kontrole 2008-2010

lpimię i nazwisko osoby kontrolującejorgan delegującytermin kontroliprzedmiot kontroli
1Renata MatysKuratorium Oświaty w Gdańsku19.06.2008ocena pracy p.o. dyrektora
2Renata MatysKuratorium Oświaty w Gdańsku1.08.2008gromadzenie dokumentów ocena pracy dyrektora
3Krystyna PrzyborowskaUrząd Miasta Gdyni– Wydział Edukacji12.08.2008ocena pracy dyrektora - sprawdzanie dokumentacji
4Elżbieta GibałaUrząd Miasta Gdyni– Wydział Edukacji12.08.2008ocena pracy dyrektora - sprawdzanie dokumentacji
5Marek NowickiKuratorium Oświaty w Gdańsku29.08.2008analiza nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2007/2008
6Teresa SzatkaPrezydent Miasta 15.09.2008 – 03.10.2008zamówienia publiczne za rok 2007 i I półrocze 2008
7Joanna CząstkaUrząd Miasta Gdyni22.01.2009 -30.01.2009gospodarka kasowa,  w tym drukami ścisłego zarachowania
8Iwona TorkowskaZofia HazikowskaUrząd Miasta Gdyni11.01.2010 -29.01.2010celowość wydatków ZFŚS, kalkulacja kosztów eksploatacji przy podpisywaniu umów na wynajem, prawidłowość naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród jubileuszowych, zgodność przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z uchwałą Rady Miasta Gdyni , celowość  i efektywność wykorzystania środków na dowożenie uczniów - 2008
9Joanna CząstkaUrząd Miasta Gdyni18.03.2010 (20 dni roboczych)- prawidłowość dokonywania wydatków, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe- dochody z tytułu wynajmów, w tym prawidłowości kalkulacji kosztów eksploatacyjnych- gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania i wykonanie zaleceń- prawidłowość wydatków ZFŚS
10Anna ZielińskaKuratorium Oświaty w Gdańsku17.05.2010obserwacja części pisemnej egzaminu maturalnego z chemii
11Anna KoperPSSE Gdynia10.06.2010ocena realizacji programu wybierz życie Pierwszy Krok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Śliwińska
Wprowadził informację: Małgorzata Partycka
Ostatnio zmodyfikował: Sławomir Solarz
Data wytworzenia informacji: 22.02.2011
Data udostępnienia informacji: 22.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.08.2016 11:13 Korekta Sławomir Solarz
22.02.2011 14:39 Dodanie informacji Małgorzata Partycka