Rok 2010

Kontrola Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni dotycząca: zasadności zwrotu i prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług za miesiąc styczeń 2010 roku z uwzględnieniem kwoty z przeniesienia z poprzednich miesięcy.

do pobrania protokół z kontroli podatkowej (pdf).


Kontrola Biura Kontroli Urzędu Miasta Gdyni dotycząca: kontrola planowana dot. przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, w tym w szczególności stosowania JRWA, badania procedury archiwizacji dokumentów oraz zorganizowania i prowadzenia archiwum, procedury niszczenia dokumentów z uwzględnieniem dbałości o informacje podlegające ochronie, przestrzegania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, w szczególności w zakresie obowiązku BIP-2009 rok.

do pobrania protokół z kontroli z wyłączeniem części treści podlegającej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) (pdf).
 -osoba wyłączająca: st. specjalista Jarosław Turosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 11.03.2010
Data udostępnienia informacji: 02.07.2010
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.10.2012 13:04 Dodanie informacji Jarosław Turosz
27.03.2012 08:26 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
27.03.2012 08:26 Dodanie informacji Jarosław Turosz
02.07.2010 13:25 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
02.07.2010 13:12 Dodanie informacji Jarosław Turosz