Rok 2017

20.
Centrum Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta Gdyni
, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 - kontrola planowa w zakresie nadzoru nad realizacją procedur dotyczących budżetu inwestycyjnego Rad Dzielnic - 2016 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 14 grudnia 2017 roku do 8 stycznia 2018 roku.
Protokół Nr 21/2017 z 12 stycznia 2018 roku (pdf)

19.
Zespół Wczesnej Edukacji Nr 1 w Gdyni
, ul. Wiczlińska 33,
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Gdyni
, ul. Morska 192,
Szkoła Podstawowa Nr 35 w Gdyni
, ul. Uczniowska 1,
Szkoła Podstawowa Nr 39 w Gdyni
, ul. Unruga 88,
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni
, Al. Zwycięstwa 194,
Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni
, ul. Morska 186,
kontrola planowa, której przedmiotem było badanie rzetelności informacji dotyczącej odpłatnego wynajmu/dzierżawy pomieszczeń w budynku szkoły - 2016 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 9 do 27 listopada 2017 roku.
Protokół Nr 19/2017 z 4-7 grudnia 2017 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących tajemnice przedsiębiorstwa dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

18.
Punkt Przedszkolny "Legolandia" w Gdyni
, ul. Starodworcowa 17 - kontrola planowa dotycząca prawidłowości rozliczenia i wykorzystania dotacji otrzymanej od Gminy Miasta Gdyni - 2016 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 20 października do 22 listopada 2017 roku.
Protokół Nr 18/2017 z 12 grudnia 2017 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 922).

17.
XVII Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
, ul. 10 Lutego 26,
X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
, ul. Władysława IV 58,
III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
, ul. Legionów 27,
kontrola planowa, której przedmiotem było badanie rzetelności informacji dotyczącej odpłatnego wynajmu/dzierżawy pomieszczeń w budynku szkoły - 2016 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 18 do 30 października 2017 roku.
Protokół Nr 17/2017 z 31 października 2017 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących tajemnice przedsiębiorstwa dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

16.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PEGAZ w Gdyni
, ul. Jemiołowa 49 - kontrola planowa dotycząca prawidłowości rozliczenia i wykorzystania dotacji otrzymanej od Gminy Miasta Gdynia w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 10 kwietnia do 23 czerwca 2017 roku.
Protokół Nr 5/2017 z 28 lipca 2017 roku (pdf)
Zalecenia (pdf)
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

15.
Samodzielny Referat ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni
, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 - kontrola planowa dotycząca udzielania dotacji ekologicznych mieszkańcom na zmianę sposobu ogrzewania oraz budowę odnawialnych źródeł energii - 2016 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 2 do 9 października 2017 roku
Protokół Nr 16/2017 z 10 października 2017 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.) 

14.
Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni
, ul. Dickmana 6 - kontrola planowa dotycząca prawidłowości rozliczenia zadania "Prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej" - 2016 rok, umowa nr KB/61/OZ/3/W/2014.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 2 do 16 października 2017 roku.
Protokół Nr 15/2017 z 20 października 2017 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 922).

13.
Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyn
i, ul. Warszawska 67A - kontrola planowa dotycząca kosztów utrzymania administracji za pierwsze półrocze 2017 roku.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 11 do 19 września 2017 roku.
Protokół Nr 14/2017 z 22 września 2017 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice przedsiębiorstwa dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). 

12.
Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski Koło Powiatowe w Gdyni
, ul. Władysława IV 51 - kontrola planowa dotycząca prawidłowości rozliczenia zadania "Prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji dla Osób Niewidomych i Niedowidzących" - 2016 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 11 do 29 września 2017 roku.
Protokół Nr 13/2017 z 12 października 2017 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice przedsiębiorstwa dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

11.
Administracja Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
, ul. Abrahama 55 - kontrola doraźna dotycząca prawidłowości postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi remontowe, w których uczestniczyła firma P.B. "Heliodor" Andrzej Ciemnoczołowski, w przedmiocie wyboru wykonawcy - lata 2015 - 2017.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 21 sierpnia do 1 września 2017 roku.
Sprawozdanie Nr 12/2017 z 8 września 2017 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących tajemnice przedsiębiorstwa dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). 

10.
Fundacja "Dogtor" w Gdyni
, ul. Wolności 1A - kontrola planowa dotycząca prawidłowości rozliczenia zadania "Prowadzenie zajęć z dogoterapii dla niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni" - lata 2015 - 2016, w oparciu o umowę nr KB/85/PON/12/W/2015.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 18 sierpnia do 7 września 2017 roku.
Protokół Nr 11/2017 z 8 września 2017 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice przedsiębiorstwa dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

9.
Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni
, ul. Grabowo 2 - kontrola doraźna dotycząca prawidłowości stosowania procedur przy organizacji wyjazdu dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury do Grecji w 2017 roku (umowa z B.T.U. "Gro-Tour").
Termin przeprowadzenia kontroli: od 2 do 11 sierpnia 2017 roku.
Sprawozdanie Nr 10/2017 z 11 sierpnia 2017 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice przedsiębiorstwa dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

