Rok 2010

30. V Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, ul. Dickmana 1 - kontrola planowa  dotycząca: celowości wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kalkulacji kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń szkolnych, zbędnych na cele statutowe, prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród jubileuszowych, zgodności przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta, celowości i efektywności wykorzystania środków finansowych na dowożenie uczniów do Szkoły - 2009 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 29 listopada do 17 grudnia 2010 roku.
Protokół Nr 29/2010 z 21 grudnia 2010 roku wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania protokół bez załączników wraz z zaleceniami pokontrolnymi (pdf)
Wyłączeń w treści dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 - tekst jednolity).


29. Straż Miejska w Gdyni, ul. Zakręt do Oksywia 10 - kontrola doraźna dotycząca wypłaconych godzin nadliczbowych za okres od 1 czerwca do 30 listopada 2010 roku.
Termin przeprowadzenia kontroli: 13 grudnia 2010 roku do 7 stycznia 2011 roku.
Sprawozdanie Nr 30/2010 z 7 stycznia 2011 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania sprawozdanie bez załączników (pdf)


28. Szkoła Podstawowa Nr 33 w Gdyni, ul. Godebskiego 8 
- kontrola planowa  dotycząca: celowości wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kalkulacji kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń szkolnych, zbędnych na cele statutowe, prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród jubileuszowych, zgodności przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta, celowości i efektywności wykorzystania środków finansowych na dowożenie uczniów do Szkoły - 2009 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 3 do 17 listopada 2010 roku.
Protokół Nr 28/2010 z 18 listopada 2010 roku wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania protokół bez załączników wraz z zaleceniami pokontrolnymi (pdf)
Wyłączeń w treści dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 - tekst jednolity).


27. Zespół Szkół Nr 14 w Gdyni, ul. Nagietkowa 73 - kontrola planowa  dotycząca: celowości wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kalkulacji kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń szkolnych, zbędnych na cele statutowe, prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród jubileuszowych, zgodności przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta, celowości i efektywności wykorzystania środków finansowych na dowożenie uczniów do Szkoły - 2009 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 11 października do 3 listopada 2010 roku.
Protokół Nr 26/2010 z 8 listopada 2010 roku wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania protokół bez załączników wraz z zaleceniami pokontrolnymi (pdf)
Wyłączeń w treści dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 - tekst jednolity).


26. Zespół Szkół Nr 9 w Gdyni, ul. Chylońska 227 - kontrola planowa  dotycząca: celowości wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kalkulacji kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń szkolnych, zbędnych na cele statutowe, prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród jubileuszowych, zgodności przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta, celowości i efektywności wykorzystania środków finansowych na dowożenie uczniów do Szkoły - 2009 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 6 września do 1 października 2010 roku.
Protokół Nr 22/2010 z 1 października 2010 roku wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania protokół bez załączników wraz z zaleceniami pokontrolnymi (pdf)
Wyłączeń w treści dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 - tekst jednolity).


25. Przedszkole Samorządowe Nr 49 w Gdyni, ul. Steyera 2 - kontrola planowa  dotycząca: celowości wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kalkulacji kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń szkolnych, zbędnych na cele statutowe, prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród jubileuszowych, zgodności przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta - 2009 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 19 do 22 października 2010 roku.
Protokół Nr 27/2010 z 25 października 2010 roku wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania protokół bez załączników wraz z zaleceniami pokontrolnymi (pdf)
Wyłączeń w treści dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 - tekst jednolity).


24. Przedszkole Samorządowe Nr 35 "Pod Żaglami" w Gdyni, ul. Płk Dąbka 167 - kontrola planowa  dotycząca: celowości wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kalkulacji kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń szkolnych, zbędnych na cele statutowe, prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród jubileuszowych, zgodności przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta - 2009 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 5 do 12 października 2010 roku.
Protokół Nr 25/2010 z 13 października 2010 roku wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania protokół bez załączników wraz z zaleceniami pokontrolnymi (pdf)
Wyłączeń w treści dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 - tekst jednolity).


23. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Gdyni, ul. Kapitańska 15 - kontrola planowa  dotycząca: celowości wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kalkulacji kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń szkolnych, zbędnych na cele statutowe, prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród jubileuszowych, zgodności przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta - 2009 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 13 do 17 września 2010 roku.
Protokół Nr 23/2010 z 24 września 2010 roku wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania protokół bez załączników wraz z zaleceniami pokontrolnymi (pdf)
Wyłączeń w treści dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 - tekst jednolity).


22. Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5 - kontrola planowa dotycząca przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, w tym w szczególności JRWA, procedur archiwizacji dokumentów oraz zorganizowania i prowadzenia archiwów, procedury niszczenia dokumentów z uwzględnieniem dbałości o informacje podlegające ochronie, przestrzeganie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji publicznej, w szczególności w zakresie obowiązku prowadzenia BIP - 2009 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: 28 do 29 września 2010 roku. Protokół Nr 24/2010 z 4 października 2010 roku wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
do pobrania protokół bez załączników wraz z zaleceniami pokontrolnymi (pdf)


21. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt CIAPKOWO w Gdyni, ul. Małokacka 3 A - kontrola planowa dotycząca działalności statutowej i gospodarki finansowej w 2009 roku.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 10 do 30 sierpnia 2010 roku.
Protokół Nr 20/2010 z 31 sierpnia 2010 roku wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania protokół bez załączników  wraz z zaleceniami pokontrolnymi (pdf)


20. Przedszkole Samorządowe Nr 25, ul. Necla 14 - kontrola planowa  dotycząca: celowości wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kalkulacji kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń szkolnych, zbędnych na cele statutowe, prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród jubileuszowych, zgodności przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta - 2009 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od  16 do 25 sierpnia 2010 roku.
Protokół Nr 21/2010 z 27 sierpnia 2010 roku wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania protokół bez załączników wraz z zaleceniami pokontrolnymi (pdf)
Wyłączeń w treści dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 - tekst jednolity).


19. Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Grabowo 2 - kontrola planowa  dotycząca przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, w tym w szczególności JRWA, procedur archiwizacji dokumentów oraz zorganizowania i prowadzenia archiwów, procedury niszczenia dokumentów z uwzględnieniem dbałości o informacje podlegające ochronie, przestrzeganie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji publicznej, w szczególności w zakresie obowiązku prowadzenia BIP - 2009 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 7 do 13 lipca 2010 roku.
Protokół Nr 15/2010 z 14 lipca 2010 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania protokół bez załączników (pdf)


18. Zarząd Komunikacji Miejskiej, ul. Zakręt do Oksywia 10 - kontrola planowa  dotycząca przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, w tym w szczególności JRWA, procedur archiwizacji dokumentów oraz zorganizowania i prowadzenia archiwów, procedury niszczenia dokumentów z uwzględnieniem dbałości o informacje podlegające ochronie, przestrzeganie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji publicznej, w szczególności w zakresie obowiązku prowadzenia BIP - 2009 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 28 czerwca do 2 lipca 2010 roku.
Protokół Nr 14/2010 z 5 lipca 2010 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania protokół bez załączników (pdf)


17. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grabowo 2 - kontrola planowa  dotycząca przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, w tym w szczególności JRWA, procedur archiwizacji dokumentów oraz zorganizowania i prowadzenia archiwów, procedury niszczenia dokumentów z uwzględnieniem dbałości o informacje podlegające ochronie, przestrzeganie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji publicznej, w szczególności w zakresie obowiązku prowadzenia BIP - 2009 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 29 czerwca do 2 lipca 2010 roku.
Protokół Nr 13/2010 z 14 lipca 2010 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania protokół bez załączników (pdf)


16. Zarząd Cmentarzy Komunalnych, ul. Witomińska 76 - kontrola planowa  dotycząca przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, w tym w szczególności JRWA, procedur archiwizacji dokumentów oraz zorganizowania i prowadzenia archiwów, procedury niszczenia dokumentów z uwzględnieniem dbałości o informacje podlegające ochronie, przestrzeganie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji publicznej, w szczególności w zakresie obowiązku prowadzenia BIP - 2009 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 16 do 24 czerwca 2010 roku.
Protokół Nr 12/2010 z 25 czerwca 2010 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania protokół bez załączników (pdf)


15. Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24 - kontrola planowa  dotycząca przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, w tym w szczególności JRWA, procedur archiwizacji dokumentów oraz zorganizowania i prowadzenia archiwów, procedury niszczenia dokumentów z uwzględnieniem dbałości o informacje podlegające ochronie, przestrzeganie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji publicznej, w szczególności w zakresie obowiązku prowadzenia BIP - 2009 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 15 do 28 czerwca 2010 roku.
Protokół Nr 11/2010 z 28 czerwca 2010 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania protokół bez załączników (pdf)


