Rok 2016

25.
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"
w Gdyni, ul. Kołłątaja 1 - kontrola planowa dotycząca prawidłowości rozliczenia i wykorzystania dotacji otrzymanej od Gminy Miasta Gdyni - 2015 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 19 grudnia 2016 r. do 14 marca 2017 r.
Protokół Nr 25/2016 z 16 maja 2017 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice przedsiębiorstwa dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

24.
Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Gdyni i Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Gdyni, ul. Świętojańska 47/3
- kontrola planowa dotycząca prawidłowości rozliczenia i wykorzystania dotacji otrzymanej od Gminy Miasta Gdyni - 2015 rok. 
Termin przeprowadzenia kontroli: od 11 października do 7 grudnia 2016 roku.
Protokół Nr 18/2016 z 10 lutego 2017 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice przedsiębiorstwa dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

23.
Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
- kontrola planowa dotycząca nadzoru nad realizacją umów na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gdyni, w tym osiągania przez Gminę Miasta Gdyni wymaganych prawem poziomów odzysku i recyklingu odpadów - 2016 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 23 listopada do 2 grudnia 2016 roku.
Protokół Nr 23/2016 z 2 grudnia 2016 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących tajemnice przedsiębiorstwa dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

22.
NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdyni i NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdyni, ul. Świętojańska 66/1
- kontrola planowa dotycząca prawidłowości rozliczenia i wykorzystania dotacji otrzymanej od Gminy Miasta Gdyni - 2015 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 16 marca do 27 kwietnia 2016 roku.
Protokół Nr 6/2016 z 25 maja 2016 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice przedsiębiorstwa dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

21.
Wydział Środowiska, Biuro Ogrodnika Miasta i Wydział Dochodów Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
- kontrola planowa dotycząca prawidłowości pobierania opłat za usunięcie drzew i krzewów w przypadkach, gdy zezwolenie zostało uzależnione od wniesienia opłaty i wykonania nasadzeń zastępczych - 2015 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 20 lipca do 16 sierpnia 2016 roku.
Protokół Nr 14/2016 z 17 listopada 2016 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.)

20.
Administracja Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni, ul. Abrahama 55
- kontrola doraźna dotycząca struktury organizacyjnej, zasad zatrudniania i wynagradzania, zlecania wykonania robót remontowo-budowlanych w okresie 2013 - 2016 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 25 listopada do 8 grudnia 2016 roku.
Sprawozdanie Nr 24/2016 z 9 grudnia 2016 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.)

19.
Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i ich Rodzin z siedzibą w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 67V/1
- kontrola planowa dotycząca prawidłowości rozliczenia zadania pn. "Kompleksowe wsparcie dla osób z chorobą Parkinsona" - 2015 rok, w oparciu o umowę nr KB/92/PON/19/W/2015 z 2 lutego 2015 roku.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 8 do 29 listopada 2016 roku.
Protokół Nr 22/2016 z 2 grudnia 2016 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice przedsiębiorstwa dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

18.
Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni, ul. Warszawska 67A
- kontrola planowa dotycząca: gospodarności i rzetelności wykonywania zadań związanych z zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi oraz prawidłowości windykacji należności czynszowych i należności z tytułu opłat eksploatacyjnych - 2015 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: 12 lipca do 1 sierpnia 2016 roku.
Protokół Nr 13/2016 z 9 sierpnia 2016 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice przedsiębiorstwa dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

17.
Administracja Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni, ul. Abrahama 55 - kontrola planowa dotycząca: gospodarności i rzetelności wykonywania zadań związanych z zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi oraz prawidłowości windykacji należności czynszowych i należności z tytułu opłat eksploatacyjnych - 2015 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: 31 maja do 17 czerwca 2016 roku.
Protokół Nr 10/2016 z 5 lipca 2016 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice przedsiębiorstwa dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

16.
Szkoła Podstawowa Nr 35 w Gdyni, ul. Uczniowska 1,
Zespół Wczesnej Edukacji Nr 1 w Gdyni, ul. Wiczlińska 33,
Szkoła Podstawowa Nr 39 w Gdyni, ul. Unruga 88,
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Gdyni, ul. Morska 192,
Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych, ul. Morska 186 (kontrola siedziby w 2015 roku, Al. Zwycięstwa 194 -
Technikum Transportowe w Gdyni),
kontrola planowa, której przedmiotem było badanie rzetelności informacji dotyczącej odpłatnego wynajmu/dzierżawy pomieszczeń w budynku szkoły w 2015 roku.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 26 października do 11 listopada 2016 roku.
Protokół Nr 19/2016 z 18 listopada 2016 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice przedsiębiorstwa dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

