Kontrole 2008

 WYNIKI PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH I NADZOROWANYCH PRZEZ MOPS W GDYNI  W 2008 ROKU. I Kontrole zewnętrzne 

LpData przeprowadzenia kontroliJednostka kontrolowana /Zakres kontroliOsoby kontrolująceWyniki kontroli
1Styczeń 2008r. 28.01.2008r. – 01.02.2008r.Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „Promyk” – Ośrodek Wsparcia- realizacja zleconego zadania polegającego na prowadzeniu Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gdyni oraz prawidłowość wykorzystania dotacji.- Przemysław AdamskiPrezydent Miasta Gdynia wydał zalecenia pokontrolne.Protokół wraz z załącznikami i zaleceniami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Styczeń / Luty 2008r. 13.02.2008r.    14.02.2008r.  1) Zespół Placówek Specjalistycznychim. Kazimierza Lisieckiego “Dziadka” - stosowanie Ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.2) Dom Dziecka- stosowanie Ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.  - Magdalena Wawrzyniak - Dariusz Kleser   - Grażyna Karbowiak- Dariusz Kleser  Zespół Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego “Dziadka”Prezydent Miasta Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych.Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.Dom DzieckaPrezydent Miasta Gdyni wydał zalecenia pokontrolne. Protokół wraz z załącznikami i zaleceniami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
3  Luty 2008r. 11.02.2008r. – 25.02.2008r.WTZ przy Gdyńskim Stowarzyszeniu Integracyjnym „Promyk” - przeprowadzenie kontroli w zakresie § 22 ust. 2 Rozporządzenia MG, P i PS z dnia 25.03.2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej,- prawidłowość wykorzystania środków PFRON i środków własnych powiatu.- Renata Mrozińska - Małgorzata KrzyżewskaPrezydent Miasta Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
4Luty 2008r. 18.02.2008r. – 22.02.2008r.Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot – Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn  - realizacja zleconego zadania polegającego na prowadzeniu Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn oraz prawidłowość wykorzystania dotacji.- Danuta KacprzykowskaPrezydent Miasta Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
5  Marzec 2008r. 10.03.2008r. – 14.03.2008r.Stowarzyszenie „Razem” – Ośrodek Interwencji Kryzysowej - realizacja zleconego zadania polegającego na prowadzeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz prawidłowość wykorzystania dotacji.- Przemysław AdamskiPrezydent Miasta Gdyni wydał zalecenia pokontrolne. Protokół wraz z załącznikami i zaleceniami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
6  Marzec / Kwiecień 2008r. 10.03.2008r. – 14.03.2008r.   07.04.2008r. – 11.04.2008r.   1) Rodzinny Dom Dziecka Nr 4    2) Rodzinny Dom Dziecka Nr 7 - prowadzenie dokumentacji dotyczącej wychowanków: a) indywidualne plany pracy, b) karty pobytu,- funkcjonowania stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka,- współpraca z Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym- Irena Księżopolska   Prezydent Miasta Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Prezydent Miasta Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
7  Maj 2008r.12.05.2008r - 16.05.2008r.   WTZ przy Centrum Pomocowym Caritas im. „Ojca Pio” - przeprowadzenie kontroli w zakresie § 22 ust. 2 Rozporządzenia MG, P i PS z dnia 25.03.2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej,- prawidłowość wykorzystania środków PFRON i środków własnych powiatu.- Renata Mrozińska - Przemysław Adamski - Alicja WrzosekPrezydent Miasta Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
 
8  Maj 2008r.16.06.2008r -20.06.2008r Pomorski Zarząd Okręgowy PCK - realizacja zleconego zadania polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych osobom chorym psychicznie na terenie miasta Gdyni oraz prawidłowość wykorzystania dotacji.- Małgorzata Krzyżewska - Alicja WrzosekPrezydent Miasta Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych.  Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
9Maj 2008r. 12.05.2008r. – 16.05.2008r.  19.05.2008r. – 23.05.2008r.   1) Dom Dziecka    2) Interwencyjny Ośrodek Opiekuńczy przy Domu Dziecka - prowadzenie dokumentacji dotyczącej wychowanków: a) karta pobytu dziecka,b) karta udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu,c) indywidualny plan pracy,d) arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych,- funkcjonowania stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka,- współpraca z Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym- Irena Księżopolska1) Dom DzieckaPrezydent Miasta Gdyni wydał  zalecenia pokontrolne. Protokół wraz z załącznikami i zaleceniami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.  2) Interwencyjny Ośrodek Opiekuńczy przy Domu DzieckaPrezydent Miasta Gdyni wydał  zalecenia pokontrolne. Protokół wraz z załącznikami i zaleceniami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
