Wykaz kontroli w 2017 r.

WYKAZ kontroli Domu Pomocy Społecznej przeprowadzonych w 2017 r. przez zewnętrzne organy kontroli

L.p. Nazwa organu kontroli Termin kontroli Zakres kontroli
1. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Polityki Społecznej. 09.03.2017r. - 10.03.2017r. Zgodność zatrudnienia pracowników DPS w Gdyni z wymogami kwalifikacyjnymi.
2. Urząd Miasta Gdyni
Samodzielny Referat Kontroli Finansowej.
12.04.2017r. - 15.05.2017r. Prawidłowość dokonywania wydatków, gospodarka kasowa w tym druki ścisłego zarachowania
3. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni. 21. 06.2017 r. 1.Kontrola problemowa- rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
2. Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków prowadzenia ewakuacji z budynku.
4. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku. 23.08.2017 Kontrola w zakresie bezpieczeństwa żywności.
5. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej Gdańsk.
18.09.2017 Kontrola stanu sanitarnego obiektu oraz realizacje ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu.
6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni. 24.10.2017 r. Przestrzeganie procedur wew. na podstawie wybranych linii wydatkowych zatwierdzonego planu finansowego na 2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lilianna Szewczuk - Putrym
Wprowadził informację: Maciej Zatwarnicki.
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zatwarnicki.
Data wytworzenia informacji: 07.02.2018
Data udostępnienia informacji: 07.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.02.2018 22:21 Dodanie informacji Maciej Zatwarnicki.