Kontrola Biura Kontroli Urzędu Miasta Gdyni – 2018 r.

Zakres kontroli:

  1. Weryfikacja sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni” zgodnie z wytycznymi Wydziału Projektu Rozwojowych.
  2. Weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2017 r.
  3. Kontrola funkcji pomieszczeń w oparciu o zestawienie oraz lokalizację i plan rozmieszczeń zakupionego sprzętu.
  4. Sprawdzenie lokalizacji i stanu tablic informacyjnych zainstalowanych w placówkach oświatowych.
  5. Weryfikacja sposobu przechowywania i oznakowania prowadzonych w ramach projektu dokumentacji projektu, kadrowej i finansowo – księgowej.
  6. Sprawdzenie danych dotyczących zatrudnienia administratorów sieci lokalnej z prowadzonymi przez wydział Projektów Rozwojowych zestawieniem.

Termin przeprowadzenia kontroli: od 01 lutego 2018 r.
 
 
 
Protokół i zalecenia z kontroli znajdują się u dyrektora szkoły.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Ostatnio zmodyfikował: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 20.02.2019
Data udostępnienia informacji: 24.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.05.2019 12:28 Korekta Marek Telecki
24.05.2019 12:24 Korekta Marek Telecki
24.05.2019 12:22 Korekta Marek Telecki
24.05.2019 12:16 Aktualizacja treści Marek Telecki