POW-3 z dnia 01.04.2016


    W dniach od 31.03.2016 roku do 01.04.2016 roku upoważniony pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przeprowadził w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Gdyni mieszczącej się przy ulicy Druskiennickiej 38 kontrolę problemową mająca na celu sprawdzenie realizacji potrzeb dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej oraz zabezpieczenie opieki medycznej.

Po przeanalizowaniu wniosków końcowych zawartych w protokole z kontroli zaleceń pokontrolnych nie wydaje się.

Protokół z wynikami kontroli dostępny w CAPOW w Gdyni przy ulicy Filomatów 2.


Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnianie pozostałych informacji publicznych nie opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Remigiusz Walędziak
Wprowadził informację: Renata Wierzchowska
Ostatnio zmodyfikował: Renata Wierzchowska
Data wytworzenia informacji: 11.05.2016
Data udostępnienia informacji: 11.05.2016
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.05.2016 14:12 Dodanie informacji Renata Wierzchowska