2012

Kontrola sanitarna 

 

Termin : 30.01.2012 protokół kontroli ND-440-4/BK/12

Zakres: przebieg wypoczynku zimowego w dn.23.01.2012 – 27.01.2012

Kontrolujący: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna

 

Termin : 19.07.2012 protokół kontroli ND-440-78/BK/12

Zakres:  : przebieg wypoczynku letniego dn. 16.07.-25.07.2012

Kontrolujący: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna

 

 

Termin : 25.07.2012 protokół kontroli HDM/41/IB/12

Zakres:  :ocena stanu sanitarnego Schroniska

Kontrolujący: Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

 

Kontrola doraźna

 

Termin: 29.10-09.11.2012 sprawozdanie nr 18/2012

Zakres : dot. działania i organizacji SSM w Gdyni

Kontrolujący : Urząd Miasta Gdyni

 

Kontrola okresowa – kategoryzacyjna

Termin: 14.11.2012 

Zakres:

- posiadanie decyzji administracyjnej w zakresie świadczenia usług hotelarskich

- zgodność świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskich

- przestrzeganie w obiekcie hotelarskim wymagań co do wielkości obiektu, jego wyposarzenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 19.08.2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Dz. U. z 2006 r. nr 22, poz. 169

Kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Turystyki

 

Kontrola finansowa

 

Termin : 03.12.2012-31.12.2012 

Zakres: kontrola za rok 2012 zakresie :

- sprawdzenie do wdrożenia do użytkowania programu komputerowego do obsługo Hotelu(program „KW Hotel”) oraz kosztów zakupu i eksplantacji tego programu

- prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie operacji kasowych w 2012 r.

- gospodarka drukami ścisłego zarachowania

Kontrolujący: Urząd Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Jolanta _Szulga
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Szulga
Data wytworzenia informacji: 17.06.2014
Data udostępnienia informacji: 17.06.2014
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.06.2014 09:29 Aktualizacja treści Jolanta Szulga
17.06.2014 12:18 Dodanie informacji Jolanta Szulga