Rok 2008

Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku dotycząca: sprawdzenia prawidłowości i rzetelności badanych dokumentów u kontrahenta kontrolowanego.

do pobrania protokół ze sprawdzenia prawidłowości i rzetelności badanych dokumentów u kontrahenta kontrolowanego (pdf).

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy - Inspektorat Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku Oddział w Gdyni dotycząca: prawnej ochrony pracy oraz przepisów dot. legalności zatrudnienia, technicznego bezpieczeństwa pracy oraz spełniania przez wyroby zasadniczych lub innych wymagań.

do pobrania protokół z kontroli, wystąpienie, decyzja z wyłączeniem części treści podlegającej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) (pdf).
 -osoba wyłączająca: st. specjalista Jarosław Turosz

Kontrola Biura Kontroli Urzędu Miasta Gdyni dotycząca: kontrola planowana dotycząca 5% wydatków - art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - 2008 rok.

do pobrania protokół z kontroli z wyłączeniem części treści podlegającej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) (pdf).
 -osoba wyłączająca: st. specjalista Jarosław Turosz


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 18.01.2008
Data udostępnienia informacji: 02.07.2010
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.10.2012 12:59 Dodanie informacji Jarosław Turosz
02.07.2010 10:50 Dodanie informacji Jarosław Turosz