Kontrole 2006

KONTROLE 2006
1. 11.10.2006 - Urząd Miasta Gdynia - sprawdzenie prowadzenia ksiąg rachunkowych, ustalenie stopnia szczegółowości zapisów analitycznych.
2. 28.11.2006 - Kuratorium Oświaty w Gdańsku - uroczystość Patrona III LO Marynarki Wojennej RP.
3. 20.12.2006 - Kuratorium Oświaty w Gdańsku - wyjaśnienie skargi rodziców.
Protokoły są udostępniane na pisemny wniosek zainteresowanego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wiesław Kosakowski
Wprowadził informację: Teresa Cybulska
Ostatnio zmodyfikował: Teresa Cybulska
Data wytworzenia informacji: 04.02.2016
Data udostępnienia informacji: 12.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.02.2016 15:27 Dodanie informacji Teresa Cybulska