15.
Gimnazjum Nr 1 w Gdyni, ul. 10 Lutego 26,
X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, ul. Władysława IV 58,
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Legionów 27,

kontrola planowa, której przedmiotem było badanie rzetelności informacji dotyczącej odpłatnego wynajmu/dzierżawy pomieszczeń w budynku szkoły w 2015 roku.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 6 do 14 października 2016 roku.
Protokół Nr 17/2016 z 19 października 2016 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice przedsiębiorstwa dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

14.
Administracja Budynków Komunalnych Nr 3, ul. Abrahama 55
- kontrola doraźna dotycząca skarg na działania Administracji Budynków Komunalnych Nr 3.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 27 do 28 października 2016 roku.
Sprawozdanie Nr 21/2016 z 31 października 2016 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 922).

13.
Fundacja Ochrony Praw Dziecka "Angel" z siedzibą w Gdyni, ul. Białowieska 1
- kontrola planowa dotycząca prawidłowości rozliczenia zadania "Poprawa sprawności fizycznej i psychicznej dzieci, młodzieży niepełnosprawnej" - 2015 rok. Umowa nr KB/78/PON/5/W/2015.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 5 do 25 października 2016 roku.
Protokół Nr 16/2016 z 7 listopada 2016 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 922).

12.
Stowarzyszenie Centrum Współpracy Młodzieży z siedzibą w Gdyni, ul. Św. Piotra 21/3
- kontrola planowa dotycząca prawidłowości rozliczenia zadania "Niepełnosprawni - aktywni społecznie" - umowa nr PON/1/PFRON/2015.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 27 czerwca do 18 lipca 2016 roku.
Protokół Nr 11/2016 z 21 lipca 2016 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 922).

11.
Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni, ul. Biskupa Dominika 13A
- kontrola doraźna dotycząca: dyscypliny pracy; przestrzegania zasad regulaminu pracy Rady Pedagogicznej; funkcjonowania Rady Rodziców; liczby absolwentów Szkoły Muzycznej I Stopnia kontynuujących naukę w Szkole Muzycznej II Stopnia - 2016 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 19 grudnia 2016 roku do 11 stycznia 2017 roku.
Protokół Nr 26/2016 z 11 stycznia 2017 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 922).

10.
Administracja Budynków Komunalnych Nr 4, ul. Warszawska 67A
- kontrola doraźna dotycząca prawidłowości zatrudniania i przyznawania nagród i premii dla pracowników w latach 2015 i 2016.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 21 października do 2 listopada 2016 roku.
Sprawozdanie Nr 20/2016 z 3 listopada 2016 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 922).

9.

Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1 - kontrola planowa systemu gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących frekwencji (metody gromadzenia danych, ich zakres, opracowanie dotyczące frekwencji); zatrudnienie pracowników ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i trybu pracy, wymiaru czasu pracy, kontroli dyscypliny pracy, nakładów i rozliczenia pracy wykonywanej poza siedzibą Muzeum - 2015 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 16 marca do 12 kwietnia 2016 roku.
Protokół Nr 7/2016 z 13 kwietnia 2016 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 922).

8.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „POMOST" z siedzibą w Gdyni, ul. Orłowska 70
- kontrola planowa dotycząca prawidłowości rozliczenia zadania „Pomoc dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzinom" - Umowa nr KB/158/OZ/6/W/2015.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 24 sierpnia do 13 września 2016 roku.
Protokół Nr 15/2016 z 19 września 2016 roku (pdf) 

7.
Fundacja „Zachowaj Sprawność" z siedzibą w Gdyni, ul. II Morskiego Pułku Strzelców 15A/2
- kontrola planowa dotycząca prawidłowości rozliczenia zadania „Wysiłkowe Nietrzymanie Moczu (NTM)" - umowa nr KB/159/OZ/7/W/2015.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 6 do 26 lipca 2016 roku.
Protokół Nr 12/2016 z 26 lipca 2016 roku (pdf)

6.
Referat Energetyki Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 - kontrola planowa dotycząca: realizacji zadań referatu; prawidłowości przeprowadzania postepowań o zamówienia publiczne - 2015 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 17 maja do 7 czerwca 2016 roku.
Protokół Nr 9/2016 z 28 czerwca 2016 roku (pdf)

5.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Gdyni, ul. Grabowo 2
- kontrola doraźna dotycząca prawidłowości zatrudnienia.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 15 do 19 kwietnia 2016 roku.
Sprawozdanie Nr 8/2016 z 20 kwietnia 2016 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe  dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 922).