10  Czerwiec 2008r. 09.06.2008r – 13.06.2008r  WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni - przeprowadzenie kontroli w zakresie § 22 ust. 2 Rozporządzenia MG, P i PS z dnia 25.03.2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej,- prawidłowość wykorzystania środków PFRON i środków własnych powiatu.- Renata Mrozińska - Danuta KacprzykowskaPrezydent Miasta Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
11  Czerwiec 2008r. 09.06.2008r – 16.06.2008rChrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach Oddział w Gdyni- Schronisko dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu - realizacja zleconego zadania polegającego na prowadzeniu Schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu z terenu Gdyni oraz prawidłowość wykorzystania dotacji.- Przemysław AdamskiPrezydent Miasta Gdyni wydał  zalecenia pokontrolne. Protokół wraz z załącznikami i zaleceniami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
12  Sierpień 2008r. 27.08.2008r – 05.09.2008r  Rodzinny Dom Dziecka Nr 6 - prowadzenie dokumentacji dotyczącej wychowanków: a) karta pobytu dziecka,b) indywidualny plan pracy, - funkcjonowania stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka,- współpraca z Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym.- Irena KsiężopolskaPrezydent Miasta Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
13  Wrzesień 2008r.   19.08.2008r – 22.08.2008r    01.09.2008r – 05.09.2009r  WTZ przy Krajowym Towarzystwie Autyzmu - przeprowadzenie kontroli w zakresie § 22 ust. 2 Rozporządzenia MG, P i PS z dnia 25.03.2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej,   - prawidłowość wykorzystania środków PFRON i środków własnych powiatu.  - Anetta Rozmanowska - Renata Mrozińska    - Przemysław Adamski    Prezydent Miasta Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.  Prezydent Miasta Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych.  Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.  
14  Wrzesień 2008r. 24.09.2008r – 01.10.2008r  Zespół Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” – Placówka Interwencyjna - prowadzenie dokumentacji dotyczącej wychowanków: a) karta pobytu dziecka,b) karta udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu,c) indywidualny plan pracy,d) arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych,- funkcjonowania stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka,- współpraca z Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym- Irena KsiężopolskaPrezydent Miasta Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
15  Wrzesień 2008r. 15.09.2008r – 19.09.2008r  Dom Pomocy Społecznej - przestrzeganie procedur wewnętrznych w oparciu o 5% planu wydatków na 2008 rok- Ewa Czoska - Małgorzata KrzyżewskaPrezydent Miasta Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
16  Październik 2008r. 27.10.2008r – 04.11.2008r   Zespół Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” – Placówka Wsparcia Dziennego - prowadzenie dokumentacji dotyczącej wychowanków: a) karta pobytu dziecka,- funkcjonowania stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.- Irena KsiężopolskaPrezydent Miasta Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
17  Październik 2008r. 15.10.2008r – 21.10.2008rDom Dziecka - przestrzeganie procedur wewnętrznych w oparciu o 5% planu wydatków na 2008 rok- Ewa Czoska - Alicja WrzosekPrezydent Miasta Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
18Październik 2008r. 27.10.2008r – 31.10.2008r 4, 5, 6.11.2008rPrzedłużenie kontroli Zespół Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka - przestrzeganie procedur wewnętrznych w oparciu o 5% planu wydatków na 2008 rok- Ewa Czoska - Danuta KacprzykowskaPrezydent Miasta Gdyni wydał zalecenia pokontrolne.  Protokół wraz z załącznikami i zaleceniami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
19Listopad 2008r. 08.09.2008r -11.09.2008r 15.09.2008r - 19.09.2008r   WTZ przy Stowarzyszeniu Osób z Wadą Słuchu „Cisza” - przeprowadzenie kontroli w zakresie § 22 ust. 2 Rozporządzenia MG, P i PS z dnia 25.03.2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej,- prawidłowość wykorzystania środków PFRON i środków własnych powiatu.- Renata Mrozińska - Piotr Harhaj - Anetta Rozmanowska - Danuta Kacprzykowska - Alicja WrzosekPrezydent Miasta Gdyni wydał zalecenia pokontrolne.  Protokół wraz z załącznikami i zaleceniami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
