Kontrole 2016

Przeglądy 2016 r.

 
1. Sprawozdanie z corocznego społecznego przeglądu warunków nauki i pracy w Szkole Podstawowej nr 33 w Gdyni - 05.04.2016 r.
Przeglądu dokonała komisja w składzie:
przewodnicząca - Wioletta Czaplejewicz - ZSIP
członkowie - Iwona Paterska - wicedyrektor szkoły
- Anna Kiedrowska-Kowalewska - kierownik administracyjny
 
2. Protokół Nr 0015389 z okresowej kontroli przewodów kominowych: dymionych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych - 05.04.2016 r.
Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich w Gdańsku, ul. Obr. Westerplatte 25/27
 
3. Protokół z przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego - KWIECIEŃ 2016 r.
Przedsiębiorstwo usługowe SUPONEX Sp. z o.o., Gdynia, ul. Przebendowskich 49a
 
4. Protokół z przeprowadzonego badania instalacji hydrantowej wewnętrznej - KWIECIEŃ 2016 r.
  Przedsiębiorstwo usługowe SUPONEX Sp. z o.o., Gdynia, ul. Przebendowskich 49a
 
5. Protokół z okresowej pięcioletniej kontroli stanu sprawności technicznej budynku - 21.04.2016 r.
   mgr inż. Rafał Grot-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności                   konstrukcyjno-budowlanej.
  Protokół nr 04/04/16 z dnia 29.04.2016 r. z pomiarów rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej.
  FAREM Sp. zo.o., ul. Legionów 94/10, 81-429 Gdynia
 
6. Protokół z przeglądu technicznego   instalacji gazowej od korka głównego - 21.04.2016 r.
   PI-B Centralgaz, ul. Klipowa 11, 81-578 Gdynia
 
7.Sprawozdanie z badań Nr 676/W/16, próbka wody do spożycia, instalacja
   wodociągowa, 23.03.2016 r.
     Powiatowa Stacja sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni, ul. Starowiejska 50
 
 
 
 
 
Sporządziła:
Anna Kiedrowska-Kowalewska
kierownik administracyjny
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bogusław Moszczyński
Wprowadził informację: Anna Kramarz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Kramarz
Data wytworzenia informacji: 23.11.2016
Data udostępnienia informacji: 23.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.11.2016 12:04 Aktualizacja treści Anna Kramarz