2015

Dane dotyczące kontroli w układzie: zakres, data przeprowadzenia, nazwa jednostki kontrolującej

1. „Wyrywkowa kontrola zamówień publicznych za rok 2014”, 12.01.-13.02.2015 r., Urząd Miasta Gdyni      

2. „Prawna ochrona pracy, w tym bhp, przepisy dotyczące legalności zatrudnienia”, 3,9,17.02.2015 r., Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy

3. „Badanie sprawozdania finansowego w ramach badania łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdyni”, 16.03-20.03.2015 r., Biuro Audytu i Rachunkowości „PROMAR” Sp. z o.o

4. „Sprawdzenie stanu sanitarno-technicznego, higieniczno-sanitarnego, sprawdzenie dokumentacji prowadzonej działalności, kontroli gospodarki bielizną czystą i brudną oraz odpadami, sprawdzenie prawidłowości stosowania środków dezynfekcyjnych na Narodowym Stadionie Rugby”, 20.04.2015 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni

5. „Sprawdzenie stanu sanitarno-technicznego, higieniczno-sanitarnego, sprawdzenie dokumentacji prowadzonej działalności jednostki”, 23.04.2015 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni

5. „Sprawdzenie stanu sanitarno-technicznego, higieniczno-sanitarnego, sprawdzenie dokumentacji prowadzonej działalności w zakresie Stadionu Miejskiego”, 12.06.2015 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni

6. „Sprawdzenie stanu sanitarno-technicznego, higieniczno-sanitarnego, sprawdzenie dokumentacji prowadzonej działalności jednostki, kontroli gospodarki bielizną czystą i brudną oraz odpadami, sprawdzenia prawidłowości stosowania środków dezynfekcyjnych”, 07.09.2015 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni

7. „Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych – m.in. okresowe przeglądy i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic”, 08.09.2015 r., Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni

8. „Sposób przejęcia Hali Sportowo-Widowiskowej ze szczególnym uwzględnieniem poprawności przejęcia zobowiązań”, 15.09.2015 r. – 08.10.2015 r., Urząd Miasta Gdyni

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Izabela Grajko
Ostatnio zmodyfikował: Izabela Grajko
Data wytworzenia informacji: 09.07.2015
Data udostępnienia informacji: 16.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.10.2015 10:28 Dodanie informacji Izabela Grajko
08.09.2015 13:20 Aktualizacja treści Izabela Grajko
08.09.2015 13:18 Dodanie informacji Izabela Grajko
09.07.2015 11:17 Aktualizacja treści Izabela Grajko
09.07.2015 11:14 Dodanie informacji Izabela Grajko