20Listopad 2008r  17.11.2008r -21.11.2008r   Rodzinny Dom Dziecka Nr 1   Rodzinny Dom Dziecka Nr 2   Rodzinny Dom Dziecka Nr 3    Rodzinny Dom Dziecka Nr 4    Rodzinny Dom Dziecka Nr 5    Rodzinny Dom Dziecka Nr 6   Rodzinny Dom Dziecka Nr 7   - przestrzeganie procedur wewnętrznych w oparciu o 5% planu wydatków na 2008 rok  - Przemysław Adamski Rodzinny Dom Dziecka Nr 1Prezydent Miasta Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych.Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.Rodzinny Dom Dziecka Nr 2Prezydent Miasta Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych.Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 Prezydent Miasta Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych.Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4Prezydent Miasta Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych.Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Rodzinny Dom Dziecka Nr 5Prezydent Miasta Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych.Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Rodzinny Dom Dziecka Nr 6Prezydent Miasta Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych.Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Rodzinny Dom Dziecka Nr 7Prezydent Miasta Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych.Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
  
21Listopad / Grudzień 2008r.  27.11.2008r – 02.12.2008r   18.11.2008r – 01.12.2008r   17.12.2008r – 19.12.2008r     1) Rodzinny Dom Dziecka Nr 1    2) Rodzinny Dom Dziecka Nr 2    3) Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 - prowadzenie dokumentacji dotyczącej wychowanków: a) indywidualne plany pracy, b) karty pobytu,- funkcjonowania stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka,- współpraca z Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym.- Irena Księżopolska   Rodzinny Dom Dziecka Nr 1Prezydent Miasta Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych.Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2Prezydent Miasta Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych.Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 Prezydent Miasta Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych.Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.  
22Grudzień 2008r. 15.12.2008r – 19.12.2008r    Fundacja „Niesiemy Pomoc”  - realizacja zleconego zadania polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni oraz prawidłowość wykorzystania dotacji.     - Przemysław Adamski  Prezydent Miasta Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.          
      II Kontrole wewnętrzne 
Lp.Data przeprowadzonej kontroliJednostka kontrolowana / Zakres kontroliOsoby kontrolująceWyniki kontroli
Marzec 2008r.24.03.2008r. – 27.03.2008r.  Administracja i jednostki MOPS- ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w MOPS w Gdyni.Komisja w składzie:- Franciszek Bronk- Halina Jaśkiewicz- Maria Formella- Małgorzata Gładczak- Czesław ThrunKomisja nie dostrzegła lekceważenia lub łamania przepisów BHP oraz nieprzestrzegania lub niedostosowania się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.Przeprowadzono kontrolę wyposażenia apteczek pierwszej pomocy, w przypadku stwierdzenia braków w wyposażeniu polecono osobom odpowiedzialnym uzupełnić apteczki w brakujące środki.Przeanalizowano ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzoną w 2003 r. przez St. inspektora ds. bhp i stwierdzono, że została ona dokonana obiektywnie oraz rzeczowo i uwzględniono wszystkie zagrożenia występujące na poszczególnych stanowiskach pracy.
Marzec 2008r. 17.03.2008r. – 18.03.2008r.1) Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 1 - zasiłki celowe specjalne – dokumentacja, celowość przyznawania zasiłków.- Małgorzata Krzyżewska Dyrektor MOPS w Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
 10.03.2008r. – 13.03.2008r.2) Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 2 - zasiłki celowe specjalne – dokumentacja, celowość przyznawania zasiłków.- Danuta KacprzykowskaDyrektor MOPS w Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych.Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
 
3Kwiecień 2008r. 21.04.2008r.     Kwiecień 2008r. 25.04.2008r. – 30.04.2008r.Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 3 - zasiłki celowe specjalne – dokumentacja, celowość przyznawania zasiłków. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 4 - zasiłki celowe specjalne – dokumentacja, celowość przyznawania zasiłków.- Małgorzata Krzyżewska       - Danuta Kacprzykowska - Alicja WrzosekDyrektor MOPS w Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych.Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.   Dyrektor MOPS w Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.   
