Kontrole 2017

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Gdańsku

przedmiot kontroli:

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

termin kontroli:

21.02.2017 r. - 27.02.2017 r.


2. Urząd Miasta Gdynia- Referat Kontroli Finansowej

przedmiot kontroli:

Sprawdzenie rozliczenia dotacji oraz związanej z tym gospodarki finansowej.

termin kontroli:

26.06.2017 r. - 21.07.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Małgorzata Osińska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Reszka
Data wytworzenia informacji: 28.02.2017
Data udostępnienia informacji: 28.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.07.2017 14:00 Aktualizacja treści Małgorzata Reszka
28.02.2017 11:01 Dodanie informacji Małgorzata Reszka