Rok 2014

19.
Punkt Przedszkolny "SOTIS" w Gdyni, ul. Pomorska 18
- kontrola planowa dotycząca prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej przez Gminę Miasta Gdyni - 2013 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 3 do 12 grudnia 2014 roku oraz od 7 do 30 stycznia 2015 roku.
Protokół Nr 20/2014 z 3 marca 2015 roku (pdf) 
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice handlowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153 z, poz. 1503 z późn. zm.).

18.
•  Szkoła Podstawowa Nr 35 w Gdyni, ul. Uczniowska 1,
•  Zespół Wczesnej Edukacji Nr 1 w Gdyni, ul. Wiczlińska 33,
•  Szkoła Podstawowa Nr 39 w Gdyni, ul. Unruga 88,
•  Szkoła Podstawowa Nr 10 w Gdyni, ul. Morska 192,
•  Technikum Transportowe w Gdyni, Al. Zwycięstwa 194,

kontrola planowa, której przedmiotem było badanie rzetelności informacji dotyczącej wynajmu/dzierżawy pomieszczeń budynku  szkoły.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 3 do 12 grudnia 2014 roku.
Protokół Nr 19/2014 z 12 grudnia 2014 roku (pdf) 
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice handlowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153 z, poz. 1503 z późn. zm.).

17.
Przedszkole Niepubliczne "Świat Smyka" w Gdyni, ul. Rozewska 25-29
- kontrola planowa dotycząca prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej przez Gminę Miasta Gdyni - 2013 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 16 października do 14 listopada 2014 roku.
Protokół Nr 17/2014 z 4 grudnia 2014 roku (pdf) 
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice handlowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153 z, poz. 1503 z późn. zm.).

16.
•  Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości oraz Wydział Architektoniczno-Budowlany Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
•  Administracja Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni, ul. Abrahama 55,
kontrola doraźna dotycząca wykupu mieszkania komunalnego położonego przy ul. Władysława IV i przekształcenia w lokal użytkowy.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 28 marca do 17 kwietnia 2014 roku.
Sprawozdanie Nr 6/2014 z 28 kwietnia 2014 roku (pdf) 
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice handlowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153 z, poz. 1503 z późn. zm.).

15.
Gimnazjum Nr 1 w Gdyni, ul. 10 Lutego 26
- kontrola doraźna, której przedmiotem było badanie prawidłowości wydatków dotyczących: zakupu usług remontowych, wyposażenia, usług pozostałych oraz wybranych zagadnień ZFŚS - I-X 2014.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 12 do 21 listopada 2014 roku.
Sprawozdanie Nr 18/2014 z 21 listopada 2014 roku (pdf) 
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice handlowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153 z, poz. 1503 z późn. zm.).

14.
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, ul. Mikołaja Reja 2a
- kontrola planowa obejmująca: badanie prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi otrzymanymi od Gminy Miasta Gdyni, w tym ilości i zasadności zawieranych umów zleceń - 2013 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 10 do 31 października 2014 roku.
Wystąpienie pokontrolne Nr 16/2014 z 15 grudnia 2014 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice handlowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153 z, poz. 1503 z późn. zm.).

13.
Przedszkole "Małe Szkraby" w Gdyni, ul. Miernicza 3 - kontrola planowa dotycząca prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej przez Gminę Miasta Gdyni - 2013 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 9 czerwca do 18 lipca 2014 roku.
Protokół Nr 10/2014 z 11 sierpnia 2014 roku (pdf) 
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice handlowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153 z, poz. 1503 z późn. zm.).

12.
•  IV Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, ul. Morska 186,
•  Gimnazjum Nr 1 w Gdyni, ul. 10 Lutego 26,
•  Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27,
•  X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, ul. Władysława IV 58,
kontrola planowa, której przedmiotem było badanie rzetelności informacji dotyczącej wynajmu/dzierżawy pomieszczeń budynku  szkoły w latach 2012 - 2013.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 5 do 24 czerwca 2014 roku.
Protokół Nr 8/2014 z 24 czerwca 2014 roku (pdf) 
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice handlowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153 z, poz. 1503 z późn. zm.).

11.
Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Gdyni, ul. Merkurego 6 - kontrola planowa dotycząca prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej przez Gminę Miasta Gdyni - 2013 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 12 maja do 2 czerwca 2014 roku.
Protokół Nr 7/2014 z 5 czerwca 2014 roku (pdf) 
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice handlowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153 z, poz. 1503 z późn. zm.).

10.
Administracja Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni, ul. Abrahama 55
- kontrola planowa dotycząca windykacji zaległości czynszowych - 2013 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 10 września do 7 października 2014 roku.
Protokół Nr 15/2014 z 7 października 2014 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z póź.zm.)

9.
Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni, ul. Warszawska 67A
- kontrola planowa dotycząca windykacji zaległości czynszowych - 2013 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 21 lipca do 7 sierpnia 2014 roku.
Protokół Nr 13/2014 z 28 sierpnia 2014 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z póź.zm.)