4Maj / Czerwiec 2008 r.   20.10.2008r        31.10.2008r      07.10.2008r    1) Dzienny Dom Pomocy    2) Środowiskowy Dom Samopomocy   3) Zespół Opiekuńczy - realizacja ustawy o ochronie danych osobowych- Konsultanci prawni    Agata Szyndlar      Agata Szyndlar       Marcin KremkyIwona Dzidkowska   Dzienny Dom PomocyDyrektor MOPS w Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych.Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.Środowiskowy Dom SamopomocyDyrektor MOPS w Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych.Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.Zespół OpiekuńczyDyrektor MOPS w Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych.Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
5Czerwiec 2008r.14.06.2008r. – 17.06.2008r.  Administracja i jednostki MOPS- ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w MOPS w Gdyni. Komisja w składzie:- Halina Jaśkiewicz- Maria Formella- Halina Fedzio- Czesław ThrunKomisja nie dostrzegła lekceważenia lub łamania przepisów BHP oraz nieprzestrzegania lub niedostosowania się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.Kontrola wyposażenia apteczek pierwszej pomocy Większość apteczek posiadała pełne wymagane wyposażenie, w przypadku stwierdzenia braków w wyposażeniu polecono osobom odpowiedzialnym uzupełnić apteczki w brakujące środki. Analiza oceny ryzyka zawodowego Kontrola wykazała, że ocena ryzyka zawodowego przeprowadzona w 2003r została dokonana obiektywnie oraz rzeczowo i uwzględnia wszystkie zagrożenia występujące na poszczególnych stanowiskach pracy.
Czerwiec 2008r. 24.06.2008r. – 30.06.2008r.  Całodobowy Ośrodek Socjalizacyjny dla dzieci od 0-3 lat- prowadzenie dokumentacji dotyczącej wychowanków: a) karta pobytu dziecka,b) karta udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu,c) indywidualny plan pracy,d) arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych,- funkcjonowania stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka,- współpraca z Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym - Irena KsiężopolskaDyrektor MOPS w Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych. Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.    
Wrzesień 2008r. 20.10.2008r. – 22.10.2008r.Administracja i jednostki MOPS- ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w MOPS w Gdyni. Komisja w składzie:- Halina Jaśkiewicz- Maria Formella- Czesław Thrun - Halina FedzioKomisja nie dostrzegła lekceważenia lub łamania przepisów BHP oraz nieprzestrzegania lub niedostosowania się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.Kontrola wyposażenia apteczek pierwszej pomocy Większość apteczek posiadała pełne wymagane wyposażenie, w przypadku stwierdzenia braków w wyposażeniu polecono osobom odpowiedzialnym uzupełnić apteczki w brakujące środki. Analiza oceny ryzyka zawodowego Stwierdzono, że ocena ryzyka zawodowego przeprowadzona w 2003r została dokonana obiektywnie oraz rzeczowo i uwzględnia wszystkie zagrożenia występujące na poszczególnych stanowiskach pracy.
Wrzesień - Październik 2008r.10.10.2008r  21.10.2008r.   20.10.2008r.    10.10.2008r.   17.10.2008r.    1) Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 1 2) Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 2 3) Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 3  4) Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 4  5) Zespół ds. Bezdomnych - realizacja ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie zabezpieczenia dokumentacji – oświadczenia o stanie majątkowym zaopatrzonej w klauzulę zastrzeżone.- Konsultanci prawni  Joanna Padias   Iwona Slenzak   Iwona Dzidkowska   Agata Szyndlar   Marcin Kremky   Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 1Dyrektor MOPS w Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnychDzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 2Dyrektor MOPS w Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnychDzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 3Dyrektor MOPS w Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnychDzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 4Dyrektor MOPS w Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnychZespół ds. BezdomnychDyrektor MOPS w Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych.Protokoły wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
Październik / Grudzień 2008r.Wszystkie jednostki MOPS- inwentaryzacja środków trwałych i pozostałych trwałych w użyciu jednostek.- spisu dokonała Komisja Inwentaryzacyjna w składzie powołanym zarządzeniem  Dyrektora MOPS w GdyniNie stwierdzono nieprawidłowości.         