14. Świetlice Socjoterapeutyczne przy ul. Abrahama 82 i ul. Chwarznieńskiej 2 w Gdyni, prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży VITAVA 
- kontrola planowa dotycząca wykorzystania środków finansowych zgodnie z celem określonym w umowie, odrębnej dokumentacji finansowo-księgowej otrzymanej dotacji - II półrocze 2009 roku i I półrocze 2010 roku.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 4 do 11 sierpnia 2010 roku.
Protokół Nr 19/2010 z 12 sierpnia 2010 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania protokół bez załączników (pdf)


13. Świetlica Socjoterapeutyczna przy ul. Nagietkowej 73 w Gdyni, prowadzona przez Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO - kontrola planowa dotycząca wykorzystania środków finansowych zgodnie z celem określonym w umowie, odrębnej dokumentacji finansowo-księgowej otrzymanej dotacji - II półrocze 2009 roku i I półrocze 2010 roku.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 3 do 10 sierpnia 2010 roku.
Protokół Nr 18/2010 z 12 sierpnia 2010 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania protokół bez załączników (pdf)


12. Wydział Spraw Społecznych UMG, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54 -
kontrola doraźna dotycząca prawidłowości najmu lokali mieszkalnych, będących w gestii Gminy Miasta Gdyni, zasiedlonych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 20 do 29 lipca 2010 roku.
Sprawozdanie Nr 17/2010 z 3 sierpnia 2010 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania sprawozdanie bez załączników (pdf)


11. Wydział Geodezji UMG, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54 - kontrola doraźana dotycząca organizacji dsziałania, celowości wydatków - szkolenia - 2010 rok. Termin przeprowadzenia kontroli: 7-15 lipca 2010 roku. Sprawozdanie Nr 16/2010 z 16 lipca 2010 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania sprawozdanie bez załączników (pdf)


10. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" - ul. Słowackiego 53, Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" - ul. Słowackiego 53, Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus"- ul. 10 Lutego 26 i Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus"- ul. Morska 79 w Gdyni - kontrola doraźna dot. prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w okresie od 1 czerwca 2009 r. do 31 stycznia 2010 roku oraz frekwencji w okresie od 1 czerwca 2009 r. do 26 kwietnia 2010 roku.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 30 marca do 27 kwietnia 2010 roku.
Sprawozdanie Nr 05/2010 z 10 maja 2010 roku wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania srawozdanie bez załączników wraz z zaleceniami pokontrolnymi (pdf)
Wyłączeń w treści dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 - tekst jednolity).


9. Gimnazjum Nr 11 w Gdyni, ul. Słowackiego 53 -
kontrola planowa dotycząca: celowości wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kalkulacji kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń szkolnych, zbędnych na cele statutowe, prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród jubileuszowych, zgodności przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta, celowości i efektywności wykorzystania środków na dowożenie uczniów do szkoły - 2009 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 20 do 28 maja 2010 roku.
Protokół Nr 09/2010 z 15 czerwca 2010 roku wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania protokół z kontroli bez załączników i zalecenia pokontrolne (pdf)
Wyłączeń w treści dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 - tekst jednolity).


8. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni, ul. Wejherowska 55- kontrola planowa dotycząca: celowości wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kalkulacji kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń szkolnych, zbędnych na cele statutowe, prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród jubileuszowych, zgodności przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta, celowości i efektywności wykorzystania środków na dowożenie uczniów do szkoły - 2009 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli - 21 kwietnia do 13 maja 2010 roku.
Protokół Nr 08/2010 z 19 maja 2010 roku wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania protokół z kontroli bez załączników i zalecenia pokontrolne (pdf) 
Wyłączeń w treści dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 - tekst jednolity).


7. Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Gdyni, ul. Władysława IV 56 - kontrola planowa dotycząca: celowości wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kalkulacji kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń szkolnych, zbędnych na cele statutowe, prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród jubileuszowych, zgodności przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta - 2009 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 20 maja do 7 czerwca 2010 roku.
Protokół Nr 10/2010 z 8 czerwca 2010 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania protokół z kontroli bez załączników (pdf)


6. Szkolne Schropnisko Młodzieżowe w Gdyni, ul. Energertyków 13
- kontrola planowa dotycząca sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych Biura Kontroli z 21 listopada 2008 roku. Protokół Nr 07/2010 z 16 kwietnia 2010 roku wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli. Termin przeprowadzenia kontroli od 13-14 kwietnia 2010 roku.
→ do pobrania protokół z kontroli bez załączników wraz z zaleceniami pokontrolnymi (pdf).


