Kontrole 2009

1. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach Oddział Gdynia – kontrola prawidłowości realizacji zleconego zadania polegającego na prowadzeniu schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojonych alkoholem przebywających na terenie Gdyni. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników

2. Pomorski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku – kontrola prawidłowości realizacji zleconego zadania polegającego na zapewnieniu specjalistycznych usług opiekuńczych osobom chorym psychicznie na terenie miasta Gdyni oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w III kwartale 2008 roku. Protokół wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

3. Zespół Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni – kontrola realizacji procedur wynikających z przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz prowadzenia dokumentacji w zakresie zamówień na rok 2008. Protokół do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników

4. Dom Dziecka w Gdyni - kontrola realizacji procedur wynikających z przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz prowadzenia dokumentacji w zakresie zamówień na rok 2008. Protokół wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników

5. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach Oddział Gdynia - kontrola prawidłowości realizacji zleconego zadania polegającego na prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu na terenie Gdyni wraz z terapią uzależnienia tych osób oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w IV kwartale 2008 roku. Protokół wraz zaleceniami pokontrolnymi będzie opublikowany na stronie internetowej MOPS w Gdyni po zwrocie protokołu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku.

6.  Rodzinny Dom Dziecka Nr 5 w Gdyni – kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

7. Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” w Borowym Młynie – kontrola realizacji zleconego zadania polegającego na zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla ok. 15 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w II kwartale 2008 roku. Protokół wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

8. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Gdyńskim Stowarzyszeniu Integracyjnym „PROMYK” – kontrola prawidłowości realizacji zleconego zdania oraz wykorzystania środków PFRON i środków własnych powiatu w IV kwartale 2008 roku. Protokół wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

9. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gdyni prowadzony przez Stowarzyszenie „RAZEM” – kontrola zgodności sposobu realizacji zleconego zadania z umową i ofertą w części dotyczącej interwencji telefonicznych oraz konsultacji oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w IV kwartale 2008 roku.  Protokół wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników

10. Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku – kontrola realizacji zleconego zadania polegającego na wspieraniu ubogich mieszkańców Gdyni oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w IV kwartale 2008 roku. Protokół do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

11. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Gdyni - kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

12. Rodzinny Dom Dziecka Nr 7 w Gdyni - kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Protokół do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

13. Fundacja „Niesiemy Pomoc” w Gdyni – kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji w III kwartale 2008 roku przy realizacji zadania polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni. Protokół wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

14. Stowarzyszenie GAUDIUM VITAE im. Stanisławy Leszczyńskiej w Gdyni – kontrola prawidłowości realizacji zadania polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich oraz wykorzystania dotacji w IV kwartale 2008 roku. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

15. Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych w Gdyni prowadzony przez Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „PROMYK” – kontrola zgodności sposobu realizacji zleconego zadania w zakresie zajęć rehabilitacyjnych w Ośrodku w III kwartale 2008 roku oraz kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji w III kwartale 2008 roku. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

16. Placówka rodzinna w Szymbarku prowadzona przez Fundację „Pomocna Dłoń” z Kościerzyny – kontrola prawidłowości realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dla 7 dzieci pozbawionych opieki rodzin naturalnych oraz prawidłowości wydatkowania dotacji w III kwartale 2008 roku. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

17. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Centrum Pomocowym Caritas im. Ojca Pio w Gdyni – kontrola prawidłowości realizacji zleconego zadania oraz wykorzystania środków PFRON i środków własnych powiatu w IV kwartale 2008 roku.
Protokół wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

18. Dom Pomocy Społecznej w Gdyni – kontrola prowadzenia pracy socjalnej. Protokół  do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

19. Dom Dziecka w Gdyni - kontrola prowadzenia pracy socjalnej. Protokół  do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

20. Dom Dziecka – placówka socjalizacyjna w Gdyni - kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Protokół wraz z załącznikami  do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

21. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni - kontrola prawidłowości realizacji zleconego zadania oraz wykorzystania środków PFRON i środków własnych powiatu w I kwartale 2009 roku. Protokół wraz z załącznikami  do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

22. Rodzinny Dom Dziecka Nr 6 w Gdyni - kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Protokół wraz z załącznikami  do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

23. Zespół Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”- Placówka Interwencyjna w Gdyni - kontrola prowadzenia pracy socjalnej. Protokół  do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

24. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Gdańsk z siedzibą w Gdyni - kontrola prawidłowości realizacji zleconego zadania oraz wykorzystania środków PFRON i środków własnych powiatu w II kwartale 2009 roku. Protokół wraz z załącznikami  do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

25. Dom Dziecka w Gdyni – przestrzeganie  procedur kontroli wewnętrznej w ramach 5% realizacji budżetu za 2009 rok. Protokół wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników

26. Stowarzyszenie „ALTER EGO” - kontrola prawidłowości realizacji zleconego zadania polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w I kwartale 2009 roku. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

27. Zespół Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” – Placówka Interwencyjna w Gdyni - kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Protokół wraz z załącznikami  do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

28. Zespół Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” – Ognisko Wychowawcze w Gdyni - kontrola prowadzenia pracy socjalnej. Protokół  do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

29. Zespół Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” – Placówka Wsparcia Dziennego w Gdyni - kontrola prowadzenia pracy socjalnej. Protokół  do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

30. Zespół Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” – Placówka Wsparcia Dziennego w Gdyni - kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Protokół wraz z załącznikami  do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

31. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Gdyni - kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Protokół wraz z załącznikami  do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

32. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Gdyni - przestrzeganie  procedur kontroli wewnętrznej w ramach 5% realizacji budżetu za 2009 rok. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników

33. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Gdyni - przestrzeganie  procedur kontroli wewnętrznej w ramach 5% realizacji budżetu za 2009 rok. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników

34. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Gdyni - przestrzeganie  procedur kontroli wewnętrznej w ramach 5% realizacji budżetu za 2009 rok. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników

35. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Gdyni - przestrzeganie  procedur kontroli wewnętrznej w ramach 5% realizacji budżetu za 2009 rok. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników

36. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Gdyni - przestrzeganie  procedur kontroli wewnętrznej w ramach 5% realizacji budżetu za 2009 rok. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników

37. Rodzinny Dom Dziecka Nr 5 w Gdyni - przestrzeganie  procedur kontroli wewnętrznej w ramach 5% realizacji budżetu za 2009 rok. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników

38. Rodzinny Dom Dziecka Nr 6 w Gdyni - przestrzeganie  procedur kontroli wewnętrznej w ramach 5% realizacji budżetu za 2009 rok. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników

39. Rodzinny Dom Dziecka Nr 7 w Gdyni - przestrzeganie  procedur kontroli wewnętrznej w ramach 5% realizacji budżetu za 2009 rok. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników

40. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Gdyni - kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

41. Zespół Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”- przestrzeganie  procedur kontroli wewnętrznej w ramach 5% realizacji budżetu za 2009 rok. Protokół wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników

42. Dom Pomocy Społecznej w Gdyni - przestrzeganie  procedur kontroli wewnętrznej w ramach 5% realizacji budżetu za 2009 rok. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

43. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Osób z Wadą Słuchu „Cisza” w Gdyni – kontrola prawidłowości realizacji zleconego zadania i prawidłowości wykorzystania środków PFRON w III kwartale 2009 roku. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników

44. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Gdyni - kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).Kontrol wewnętrzne

1. Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy w Gdyni – kontrola prowadzenia pracy socjalnej w Tymczasowym Ośrodku Opiekuńczym w Gdyni. Protokół do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

2. Zespół Opiekuńczy – Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Gdyni - kontrola prowadzenia pracy socjalnej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Gdyni. Protokół do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

3. Całodobowy Ośrodek Socjalizacyjny dla dzieci od 0-3 lat w Gdyni – kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Protokół do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

4. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 2 w Gdyni – kontrola dokumentacji związanej z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawie zasiłków stałych. Protokół do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

5. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 3 w Gdyni – kontrola dokumentacji związanej z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawie zasiłków stałych. Protokół do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

6. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gdyni ul. Wąsowicza - kontrola prowadzenia pracy socjalnej w Środowiskowym Domu Samopomocy Gdyni. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół bez załączników
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

7. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 4 w Gdyni – kontrola dokumentacji związanej z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawie zasiłków stałych. Protokół do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gdyni ul. Gen. Maczka - kontrola prowadzenia pracy socjalnej w Środowiskowym Domu Samopomocy Gdyni. Protokół  do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

9. Ośrodek Opiekuńczy dla osób przewlekle chorych w Gdyni - kontrola prowadzenia pracy socjalnej w Ośrodku Opiekuńczym dla osób przewlekle chorych w Gdyni. Protokół  do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

10.Zespół ds. Bezdomnych w Gdyni – kontrola dokumentacji związanej z wydawaniem decyzji administracyjnych sprawie zasiłków stałych. Protokół wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Protokół
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).

11. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 1 w Gdyni – kontrola dokumentacji związanej z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawie zasiłków stałych. Protokół do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Protokół
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 – tekst jednolity).  


 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Włodarczak
Data wytworzenia informacji: 10.08.2010
Data udostępnienia informacji: 10.08.2010
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.10.2010 13:24 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
09.09.2010 11:16 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
06.09.2010 09:10 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
06.09.2010 09:08 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
06.09.2010 09:06 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
06.09.2010 09:03 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
06.09.2010 09:02 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
06.09.2010 08:56 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
17.08.2010 11:09 Zmiana załącznika Paweł Włodarczak
17.08.2010 11:06 Zmiana załącznika Paweł Włodarczak
17.08.2010 11:04 Zmiana załącznika Paweł Włodarczak
17.08.2010 11:02 Zmiana załącznika Paweł Włodarczak
17.08.2010 10:55 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
10.08.2010 08:06 zmiana czcionki Paweł Włodarczak
10.08.2010 08:03 Korekta Paweł Włodarczak
10.08.2010 07:51 Dodanie informacji Paweł Włodarczak