Rok 2009

Kontrola Biura Kontroli Urzędu Miasta Gdyni dotycząca: kontrola planowana dotycząca 5% wydatków - art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

do pobrania protokół z wyłączeniem części treści podlegającej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
(pdf).
 -osoba wyłączająca: st. specjalista Jarosław Turosz

Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku - Wydział Kontroli Płatników Składek dotycząca:
1. Prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2.Ustalenia uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Prawidłowości wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

do pobrania protokół z wyłączeniem części treści podlegającej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) (pdf).
 -osoba wyłączająca: st. specjalista Jarosław Turosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 29.06.2009
Data udostępnienia informacji: 02.07.2010
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.10.2012 13:02 Dodanie informacji Jarosław Turosz
02.07.2010 12:35 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
02.07.2010 11:37 Dodanie informacji Jarosław Turosz