5. Świetlica Socjoterapeutyczna "Nadzieja" w Gdyni, ul. Maciejewicza 11 - kontrola planowa dotycząca wykorzystania środków finansowych zgodnie z celem określonym w umowie oraz prowadzenia odrębnej dokumentacji finansowo - księgowej otrzymanych dotacji - 2009 r. Protokół Nr 06/2010 z 8 kwietnia  2010 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli. Termin przeprowadzenia kontroli: 30 marca do 6 kwietnia 2010 r.
→ do pobrania protokół z kontroli bez załączników (pdf)


4. Świetlica Socjoterapeutyczna "Stokrotka" w Gdyni, ul. Unruga 150 - kontrola planowa dotycząca wykorzystania środków finansowych zgodnie z celem określonym w umowie oraz prowadzenia odrębnej dokumentacji finansowo - księgowej otrzymanych dotacji - 2009 r.
Termin przeprowadzenia kontroli: 22-24 marca 2010 r.
Protokół Nr 04/2010 z 25 marca 2010 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
do pobrania protokół z kontroli bez załączników (pdf)


3. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 - kontrola doraźna dotycząca wykazu spraw wniesionych do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów i sposobu ich załatwienia w 2010 roku.
Termin przeprowadzenia kontroli: 15 do 19 marca 2010 roku.
Sprawozdanie Nr 03/2010 z 19 marca 2010 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania protokół z kontroli bez załączników (pdf)


2. Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni, ul. Władysława IV 54 - kontrola planowa dotycząca umów najmu pomieszczeń i kalkulacji kosztów eksploatacyjnych - 2009 rok.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 17 lutego do 5 marca 2010 r.
Protokół Nr 02/2010 z 10 marca 2010 r. wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→ do pobrania protokół z kontroli wraz z zaleceniami pokontrolnymi bez załączników (pdf)
Wyłączeń w treści dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 - tekst jednolity).


1. Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UMG - kontrola doraźna dotycząca renty planistycznej w latach 2005 - 2007.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 2 do 12 lutego 2010 r.
Sprawozdanie Nr 01/2010 z 26 lutego 2010 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
→do pobrania sprawozdanie z kontroli bez załączników (pdf)
Wyłączeń w treści dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 - tekst jednolity).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Torkowska
Wprowadził informację: Zofia Halikowska
Ostatnio zmodyfikował: Lidia Rumel-Czarnowska
Data wytworzenia informacji: 10.03.2010
Data udostępnienia informacji: 11.03.2010
Ostatnia aktualizacja: 24.08.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.08.2011 13:53 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
24.08.2011 13:53 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
24.08.2011 13:27 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
14.02.2011 10:33 Dodanie informacji Bogna _Pruska
24.01.2011 11:52 Dodanie informacji Bogna _Pruska
10.01.2011 11:56 Dodanie informacji Bogna _Pruska
10.01.2011 11:25 Korekta Bogna _Pruska
10.01.2011 09:30 Dodanie informacji Bogna _Pruska
22.12.2010 12:14 Dodanie informacji Bogna _Pruska
29.11.2010 12:07 Dodanie informacji Bogna _Pruska
29.11.2010 09:57 Aktualizacja treści Bogna _Pruska
29.11.2010 09:49 Dodanie informacji Bogna _Pruska
24.11.2010 09:32 Dodanie informacji Bogna _Pruska
09.11.2010 10:17 Dodanie informacji Bogna _Pruska
09.11.2010 09:42 Dodanie informacji Bogna _Pruska
08.11.2010 11:51 Dodanie informacji Bogna _Pruska
08.10.2010 09:44 Dodanie informacji Bogna _Pruska
26.08.2010 09:25 Dodanie informacji Bogna _Pruska
26.08.2010 09:22 Dodanie informacji Bogna _Pruska
23.08.2010 11:28 Dodanie informacji Bogna _Pruska
23.08.2010 10:13 Dodanie informacji Bogna _Pruska
15.07.2010 13:03 Dodanie informacji Bogna _Pruska
29.06.2010 08:53 Dodanie informacji Bogna _Pruska
15.06.2010 08:48 Dodanie informacji Bogna _Pruska
15.06.2010 08:38 Zmiana załącznika Bogna _Pruska
14.06.2010 12:43 Dodanie informacji Bogna _Pruska
14.06.2010 12:42 Dodanie informacji Bogna _Pruska