Kontrole 2003

KONTROLE 2003
1. 27.05.2003 - Kuratorium Oświaty w Gdańsku - kontrola przebiegu ustnego egzaminu dojrzałości.
2. 27.06.2003 - Urząd Miasta w Gdyni - gospodarka finansowa.
3. 05.12.2003 - Kuratorium Oświaty w Gdańsku - kontrola realizacji zadań w zakresie edukacji prozdrowotnej, zagrożeń niedostosowaniem społecznym.
Protokoły są udostępniane na pisemny wniosek zainteresowanego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wiesław Kosakowski
Wprowadził informację: Teresa Cybulska
Ostatnio zmodyfikował: Teresa Cybulska
Data wytworzenia informacji: 04.02.2016
Data udostępnienia informacji: 09.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.02.2016 15:36 Dodanie informacji Teresa Cybulska