Rok 2011

21. Zespół Szkół Mechanicznych w Gdyni, ul. Morska 79 -  kontrola planowa dotycząca: celowości wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kalkulacji kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń szkolnych, zbędnych na cele statutowe, prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród jubileuszowych, zgodności przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta, celowości  i efektywności wykorzystania środków na dowożenie uczniów do szkoły, prawidłowości naliczania podatku od nieruchomości - 2010 rok, kontroli zarządczej - 2011 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 7 października do 14 listopada 2011 roku.
Protokół Nr 19/2011 z 6 grudnia 2011 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

→ do pobrania protokół bez załączników wraz z zaleceniami pokontrolnymi (pdf)
Wyłączeń w treści dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 - tekst jednolity).


20. Stowarzyszenie "ELEUSIS" z siedzibą w Gdyni, ul. Partyzantów 44/6 -
kontrola dotycząca przestrzegania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w okresie od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 24 do 28 października 2011 roku.
Protokół Nr 20/2011 z 28 października 2011 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

→ do pobrania protokół bez załączników (pdf)


19.
Zespół Wczesnej Edukacji Nr 1 w Gdyni, ul. Wiczlińska 33 -  kontrola planowa dotycząca: celowości wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kalkulacji kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń szkolnych, zbędnych na cele statutowe, prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród jubileuszowych, zgodności przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta, celowości  i efektywności wykorzystania środków na dowożenie uczniów do szkoły, podatku od nieruchomości - 2010 rok, kontroli zarządczej - 2011 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 7 do 25 listopada 2011 roku.
Protokół Nr 21/2011 z 2 grudnia 2011 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

→ do pobrania protokół bez załączników (pdf)
Wyłączeń w treści dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 - tekst jednolity).


18. Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Sopocie, ul. Armii Krajowej 94 -
kontrola planowa dotycząca prawidłowości rozliczenia zadania publicznego "Grupy wsparcia i rehabilitacja" realizowanego w oparciu o umowę nr KB/30/OZ/4/W/2009 - 2010 rok z 2 stycznia 2009 roku.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 21 listopada do 9 grudnia 2011 roku.
Protokół Nr 22/2011 z 20 grudnia 2011 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

→ do pobrania protokół bez załączników (pdf)
Wyłączeń w treści dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 - tekst jednolity).


17. Stowarzyszenie Kupców Targowiska w Gdyni Chyloni z siedzibą w Gdyni, Pl. Dworcowy 1 -
kontrola dotycząca przestrzegania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w okresie od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 4 do 14 października 2011 roku.
Protokół Nr 18/2011 z 14 października 2011 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

→ do pobrania protokół bez załączników (pdf)


16. Wydział Architektoniczno-Budowlany Urzędu Miasta Gdyni
- kontrola planowa w przedmiocie terminowości załatwiania spraw w trybie przepisów Prawo budowlane, analizy przyczyn uchylenia decyzji w postępowaniu odwoławczym, prawidłowości wydanych rozstrzygnięć w świetle art. 107 kpa i przepisów szczególnych.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 13 do 23 września 2011 roku.
Protokół Nr 17/2011 z 3 października 2011 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

→ do pobrania protokół bez załączników (pdf)


15. Administracja Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni, ul. Abrahama 55
- kontrola planowa  dotycząca: prawidłowości wpłat ABK Nr 3 na rzecz innych zarządców z tytułu zaliczek za koszty zarządu za gminne lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych; prawidłowości wpłat do ABK Nr 3 z tytułu czynszu regulowanego i świadczeń za gminne lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez innych zarządców - 2010 rok, kontroli zarządczej - 2011 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 21 czerwca do 15 lipca 2011 roku.
Protokół Nr 11/2011 z 25 lipca 2011 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

→ do pobrania protokół bez załączników (pdf) oraz → zalecenia pokontrolne (pdf)


14. Szkoła Podstawowa Nr 17 im. wiceadm. Józefa Unruga w Gdyni, ul. Grabowo 12
- kontrola planowa  dotycząca: celowości wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kalkulacji kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń szkolnych, zbędnych na cele statutowe, prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród jubileuszowych, zgodności przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta, celowości  i efektywności wykorzystania środków na dowożenie uczniów do szkoły, podatku od nieruchomości - 2010 rok, kontroli zarządczej - 2011 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 30 maja do 17 czerwca 2011 roku.
Protokół Nr 09/2011 z 20 czerwca 2011 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

→ do pobrania protokół bez załączników wraz z zaleceniami pokontrolnymi (pdf)
Wyłączeń w treści dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 - tekst jednolity).


13. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział Wojewódzki w Gdyni, ul. Czechosłowacka 3 -
kontrola planowa dotycząca prawidłowości rozliczenia zadania publicznego "Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna w warunkach domowych dla przewlekle chorych na SM" realizowanego na podstawie umowy z 2 stycznia 2010 roku nr KB/35/OZ/4/W/2010 - 2010 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 17 do 19 sierpnia 2011 roku.
Protokół Nr 15/2011 z 19 sierpnia 2011 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

→ do pobrania protokół bez załączników (pdf)


12. Fundacja "Gdyński Most Nadziei" w Gdyni, ul. Władysława IV 51
- kontrola planowa dotycząca prawidłowości rozliczenia wykonania zadania pod nazwą "Akademia Walki z Rakiem" realizowanego na podstawie umowy z 2 stycznia 2008 roku nr KB/39/OZ/2/W/2008 - 2010 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 4 do 10 sierpnia 2011 roku.
Protokół Nr 13/2011 z 11 sierpnia 2011 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

→ do pobrania protokół bez załączników wraz z zaleceniami pokontrolnymi (pdf)


11. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i ich Rodzinom "POMOST" w Gdyni, ul. Orłowska 70 -
kontrola planowa dotycząca prawidłowości rozliczenia zadania publicznego "Program pomocy rodzinom dzieci z ADHD" realizowanego na podstawie umowy z 2 stycznia 2010 roku nr KB/34/OZ/3/W/2010 - 2010 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 10 do 16 sierpnia 2011 roku.
Protokół Nr 14/2011 z 18 sierpnia 2011 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

→ do pobrania protokół bez załączników (pdf)


10. CARITAS Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 778 - Centrum Pomocowe "Caritas" im. Ojca Pio w Gdyni, ul. Jęczmienna 8
- kontrola planowa dotycząca prawidłowości rozliczenia zadania publicznego pod nazwą "Warto być" - program wsparcia  dla osób z chorobą otępienną, jego realizacja na podstawie umowy z 2 stycznia 2009 roku KB/29/OZ/3/W/2009 - 2010 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 18 do 21 lipca 2011 roku.
Protokół Nr 12/2011 z 22 lipca 2011 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

→ do pobrania protokół bez załączników (pdf)


9. Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni - kontrola planowa dotycząca prawidłowości rozliczania opłaty adiacenckiej w Referacie Mienia Skarbu Państwa; prawidłowości stosowania procedur wpisu do działalności gospodarczej w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - 2010 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 14 stycznia do 17 lutego 2011 roku.
Protokół Nr 01/2011 z 17 lutego 2011 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

→ do pobrania protokół bez załączników wraz z zaleceniami pokontrolnymi (pdf)
Wyłączeń w treści dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 - tekst jednolity).


8. Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, ul. Bema 26 - kontrola planowa dotycząca zawierania i rozliczania umów z zakresu imprez okolicznościowych, organizowanych przez Teatr lub w gmachu Teatru - 2010 rok, stosowania procedur kontroli zarządczej - 2011 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 3 do 14 czerwca 2011 r.
Protokół Nr 10/2011 z 17 czerwca 2011 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

→ do pobrania protokół bez załączników (pdf)


7. Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni, ul. Morska 77 -  kontrola planowa  dotycząca: celowości wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kalkulacji kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń szkolnych, zbędnych na cele statutowe, prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród jubileuszowych, zgodności przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta, celowości  i efektywności wykorzystania środków na dowożenie uczniów do szkoły, podatku od nieruchomości - 2010 rok, kontroli zarządczej - 2011 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 11 do 24 maja 2011 roku.
Protokół Nr 08/2011 z 26 maja 2011 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

→ do pobrania protokół bez załączników (pdf)
Wyłączeń w treści dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 - tekst jednolity).


6. Administracja Budynków Komunalnych Nr 4, 81-309 Gdynia, ul. Warszawska 67a - kontrola planowa dotycząca: prawidłowości wpłat ABK Nr 4 na rzecz innych zarządców z tytułu zaliczek na koszty zarządu za gminne lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych, prawidłowości wpłat do ABK Nr 4 z tytułu czynszu regulowanego i świadczeń za gminne lokale mieszkalne w budynkach wspólnot, administrowanych przez innych zarządców - 2010 rok, procedur kontroli zarządczej - 2011 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 26 kwietnia do 6 maja 2011 roku.
Protokół Nr 07/2011 z 10 maja 2011 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

→do pobrania protokół bez załączników (pdf)


5. Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, 81-351 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9 - kontrola doraźna dotycząca poprawności zawieranych umów oraz celowości wydatków - 2010 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: 29 marca do 14 kwietnia 2011 roku.
Sprawozdanie Nr 5/2011 z 15 kwietnia 2011 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

→do pobrania protokół bez załączników (pdf)
Wyłączeń w treści dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 - tekst jednolity).


4. Przedszkole Nr 46 "Jaś i Małgosia" w Gdyni, ul. Pusta 9
 - kontrola planowa  dotycząca: celowości wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kalkulacji kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń szkolnych, zbędnych na cele statutowe, prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród jubileuszowych, zgodności przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta, podatku od nieruchomości - 2010 rok, kontroli zarządczej - 2011 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli - od 6 do 18 kwietnia 2011 roku.
Protokół Nr 06/2011 z 19 kwietnia 2011 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

→ do pobrania protokół bez załączników wraz z zaleceniami pokontrolnymi (pdf)


3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Gdyni, ul. Energetyków 13 - kontrola planowa  dotycząca: celowości wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kalkulacji kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń szkolnych, zbędnych na cele statutowe, prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród jubileuszowych, zgodności przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta, podatku od nieruchomości - 2010 rok, kontroli zarządczej - 2011 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli - od 22 marca do 1 kwietnia 2011 roku.
Protokół Nr 04/2011 z 4 kwietnia 2011 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

→ do pobrania protokół bez załączników wraz z zaleceniami pokontrolnymi (pdf)


2. Gimnazjum Nr 1 w Gdyni, ul. 10 Lutego 26 - kontrola planowa  dotycząca: celowości wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kalkulacji kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń szkolnych, zbędnych na cele statutowe, prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród jubileuszowych, zgodności przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta, podatku od nieruchomości - 2010 rok, kontroli zarządczej - 2011 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli - od 28 lutego do 17 marca 2011 roku.
Protokół Nr 03/2011 z 18 marca 2011 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

→do pobrania protokół bez załączników wraz z zaleceniami pokontrolnymi (pdf)
Wyłączeń w treści dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 - tekst jednolity).
 

1. Przedszkole Nr 31 w Gdyni, ul. Zamenhofa 8 - kontrola planowa  dotycząca: celowości wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kalkulacji kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń szkolnych, zbędnych na cele statutowe, prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród jubileuszowych, zgodności przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta, podatku od nieruchomości - 2010 rok, kontroli zarządczej - 2011 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli - od 7 do 11 marca 2011 roku.
Protokół Nr 02/2011 z 15 marca 2011 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

→ do pobrania protokół bez załączników (pdf)
Wyłączeń w treści dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 - tekst jednolity).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Torkowska
Wprowadził informację: Bogna _Pruska
Ostatnio zmodyfikował: Lidia Rumel-Czarnowska
Data wytworzenia informacji: 15.02.2011
Data udostępnienia informacji: 15.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.03.2012 09:18 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
08.03.2012 09:16 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
08.03.2012 09:10 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
08.03.2012 09:05 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
27.01.2012 10:41 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
27.01.2012 10:23 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
27.01.2012 10:22 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
26.01.2012 13:29 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
26.01.2012 13:28 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
26.01.2012 11:10 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
26.01.2012 11:08 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
26.01.2012 10:45 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
26.01.2012 10:31 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
06.10.2011 13:32 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
06.10.2011 13:30 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
06.10.2011 11:49 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
06.10.2011 11:21 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
06.10.2011 11:18 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
06.10.2011 09:51 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
06.10.2011 09:36 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
06.10.2011 09:33 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
24.08.2011 13:09 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
24.08.2011 13:02 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
24.08.2011 12:58 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska
28.07.2011 14:20 Korekta Bogna _Pruska
28.07.2011 14:18 Dodanie informacji Bogna _Pruska
26.07.2011 09:41 Dodanie informacji Bogna _Pruska
19.07.2011 12:33 Dodanie informacji Bogna _Pruska
21.06.2011 09:22 Dodanie informacji Bogna _Pruska
16.06.2011 13:03 Dodanie informacji Bogna _Pruska
15.06.2011 12:16 Dodanie informacji Bogna _Pruska
15.06.2011 11:29 Aktualizacja treści Bogna _Pruska
15.06.2011 11:26 Dodanie informacji Bogna _Pruska
15.06.2011 08:42 Dodanie informacji Bogna _Pruska
14.06.2011 13:57 Korekta Bogna _Pruska
14.06.2011 13:54 Dodanie informacji Bogna _Pruska
21.04.2011 09:28 Dodanie informacji Bogna _Pruska
18.04.2011 10:08 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
18.04.2011 10:07 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
18.04.2011 10:06 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
18.04.2011 10:05 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
15.02.2011 08:41 Dodanie informacji Bogna _Pruska