kontrole 2009

Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Kontrola trwała od 16.01.2009 r. do 21.01.2009 r.
Kontrola przeprowadzona na podstawie upoważnienia nr o10-0954/289/2009 wydana
przez ZUS w Gdańsku
 
Zakres przedmiotowy kontroli:
1.      Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2.      Ustalenie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3.      Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalno rentowe.
4.  Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Marlewska
Wprowadził informację: Anna _Wieczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Anna _Wieczyńska
Data wytworzenia informacji: 29.05.2009
Data udostępnienia informacji: 29.05.2009
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.10.2012 09:40 Korekta Anna _Wieczyńska
28.10.2012 09:39 Zmiana załącznika Anna _Wieczyńska