10 Grudzień 2008r. 15.12.2008r–Zespół ds. Bezdomnych - zasiłki celowe specjalne – dokumentacja, celowość przyznawania zasiłków.- Małgorzata KrzyżewskaDyrektor MOPS w Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych.Protokoł wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
11 Grudzień 2008r.08.12.2008r – 11.12.2008rAdministracja i jednostki MOPS- ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w MOPS w Gdyni. Komisja w składzie:- Franciszek Bronk- Halina Jaśkiewicz- Maria Formela- Czesław ThrunKomisja nie dostrzegła lekceważenia lub łamania przepisów BHP oraz nieprzestrzegania lub niedostosowania się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.Kontrola wyposażenia apteczek pierwszej pomocy Większość apteczek posiadała pełne wymagane wyposażenie, w przypadku stwierdzenia braków w wyposażeniu polecono osobom odpowiedzialnym uzupełnić apteczki w brakujące środki. Analiza oceny ryzyka zawodowego Stwierdzono, że ocena ryzyka zawodowego przeprowadzona w 2003r została dokonana obiektywnie oraz rzeczowo i uwzględnia wszystkie zagrożenia występujące na poszczególnych stanowiskach pracy.
12 31.12.2008r. Ośrodki Wsparcia MOPS- zapasy magazynowe.  - spisu dokonała Komisja Inwentaryzacyjna w składzie powołanym zarządzeniem  Dyrektora MOPS w Gdyni Nie stwierdzono nieprawidłowości.
13 31.12.2008r.  Administracja MOPS Gdynia- gotówka w kasie - spisu dokonała Komisja Inwentaryzacyjna w składzie powołanym zarządzeniem  Dyrektora MOPS w Gdyni Nie stwierdzono nieprawidłowości.
14  31.12.2008r.Administracja MOPS Gdynia- stan paliwa w samochodach służbowych MOPS. - spisu dokonała Komisja Inwentaryzacyjna w składzie powołanym zarządzeniem  Dyrektora MOPS w Gdyni Nie stwierdzono nieprawidłowości
     III Kontrole poza harmonogramem  
Lp.Data przeprowadzonej kontroliJednostka kontrolowana / Zakres kontroliOsoby kontrolująceWyniki kontroli
107.03.2008r. – 11.03.2008r.(kontrola merytoryczna)  Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot – 1.     Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn, 2.     Schronisko dla bezdomnych osób i rodzin - prawidłowość realizacji zleconego zadania polegającego na prowadzeniu Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn oraz Schroniska dla bezdomnych osób i rodzin.- Marcin Kowalewski - Agnieszka Łapińska   Prezydent Miasta Gdyni wydał zalecenia pokontrolne. Protokół wraz z załącznikami i zaleceniami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
217.03.2008r – 21.03.2008r(kontrola finansowa)Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot – 1.     Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn, 2.     Schronisko dla bezdomnych osób i rodzin - prawidłowość realizacji zleconego zadania polegającego na prowadzeniu Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn oraz Schroniska dla bezdomnych osób i rodzin.- Danuta Kacprzykowska - Alicja WrzosekPrezydent  Miasta Gdyni wydał zalecenia pokontrolne. Protokół wraz z załącznikami i zaleceniami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
309.07.2008r – 29.08.2008r(kontrola finansowa doraźna) Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot – -         Schronisko dla bezdomnych osób i rodzin  - kontrola finansowa z realizacji zleconego zadania polegającego na prowadzeniu Schroniska dla bezdomnych osób i rodzin.- Przemysław Adamski- Małgorzata Krzyżewska- Danuta Kacprzykowska- Alicja WrzosekPrezydent  Miasta Gdyni wydał zalecenia pokontrolne.  Protokół wraz z załącznikami i zaleceniami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
430.12.2008r – 31.12.008rOśrodek Adopcyjno-Opiekuńczy - kontrola w zakresie opracowania zasad rachunkowości oraz prowadzenia ewidencji księgowej.- Przemysław AdamskiPrezydent  Miasta Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych.  Protokół wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Włodarczak
Data wytworzenia informacji: 04.08.2010
Data udostępnienia informacji: 03.08.2010
Ostatnia aktualizacja: 06.08.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.08.2010 13:01 Korekta Paweł Włodarczak
03.08.2010 09:03 Dodanie informacji Paweł Włodarczak