Rok 2015

21.
Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, ul. Świętojańska 141-143 - kontrola planowa dotycząca: realizacji zadań w ramach dotacji podmiotowych i celowych udzielonych przez Gminę Miasta Gdyni; systemu rejestracji czytelników i wypożyczeń; struktury organizacji i struktury wynagrodzeń - 2014 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 30 listopada do 18 grudnia 2015 roku.
Protokół Nr 22/2015 z 23 grudnia 2015 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.).

20.
Administracja Budynków Komunalnych Nr 4, ul. Warszawska 67A - kontrola doraźna dotycząca zatrudniania Pani K. Z. na podstawie umów cywilnoprawnych w okresie od 2 listopada 2009 r. do 11 września 2015 r.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 9 do 12 listopada 2015 roku.
Sprawozdanie Nr 21/2015 z 16 listopada 2015 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.).

19.
Punkt Przedszkolny "Wyspa Szkrabów" w Gdyni, ul. Wielkopolska 303
- kontrola planowa dotycząca prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej przez Gminę Miasta Gdyni - 2014 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 29 października do 20 listopada 2015 roku.
Protokół Nr 20/2015 z 20 listopada 2015 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.).

18.
Szkoła Podstawowa Nr 35 w Gdyni, ul. Uczniowska 1,
Zespół Wczesnej Edukacji Nr 1 w Gdyni, ul. Wiczlińska 33,
Szkoła Podstawowa Nr 39 w Gdyni, ul. Unruga 88,
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Gdyni, ul. Morska 192,
Technikum Transportowe w Gdyni, Al. Zwycięstwa 194,

kontrola planowa, której przedmiotem było badanie rzetelności informacji dotyczącej odpłatnego wynajmu/dzierżawy pomieszczeń w budynku szkoły w 2014 roku.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 27 października do 5 listopada 2015 roku.
Protokół Nr 19/2015 z 5 listopada 2015 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących tajemnice handlowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

17.
Gimnazjum Nr 1 w Gdyni, ul. 10 Lutego 26,
IV Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, ul. Morska 186,
X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, ul. Władysława IV 58,
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Legionów 27,

kontrola planowa, której przedmiotem było badanie rzetelności informacji dotyczącej odpłatnego wynajmu/dzierżawy pomieszczeń w budynku szkoły w 2014 roku.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 12 do 19 października 2015 roku.
Protokół Nr 18/2015 z 22 października 2015 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących tajemnice handlowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

16.
Punkt Przedszkolny "Ence-Pence" w Gdyni, ul. Staniszewskiego 17A/4
- kontrola planowa dotycząca prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej przez Gminę Miasta Gdyni - 2014 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 5 do 23 października 2015 roku.
Protokół Nr 17/2015 z 23 października 2015 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice handlowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

15.
60 gdyńskich placówek oświatowych realizujących projekt pn.: "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni"
, etap II - kontrola planowa w zakresie: weryfikacji zgodności lokalizacji i rozmieszczenia sprzętu; sprawdzenia oznakowania zakupionego sprzętu multimedialnego, komputerowego i wyposażenia; sprawdzenia sprawności działania sprzętu multimedialnego
oraz przygotowania ekranów do wyświetlania obrazów przez projektory; sprawdzenia lokalizacji i stanu tablic informacyjnych.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 28 września do 1 grudnia 2015 roku.
Protokół Nr 16/2015 z 8 grudnia 2015 roku (pdf)

14.
Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
- kontrola planowa dotycząca nadzoru nad realizacją umowy na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gdyni - 2014 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 1 do 28 września 2015 roku.
Protokół Nr 15/2015 z 30 września 2015 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.).

13.
Administracja Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni, ul. Abrahama 55
- kontrola planowa dotycząca windykacji zaległości czynszowych - 2014 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 6 do 24 lipca 2015 roku.
Protokół Nr 14/2015 z 31 lipca 2015 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.)

12.
Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" im. Bł. Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Dickmana 13 w Gdyni - kontrola planowa dotycząca prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej przez Gminę Miasta Gdyni - 2014 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 22 maja do 15 czerwca 2015 roku.
Protokół Nr 12/2015 z 29 czerwca 2015 roku (pdf) 
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice handlowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

11.
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Ciapkowo" w Gdyni, ul. Małokacka 3A
- kontrola planowa dotycząca prawidłowości realizacji umowy "Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt "Ciapkowo" w Gdyni" w zakresie programu sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt z terenu Gdyni - 2014 roku.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 1 do 12 czerwca 2015 roku.
Protokół Nr 13/2015 z 17 czerwca 2015 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice handlowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

10.
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży "VITAVA" z siedzibą w Gdyni, ul. Dębowa 15
- kontrola planowa dotycząca realizacji umowy KB/819/OZ/6/W/212 na zadanie "Prowadzenie warsztatów młodzieżowych i punktu psychologiczno-pedagogicznego w dzielnicy Gdynia Witomino" - 2014 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 4 do 22 maja 2015 roku.
Protokół Nr 11/2015 z 26 maja 2015 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.).

