Kontrole 2015

Kontrole 2015r. 
  
Lp.Imię i nazwisko osoby kontrolującej Organ delegującyTermin kontroliPrzedmiot kontroli
1.mgr Paulina ChraniukPomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 11.02.2015ocena stanu sanitarnego wypoczynku młodzieży 
w miejscu zamieszkania
2.Janina DemczynaKuratorium Oświaty12.02.2015   Warunki, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci
 i młodzieży szkolnej oraz zasady jego organizowania
i nadzorowania – organizacja ferii zimowych na terenie jednostki
3.Wanda Szewczyk Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 30.03.2015ocena stanu sanitarnego szkoły
4.Iwona HebelBiuro Kontroli Urzędu Miasta Gdyni15.04.2015- weryfikacja zgodności lokalizacji i rozmieszczenia sprzętu zakupionego  w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni” I etap    
- kontrola funkcji pomieszczeń deklarowanych w projekcie e-Dziennik   - weryfikacja sposobu przechowywania i oznakowania prowadzonej w ramach projektu dokumentacji kadrowej i finansowo-księgowej           
- sprawdzenie stanu lokalizacji tablic informacyjno-pamiatkowych zainstalowanych
w placówce  
5. Marcin Kraska Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 09.09.2015 Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczące warunków zdrowotnych stanowiska pracy
6. Iwona Hebel Biuro Kontroli Urzędu Miasta Gdynia 19.10.2015 - weryfikacja zgodności lokalizacji i rozmieszczenia sprzętu zakupionego w ramach projektu " Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni" II etap - sprzęt multimedialny
- sprawdzenie oznakowania zakupionego sprzętu multimedialnego i wyposażenia zgodnie z procedurami opisanymi  w "Podręczniku wewnętrznych procedur wdrażania w placówkach oświatowych ww. projektu'
-sprawdzenie sprawności działania sprzętu multimedialnego oraz przygotowania ekranów do wyświetlania obrazów przez projektory
- sprawdzenie lokalizacji i stanu tablicy informacyjnej zainstalowanej w placówce

Protokoły z kontroli do wglądu w siedzibie I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Narcyzowej 6 u kierownika administracyjnego – pani Heleny Ul,  piętro II, pokój 45  w godzinach 10:00 -14:00. Telefon kontaktowy 58/664-82-36.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lidia Łączyńska
Wprowadził informację: Małgorzata Kołomańska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Kołomańska
Data wytworzenia informacji: 23.04.2015
Data udostępnienia informacji: 23.04.2015
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.10.2015 14:29 Aktualizacja treści Małgorzata Kołomańska
27.10.2015 12:48 Dodanie informacji Małgorzata Kołomańska
27.10.2015 12:47 Dodanie informacji Małgorzata Kołomańska
27.10.2015 11:37 Dodanie informacji Małgorzata Kołomańska
29.04.2015 14:19 Dodanie informacji Małgorzata Kołomańska
23.04.2015 07:57 Aktualizacja treści Małgorzata Kołomańska
23.04.2015 07:52 Dodanie informacji Małgorzata Kołomańska