2009

Kontrola sanitarna  

Termin : 10.11.2009 protokół kontroli ND-440-137/BK/09

Zakres: ocena bieżącego stanu sanitarnego

Kontrolujący: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna

 

Kontrola okresowa – kategoryzacyjna

 Termin: 09.12.2009 

Zakres:

- posiadanie decyzji administracyjnej w zakresie świadczenia usług hotelarskich

- zgodność świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskich

- przestrzeganie w obiekcie hotelarskim wymagań co do wielkości obiektu, jego wyposarzenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 19.08.2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Dz. U. z 2006 r. nr 22, poz. 169

Kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Turystyki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Jolanta _Szulga
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Szulga
Data wytworzenia informacji: 17.06.2014
Data udostępnienia informacji: 17.06.2014
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.06.2014 09:27 Dodanie informacji Jolanta Szulga
17.06.2014 12:13 Dodanie informacji Jolanta Szulga
17.06.2014 12:11 Dodanie informacji Jolanta Szulga