Rok 2014

Kontrola Głównego Inspektora Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie:

1) prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2) ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,

3) prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,

4) wystawiania zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 23.10.2014
Data udostępnienia informacji: 23.10.2014
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.04.2015 11:09 Korekta Jarosław Turosz
23.10.2014 13:32 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
23.10.2014 13:28 Dodanie informacji Jarosław Turosz