8.
Polskie Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego w Gdyni
, ul. Krzywoustego 1 - kontrola planowa dotycząca prawidłowości rozliczenia zadania "Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna w warunkach domowych dla przewlekle chorych na SM" - 2016 rok, w oparciu o umowę nr KB/173/OZ/6/W/2016.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 10 do 28 lipca 2017 roku.
Protokół Nr 7/2017 z 3 sierpnia 2017 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice przedsiębiorstwa dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

7.
Lokal niemieszkalny położony w Gdyni
- kontrola doraźna dotycząca sprzedaży lokalu niemieszkalnego, znajdującego się na parterze i w piwnicy budynku położonego w Gdyni oraz przeprowadzonych czynności poprzedzających sprzedaż.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 6 grudnia 2017 r. do 26 stycznia 2018 r.
Sprawozdanie Nr 20/2017 z 26 stycznia 2018 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice przedsiębiorstwa dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 z późn. zm.) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

6.
Wydział Środowiska Referat Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Gdyni,
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 - kontrola planowa dotycząca prawidłowości i terminowości wydawania zezwoleń na transport, zbieranie odpadów oraz przetwarzanie odpadów - 2016 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 6 lipca do 1 sierpnia 2017 roku.
Protokół Nr 8/2017 z 1 sierpnia 2017 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących tajemnice przedsiębiorstwa dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

5.
Administracja Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni, ul. Abrahama 55 - kontrola planowa dotycząca kosztów utrzymania administracji za pierwsze półrocze 2017 roku.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 17 do 26 lipca 2017 roku.
Protokół Nr 9/2017 z 28 lipca 2017 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice przedsiębiorstwa dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

4.
Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego "Zielona Myśl" w Gdyni
, ul. Goska 18 K - kontrola planowa dotycząca prawidłowości rozliczenia zadania "Punkt pomocy psychologicznej dla mam/rodziców i małych dzieci "Początek w rodzinie" - 2016 rok, w oparciu o umowę nr KB/175/OZ/8/W/2016 z 4 marca 2016 roku.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 10 do 30 maja 2017 roku.
Protokół Nr 6/2017 z 30 maja 2017 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice przedsiębiorstwa dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

3.

Centrum Aktywności Seniora w Gdyni, ul. 3 Maja 27-31 - kontrola planowa dotycząca oferty aktywizacyjnej - 2016 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 24 lutego do 16 marca 2017 roku.
Protokół Nr 4/2017 z 17 marca 2017 roku (pdf)

2.
Wydział Architektoniczno-Budowlany Urzędu Miasta Gdyni,
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 - kontrola planowa dotycząca terminowości prowadzenia spraw w trybie przepisów ustawy Prawo budowlane art. 35 ust.6 - 2016 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 14 do 28 lutego 2017 roku.
Protokół Nr 3/2017 z 7 marca 2017 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.)

1.
Gdyńskie placówki oświatowe realizujące projekt "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni" - kontrola planowa w zakresie: weryfikacji sprzętu zakupionego w ramach projektu; realizacji zaleceń pokontrolnych z 2016 roku; zgodności lokalizacji i rozmieszczenia sprzętu; sprawdzenia lokalizacji i stanu tablic informacyjnych; weryfikacji sposobu przechowywania i oznakowania prowadzonej w ramach projektu dokumentacji kadrowej i finansowo-księgowej - 2017 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 16 stycznia do 10 kwietnia 2017 roku.
Protokół Nr 1/2017 z 14 kwietnia 2017 roku (pdf)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Torkowska
Wprowadził informację: Lidia Rumel-Czarnowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 14.04.2017
Data udostępnienia informacji: 26.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 07.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.09.2018 15:20 Korekta Dorota Nelke
07.09.2018 15:09 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
07.09.2018 14:34 Korekta Dorota Nelke
28.02.2018 11:47 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
28.02.2018 11:36 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
28.02.2018 11:18 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
28.02.2018 11:10 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
27.02.2018 15:22 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
27.02.2018 15:12 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
27.02.2018 15:11 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
27.02.2018 15:03 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
27.02.2018 14:56 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
27.02.2018 14:47 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
27.02.2018 14:33 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
27.02.2018 14:11 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
27.02.2018 14:01 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
26.02.2018 14:36 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
26.02.2018 14:31 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
26.02.2018 14:30 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
26.02.2018 14:22 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
26.02.2018 14:20 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
19.02.2018 14:14 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
16.02.2018 12:09 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
16.02.2018 12:03 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
16.02.2018 12:01 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
09.08.2017 14:21 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
09.08.2017 13:18 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
08.08.2017 15:06 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
08.08.2017 12:29 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
08.08.2017 12:28 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
27.06.2017 15:09 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
29.05.2017 12:14 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
29.05.2017 12:08 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
26.05.2017 11:59 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
26.05.2017 11:56 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
26.05.2017 10:59 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska