O/Gdańsk z siedzibą w Gdyni – kontrola prawidłowości realizacji zleconego zdania oraz wykorzystania środków PFRON i środków własnych powiatu w I kwartale 2010 roku. Protokół wraz z załącznikami, pismem  Podmiotu do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

15. Stowarzyszenie „GAUDIUM VITAE”  w Gdyni – kontrola realizacji zleconego zadania polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w I kwartale 2010 roku. Protokół wraz
z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni
o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

16. Dom dla Dzieci Fundacji „Dziecięca Przystań” w Gdyni – kontrola prawidłowości realizacji zleconego zadania, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 dzieci w wieku 0 do 3 lat w zakresie:
- prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- prawidłowości wykorzystania dotacji w I kwartale 2010 roku.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o zaleceniach pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy
z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 – tekst jednolity).

17. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach Oddział Gdynia - kontrola zleconego zadania, polegającego na prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu z terenu Gdyni wraz z terapią uzależnienia tych osób oraz prawidłowości wydatkowania dotacji w I kwartale 2010 roku.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Danuta Kacprzykowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).


18. Rodzinny Dom Dziecka Nr 6 w Gdyni – kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami podmiotu i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

19. Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Domu Dziecka w Gdyni – kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami podmiotu i pismem Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

20. Zespół Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni – kontrola stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz prowadzenia odpowiedniej dokumentacji w okresie styczeń – czerwiec 2010 r. Protokół do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół

21. Dom Dziecka w Gdyni – kontrola stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz prowadzenia odpowiedniej dokumentacji w okresie styczeń – czerwiec 2010 r. Protokół do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół


22. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Gdyni - przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2010 roku.
Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

23. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Gdyni – przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2010 roku.
Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

24. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Gdyni – przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2010 roku.
Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników

25. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Gdyni – przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2010 roku.
Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników

26. Rodzinny Dom Dziecka Nr 5 w Gdyni – przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2010 roku.
Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników

27. Rodzinny Dom Dziecka Nr 7 w Gdyni – przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2010 roku.
Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników

28. Rodzinny Dom Dziecka Nr 8 w Gdyni – przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2010 roku.
Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników


29. Rodzinny Dom Dziecka Nr 6 w Gdyni - przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2010 roku.
Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników

30. Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Stowarzyszeniu Osób z Wadą Słuchu „Cisza” w Gdyni -  kontrola realizacji zleconego zadania oraz prawidłowość wykorzystania środków PFRON w II kwartale 2010 r. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust 2 ustawy z 29 sierpnia  1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.).

31. Dom Dziecka w Gdyni – kontrola w zakresie przestrzegania procedur wewnętrznych w wydatkach dot. zakupu usług zdrowotnych i szkolenia pracowników. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora Domu Dziecka oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Protokół bez załączników.
Wyłączeń z tekstu dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


32. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Gdyni -  kontrola przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej przy wydatkowaniu budżetu na 2010 rok. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust 2 ustawy z 29 sierpnia  1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.).


33. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Gdyni
– kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Protokół bez załączników.
Wyłączeń z tekstu dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).34. Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni – kontrola prawidłowości realizacji zleconego zdania oraz prawidłowość wykorzystania środków PFRON
i środków własnych Powiatu w I kwartale 2010 roku. Protokół wraz
z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni
o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy
z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926  z późn. zm.)

35. Dom Pomocy Społecznej w Gdyni – kontrola przestrzegania procedur wewnętrznych w wydatkach dotyczących zakupu usług zdrowotnych i szkolenia pracowników. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników


36. Fundacja „Niesiemy Pomoc” w Gdyni – kontrola prawidłowości realizacji zleconego zdania polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych dla mieszkańców Gdyni oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w I kwartale 2010 roku. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Danuta Kacprzykowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy
z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926  z późn. zm.)

37. Zespół Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni – kontrola przestrzegania procedur wewnętrznych przy wydatkowaniu środków z § 4280 i § 4300 w 2010 roku. Protokół do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników

38. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Gdyni – kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy
z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926  z późn. zm.)

39. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Oddział terenowy Gdynia – Interwencyjny Punkt Noclegowy – kontrola  realizacji zleconego zadania oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w II kwartale 2010 r.
Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust 2 ustawy z 29 sierpnia  1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.).

40. Pomorski Zarząd Okręgowy PCK w Gdańsku – kontrola prawidłowości realizacji zleconego zdania polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni (obszar działania DOPS Nr 2) oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w III kwartale 2010 roku. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o zaleceniach pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonała Wioletta Roczniok na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy
z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926  z późn. zm.)


41. Stowarzyszenie „ALTER – EGO” z siedzibą w Warszawie – kontrola prawidłowości realizacji zleconego zdania polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni. Protokół wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926  z późn. zm.)

42. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Gdyni – kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Protokół wraz z załącznikami, pismem Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926  z późn. zm.)

43. Ognisko Wychowawcze ul. Wejherowska 65 w Gdyni - kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Protokół wraz z załącznikami, pismem Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926  z późn. zm.) 


 
Kontrole wewnętrzne

1. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 1 w Gdyni – kontrola przestrzegania terminów administracyjnych od wszczęcia postępowania do wydania decyzji. Protokół wraz z wyjaśnieniami podmiotu i pismem dyrektora MOPS o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

2. Zespół ds. Bezdomnych w Gdyni - kontrola przestrzegania terminów administracyjnych od wszczęcia postępowania do wydania decyzji. Protokół wraz z wyjaśnieniami podmiotu i pismem dyrektora MOPS o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

3. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 2 – kontrola zachowania terminów administracyjnych od wszczęcia postępowania do wydania decyzji. Protokół wraz z wyjaśnieniami podmiotu i pismem Dyrektora MOPS w  Gdyni w sprawie braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

4. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 4 w Gdyni - kontrola przestrzegania terminów administracyjnych od wszczęcia postępowania do wydania decyzji. Protokół do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 

Protokół bez załączników

Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).


5. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 3 w Gdyni-  kontrola przestrzegania terminów administracyjnych od wszczęcia postępowania do wydania decyzji. Protokół do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia  1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Włodarczak
Data wytworzenia informacji: 09.09.2010
Data udostępnienia informacji: 09.09.2010
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.05.2011 09:19 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
07.02.2011 13:18 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
01.02.2011 11:38 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
31.01.2011 09:10 Dodanie informacji Paweł Włodarczak
28.01.2011 10:17 Dodanie informacji Paweł Włodarczak
05.01.2011 00:52 Korekta Paweł Włodarczak
04.01.2011 11:22 Korekta Paweł Włodarczak
15.12.2010 11:10 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
30.11.2010 10:08 Korekta Paweł Włodarczak
25.11.2010 10:21 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
12.11.2010 10:58 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
12.11.2010 10:53 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
12.10.2010 12:49 Korekta Paweł Włodarczak
11.10.2010 12:35 Korekta Paweł Włodarczak
11.10.2010 12:09 Korekta Paweł Włodarczak
04.10.2010 13:36 Zmiana załącznika Paweł Włodarczak
04.10.2010 13:33 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
09.09.2010 11:17 Korekta Paweł Włodarczak
09.09.2010 11:14 Dodanie informacji Paweł Włodarczak