4.
60 gdyńskich placówek oświatowych realizujących projekt pn.: "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni"
, etap II - kontrola planowa w zakresie: weryfikacji sprzętu zakupionego w ramach projektu; realizacji zaleceń pokontrolnych z 2015 roku; zgodności lokalizacji i rozmieszczenia sprzętu; sprawdzenia lokalizacji i stanu tablic informacyjnych; weryfikacji sposobu przechowywania i oznakowania prowadzonej w ramach projektu dokumentacji kadrowej i finansowo-księgowej - 2016 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 21 stycznia do 5 maja 2016 roku.
Protokół Nr 1/2016 z 9 maja 2016 roku (pdf)

3.
Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 - kontrola planowa dotycząca: prawidłowości i terminowości wydawania kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego; prawidłowości prowadzenia rejestru sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb na wodach śródlądowych - 2015 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 3 do 9 marca 2016 roku.
Protokół Nr 5/2016 z 11 marca 2016 roku (pdf)

2.
Administracja Budynków Komunalnych Nr 4, ul. Warszawska 67A
- kontrola doraźna dotycząca prawidłowości postępowania w przedmiocie wyboru wykonawcy na wywóz odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych z budynków użytkowych, wolnostojących pozostających w zasobach ABK Nr 4.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 22 lutego do 2 marca 2016 roku.
Sprawozdanie Nr 4/2016 z 4 marca 2016 roku (pdf)

1.
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Wydziale Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
- kontrola planowa dotycząca przekazywania dotacji na realizację umowy Nr KB/137/MG/3/W/2012 o wsparcie zadania publicznego pod nazwą "Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości" - lata 2013 - 2015.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 29 stycznia do 19 lutego 2016 roku.
Protokół Nr 3/2016 z 19 lutego 2016 roku (pdf)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Torkowska
Wprowadził informację: Lidia Rumel-Czarnowska
Ostatnio zmodyfikował: Lidia Rumel-Czarnowska
Data wytworzenia informacji: 19.02.2016
Data udostępnienia informacji: 29.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.06.2017 15:38 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
29.06.2017 15:37 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
29.05.2017 15:59 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
29.05.2017 15:53 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
29.05.2017 15:52 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
26.05.2017 10:10 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
26.05.2017 09:44 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
10.02.2017 15:11 Zmiana załącznika Lidia Rumel-Czarnowska
10.02.2017 15:05 Zmiana załącznika Lidia Rumel-Czarnowska
10.02.2017 14:00 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
10.02.2017 13:44 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
10.02.2017 13:40 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
10.02.2017 13:37 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
09.02.2017 14:41 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
06.02.2017 13:51 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
06.02.2017 13:49 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
02.02.2017 15:58 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
30.01.2017 15:14 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.01.2017 15:11 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
27.01.2017 15:50 Dodanie informacji Julia Trzebiatowska
27.01.2017 09:42 Dodanie informacji Julia Trzebiatowska
27.01.2017 09:31 Dodanie informacji Julia Trzebiatowska
13.01.2017 10:18 Dodanie informacji Julia Trzebiatowska
13.01.2017 09:37 Korekta Julia Trzebiatowska
13.01.2017 09:12 Dodanie informacji Julia Trzebiatowska
23.12.2016 09:57 Korekta Julia Trzebiatowska
23.12.2016 09:53 Dodanie informacji Julia Trzebiatowska
29.11.2016 15:10 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
29.11.2016 15:07 format tekstu Lidia Rumel-Czarnowska
29.11.2016 15:05 format tekstu Lidia Rumel-Czarnowska
29.11.2016 14:57 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
29.11.2016 14:43 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
15.11.2016 15:55 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
15.11.2016 15:48 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
15.11.2016 15:39 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
15.11.2016 15:31 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
15.11.2016 15:14 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
29.03.2016 09:16 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
29.03.2016 08:58 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
29.03.2016 08:52 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska