Kontrole 2017

KONTROLE 2017
1.      17.01.2017 – Urząd Miasta Gdyni – kontrola planowa.
2.      08.03.2017 – Kuratorium Oświaty Gdańsk – kontrola planowa w zakresie organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej.
3.      01.06.2017 – Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku – prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa 2016 r. w wybranych rozdziałach.
4.      27.10.2017 – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku – ocena stanu sanitarnego szkoły
 
 
Protokoły są udostępniane na pisemny wniosek  zainteresowanego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wiesław Kosakowski
Wprowadził informację: Teresa Cybulska
Data wytworzenia informacji: 31.10.2017
Data udostępnienia informacji: 31.10.2017