8.
Urząd Miasta Gdyni: Wydział Środowiska, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Straż Miejska, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
- kontrola planowa dotycząca: prawidłowości postępowania z przyjmowanymi zgłoszeniami o obecności dzików; eliminowania zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi powodowanych przez dziki; zniszczeń powodowanych przez dziki - 2013 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 21 lipca do 8 sierpnia 2014 roku.
Sprawozdanie Nr 5/2012 z 12 kwietnia 2012 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
Protokół Nr 12/2014 z 8 sierpnia 2014 r. (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice handlowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z póź.zm.) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153 z, poz. 1503 z póź.zm.).

7. 
Fundacja SZKWAŁ - Morze dla Młodzieży z siedzibą w Gdyni, ul. Rozewska 26/2 - kontrola planowa dotycząca realizacji zadania publicznego "Trzeźwe Morza 2013" na podstawie umowy KB/1441/OZ/40/W/2012.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 27 sierpnia do 8 września 2014 roku.
Protokół Nr 14/2014 z 11 września 2014 roku (pdf)

6. 
Klub Kolarski Trek Gdynia z siedzibą w Gdyni, ul. Demptowska 27 - kontrola planowa dotycząca realizacji umowy KB/1442/OZ/41/W/2012 na zadanie "Profilaktyka przez sport" - 2013 rok. 
Termin przeprowadzenia kontroli: od 9 do 24 czerwca 2014 roku.
Protokół Nr 9/2014 z 25 czerwca 2014 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

5.
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24 - kontrola doraźna dotycząca: stanu formalnego procedur opłat w Strefie Płatnego Parkowania i ich przestrzegania, a w szczególności zwalniania z opłat za parkowanie i z opłat dodatkowych w 2013 i 2014 roku; corocznych przetargów na naprawę parkometrów w strefie płatnego parkowania - 2012, 2013 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 29 kwietnia do 30 maja 2014 roku.
Sprawozdanie Nr 5/2014 z 9 czerwca 2014 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice handlowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153 z, poz. 1503 z późn. zm.).

4.
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24 - kontrola doraźna dotycząca: anulowania i windykacji opłat dodatkowych 2013-2014 rok; dokumentacji będącej podstawą wydania abonamentu typu "N" 2013-2014.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 16 czerwca do 25 sierpnia 2014 roku.
Sprawozdanie Nr 11/2014 z 25 sierpnia 2014 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice handlowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153 z, poz. 1503 z późn. zm.).

3.
SP ZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14
 - kontrola planowa obejmująca: realizację umowy KB/171/OZ/2/W/2013 dot. dofinansowania podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego, zakupu sprzętu medycznego; przewozy sanitarne; zatrudnienie (w tym zakresy obowiązków); wynagrodzenia pracowników kontraktowych, zatrudnionych w formie umowy o pracę i innych formach zatrudnienia; fundusz socjalny; funkcjonowanie Rady Społecznej; umowy na wynajem pomieszczeń - 2013 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 25 lutego do 27 marca 2014 roku.
Wystąpienie pokontrolne Nr 4/2014 z 14 kwietnia 2014 roku (pdf)
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe i tajemnice handlowe dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 153 z, poz. 1503 z późn. zm.).

2.
Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1
- kontrola planowa dotycząca wewnętrznej organizacji placówki ze szczególnym uwzględnieniem organizacji w zespole księgowości i obiegu dokumentów - 2013 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 9 stycznia do 4 lutego 2014 roku.
Protokół Nr 2/2014 z 25 lutego 2014 roku (pdf)

1.
Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
- kontrola planowa dotycząca terminowości i prawidłowości postępowania w zakresie usuwania drzew i krzewów - 2013 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 19 lutego do 5 marca 2014 roku.
Protokół Nr 3/2014 z 17 marca 2014 roku (pdf)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Torkowska
Wprowadził informację: Lidia Rumel-Czarnowska
Ostatnio zmodyfikował: Lidia Rumel-Czarnowska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2014
Data udostępnienia informacji: 31.03.2014
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.04.2015 10:38 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
30.04.2015 10:31 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
29.04.2015 14:11 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
06.03.2015 09:54 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
06.03.2015 09:21 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
06.03.2015 09:12 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
06.03.2015 08:48 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
06.03.2015 08:35 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
24.02.2015 15:28 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
24.02.2015 15:24 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
24.02.2015 13:55 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
24.02.2015 13:08 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
23.02.2015 15:35 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
05.12.2014 09:48 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
05.12.2014 08:53 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
12.11.2014 15:24 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
12.11.2014 11:07 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
04.11.2014 14:40 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
04.11.2014 14:34 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
03.11.2014 14:04 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
03.11.2014 13:44 układ graficzny Lidia Rumel-Czarnowska
03.11.2014 13:43 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
03.11.2014 10:53 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
04.09.2014 11:56 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
04.09.2014 11:46 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
04.09.2014 10:42 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
04.09.2014 10:24 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
04.09.2014 09:33 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
03.09.2014 13:44 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
03.09.2014 11:31 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
26.08.2014 15:41 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
26.08.2014 15:40 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
25.08.2014 11:27 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
16.05.2014 08:49 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
16.05.2014 08:38 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
25.04.2014 10:29 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
25.04.2014 10:17 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
31.03.2014 11:07 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
31.03.2014 11:04 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska