2012

Dane dotyczące kontroli w układzie: zakres, data przeprowadzenia, nazwa jednostki kontrolującej

1. „Utrzymanie obiektu w zakresie Stadionu Miejskiego”, 13.03.2012 r., Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

2. „Kontrola sanitarna Stadionu Piłkarskiego”, 22.03.2012 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

3. „Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych”, 05.04. – 18.04.2012 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

4. „Sprawdzenie stanu sanitarno – porządkowego na terenie plaż: Plaża Babie Doły, Plaża Oksywie, Plaża Śródmieście, Plaża Redłowo, plaża od opaski betonowej do mola w Orłowie, Plaża od mola w Orłowie do granicy administracyjnej Sopotu”, 09.05.2012 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

5. „Kontrola sanitarna kąpielisk na terenie Gdyni: Gdynia Śródmieście, Gdynia Redłowo, Gdynia Orłowo, Gdynia Babie Doły w zakresie sprawdzenia stanu sanitarno – technicznego, higieniczno-technicznego oraz dokumentacji kąpieliska”, 11.06.2012 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni

6. „Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych na Stadionie Piłkarskim przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni”, 15.05.2012 r., Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

7. „Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych – okresowe przeglądy i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic na Narodowym Stadionie Rugby przy ul. Kazimierze Górskiego 10 w Gdyni”, 22.05.2012 r., Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

8. „Kontrola sanitarna Stadionu Piłkarskiego”, 01.06.2012 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni

9. „Kontrola kąpielisk na terenie Gdyni: Gdynia Śródmieście, Gdynia Redłowo, Gdynia Orłowo, Gdynia Babie Doły, w zakresie sprawdzenia stanu sanitarno – technicznego oraz dokumentacji kąpieliska”, 11.06.2012 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni

10. „Kontrola kąpielisk na terenie Gdyni: Gdynia Śródmieście, Gdynia Redłowo, Gdynia Orłowo Gdynia Babie Doły, w zakresie sprawdzenia stanu sanitarno – technicznego oraz dokumentacji kąpieliska”, 22.06.2012 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni

11. „Sprawdzenie stanu sanitarno-porządkowego terenu plaż: Plaża Babie Doły, Plaża Oksywie, Plaża Śródmieście, Plaża Redłowo, Plaża od opaski betonowej do mola w Orłowie, Plaża od mola w Orłowie do granicy administracyjnej Sopotu”, 25.06.2012 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni

12. „Kontrola kąpielisk morskich na terenie Gdyni: Gdynia Śródmieście, Gdynia Redłowo, Gdynia Orłowo Gdynia Babie Doły, w zakresie sprawdzenia stanu sanitarno – technicznego oraz dokumentacji kąpieliska”, 12.07.2012 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni

13. „Kontrola kąpielisk na terenie Gdyni nadzorowanych przez GOSiR: Gdynia Śródmieście, Gdynia Redłowo, Gdynia Orłowo, Gdynia Babie Dołu w zakresie sprawdzenia stanu sanitarno-technicznego, higieniczno-sanitarnego oraz dokumentacji kąpieliska”, 31.07.2012 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni

14. „Sprawdzenie stanu sanitarno-porządkowego terenu plaż: Plaża Babie Doły, Plaża Oksywie, Plaża Śródmieście, Plaża Redłowo, plaża od opaski betonowej do mola w Orłowie, Plaża od mola w Orłowie do granicy administracyjnej Sopotu”, 01.08.2 012 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni

15. „Kontrola kąpielisk morskich na terenie Gdyni”, 16.08.2012 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni

16. „Sprawdzenie stanu sanitarno-technicznego, higieniczno-sanitarnego, sprawdzenie dokumentacji prowadzonej działalności, kontroli gospodarki bielizną czystą i brudną oraz odpadami, sprawdzenie prawidłowości stosowania środków dezynfekcyjnych na halach sportowych”, 24.08.2012 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni

17. „Sprawdzenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na Stadionie Piłkarskim w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5/9”, 19.12.2012 r., Pomorski Urząd Wojewódzki i Komenda Wojewódzka Policji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Izabela Grajko
Ostatnio zmodyfikował: Izabela Grajko
Data wytworzenia informacji: 09.07.2015
Data udostępnienia informacji: 09.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.07.2015 11:16 Aktualizacja treści Izabela Grajko
09.07.2015 11:07 Dodanie informacji Izabela Grajko