Kontrole zewnętrzne

Przedmioty kontroli. Protokoły z kontroli do wglądu w siedzibie szkoły.

Rok 2017

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy; termin 2017-10-26 - 2017-10-27.
Zakres kontroli:
- informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe, analiza wypadków przy pracy,
- regulamin pracy,
- stosunek pracy, wynagrodzenie,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- ocena ryzyka zawodoewgo,
- szkolenia w zakresie bhp i profilaktyczna opieka nad pracownikami,
- pracownicy administracji i obsługi - zatrudnienie na czas okreslony i okres próbny,
- pomieszczenia pracy - bezpieczeństo i higiena pracy.

Rok 2016

Kontrola Urzędu Miasta Gdyni; termin 2016-12-27 - 2017-01-25.
Zakres kontroli:
- prawidłowość dokonywania wydatków budżetowych za 2015r.
- realizacja dochodów budżetowych, w tym prawidłowość rozliczeń z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych za 2015r.
- gospodarka w zakresie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku za 2015r.

Rok 2013

Kontrola Urzędu Miasta Gdyni; termin 2013-03-11 - 2013-03-29.

Rok 2011

Kontrola Urzędu Miasta Gdyni; termin 2011-07-06 - 2011-08-05.

Rok 2010
Kontrola Kuratorium Oświaty; termin: 2010-04-22 - 2010-04-23.
Kontrola Kuratorium Oświaty; termin: 2010-03-18 - 2010-03-19.
Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; termin: 2010-03-04 - 2010-03-19.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Bodnar
Wprowadził informację: Jacek Landowski.
Ostatnio zmodyfikował: Jacek Landowski.
Data wytworzenia informacji: 17.04.2010
Data udostępnienia informacji: 17.04.2010
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.11.2017 14:59 Korekta Jacek Landowski.
02.11.2017 14:58 Korekta Jacek Landowski.
02.11.2017 14:58 Aktualizacja treści Jacek Landowski.
28.12.2016 08:27 Aktualizacja treści Jacek Landowski.
18.03.2013 23:06 Korekta Jacek Landowski
18.03.2013 23:05 Aktualizacja treści Jacek Landowski
13.03.2013 21:23 Korekta Jacek Landowski
07.07.2011 20:45 Korekta Jacek Landowski.
07.07.2011 20:43 Aktualizacja treści Jacek Landowski.