9.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym z siedzibą w Gdańsku, ul. Dąbrowszczaków 28
- kontrola planowa dotycząca prawidłowości rozliczenia zadania "Żyć Razem  - program kompleksowego wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi (umowa KB/245/PON/12/W/2013) - 2014 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 4 do 19 maja 2015 roku.
Protokół Nr 10/2015 z 19 maja 2015 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.).

8. 
Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni, ul. Warszawska 67A
- kontrola planowa dotycząca windykacji zaległości czynszowych - 2014 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 30 marca do 22 kwietnia 2015 roku.
Protokół Nr 9/2015 z 23 kwietnia 2015 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.)

7.
Klub Hokeja Podwodnego "Orka" z siedzibą w Gdyni, ul. Makuszyńskiego 36/38/2
- kontrola planowa dotycząca realizacji umowy KB/1224/OZ/12/W/2013 na zadanie "Profilaktyka przez sport".
Termin przeprowadzenia kontroli: od 19 marca do 7 kwietnia 2015 roku.
Protokół Nr 8/2015 z 10 kwietnia 2015 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.).

6.
60 gdyńskich placówek oświatowych realizujących projekt "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni"
, etap I - kontrola planowa w zakresie: weryfikacji zgodności lokalizacji i rozmieszczenia sprzętu, kontrola funkcji pomieszczeń, weryfikacja sposobu przechowywania i oznakowania dokumentacji kadrowej i finansowo-księgowej, stan lokalizacji tablic informacyjno-pamiątkowych.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 14 stycznia do 28 kwietnia 2015 roku.
Protokół Nr 1/2015 z 4 maja 2015 roku (pdf) 
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice handlowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

5. 
Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących, ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA z siedzibą w Gdyni, ul. Warszawska 76
- kontrola planowa dotycząca realizacji umowy KB/736/PON/6/W/2011 na zadanie "Prowadzenie centrum informacji dla osób niesłyszących i niedosłyszących, mieszkańców Gdyni" - 2014 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 5 do 10 marca 2015 roku.
Protokół Nr 7/2015 z 11 marca 2015 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących tajemnice handlowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

4.
Niepubliczne Przedszkole "Ptasie Radio" w Gdyni, ul. Łebska 12
- kontrola planowa dotycząca prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej przez Gminę Miasta Gdyni - 2014 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 4 marca do 8 kwietnia 2015 roku.
Protokół Nr 6/2015 z 9 kwietnia 2015 roku (pdf) 
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice handlowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

3.
Straż Miejska, Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
- kontrola doraźna dotycząca prawidłowości postępowania w sprawie naprawy samochodów służbowych marki Renault - 2015 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 16 do 17 lutego 2015 roku.
Sprawozdanie Nr 4/2015 z 17 lutego 2015 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.)

2.
Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
- kontrola planowa dotycząca prawidłowości prowadzenia spraw ubezpieczenia rolników - 2014 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 9 do 18 lutego 2015 roku.
Sprawozdanie Nr 3/2015 z 18 lutego 2015 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.)

1. 
Biuro Ogrodnika Miasta Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
- kontrola doraźna dotycząca  prawidłowości postępowania o dostawy i usługi w 2014 roku.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 19 do 23 stycznia 2015 roku.
Sprawozdanie Nr 2/2015 z 26 stycznia 2015 roku (pdf)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Torkowska
Wprowadził informację: Lidia Rumel-Czarnowska
Ostatnio zmodyfikował: Julia Trzebiatowska
Data wytworzenia informacji: 26.01.2015
Data udostępnienia informacji: 28.04.2015
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.03.2016 09:13 Dodanie informacji Julia Trzebiatowska
22.01.2016 08:57 Korekta Julia Trzebiatowska
31.12.2015 13:49 Dodanie informacji Julia Trzebiatowska
31.12.2015 13:27 Dodanie informacji Julia Trzebiatowska
16.12.2015 10:08 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
04.09.2015 13:23 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
04.09.2015 12:57 Zmiana załącznika Lidia Rumel-Czarnowska
04.09.2015 12:06 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
03.09.2015 13:19 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
02.09.2015 13:57 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
27.08.2015 15:33 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
27.08.2015 15:09 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
27.08.2015 12:23 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
25.08.2015 15:20 estetyka Lidia Rumel-Czarnowska
25.08.2015 15:18 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
17.08.2015 09:49 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
30.04.2015 10:40 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
30.04.2015 10:15 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
29.04.2015 09:21 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
29.04.2015 09:20 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
28.04.2015 15:40 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
28.04.2015 15:40 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
28.04.2015 14:38 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska