Rok 2009

1. Hala Sportowo-Widowiskowa w Gdyni, ul. K. Górskiego 8 - kontrola planowa dotycząca zatrudnienia, płac i zamówień publicznych - 2008 rok. Protokół Nr 01/2009 z 24 lutego 2009 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.Termin przeprowadzenia kontroli: 4-20 lutego 2009 r.
→ do pobrania protokół z kontroli bez załączników (pdf)

Wyłączeń w treści dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 - tekst jednolity).


2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Całodobowy Ośrodek Socjalizacyjny dla dzieci od 0 do 3 lat w Gdyni, ul. Demptowska 46 - kontrola planowa dotycząca prawidłowości realizacji zadań statutowych - 2008 rok. Protokół Nr 02/2009 z 05 marca 2009 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.Termin przeprowadzenia kontroli: 16 lutego - 4 marca 2009 r.
→ do pobrania protokół z kontroli bez załączników oraz zalecenia pokontrolne (pdf)

Wyłączeń w treści dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 - tekst jednolity).
 


3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 6 w Gdyni, ul. Artemidy 3 - kontrola planowa dotycząca rozliczeń oraz prawidłowości i celowości wydatków w 2008 roku. Protokół Nr 03/2009 z 26 marca 2009 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.Termin przeprowadzenia kontroli: 9-20 marca 2009 r.
→ do pobrania protokół z kontroli bez załączników (pdf)

Wyłączeń w treści dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku poz. 926 - tekst jednolity). 


4. Przedszkole Samorządowe Nr 15 w Gdyni, ul. Lubawska 7 - kontrola planowa dotycząca celowości wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kalkulacji kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń szkolnych, zbędnych na cele statutowe, prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród jubileuszowych, zgodności przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta - 2008 rok. Protokół Nr 04/2009 z 26 marca 2009 roku wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli. Termin przeprowadzenia kontroli: 9-25 marca 2009 r.
→ do pobrania protokół wraz z zaleceniami pokontrolnymi, bez załączników (pdf)

Wyłączeń w treści dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku poz. 926 - tekst jednolity).  


5. Świetlice Socjoterapeutyczne w Gdyni: "Pod Słońcem"- ul. Abrahama 82 i  "Tropiciele" ul. Nagietkowa 73 (Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi") - kontrola planowa dotycząca wykorzystania środków finansowych zgodnie z celem określonym w umowie oraz prowadzenia odrębnej dokumentacji finansowo - księgowej otrzymanych dotacji - 2008 rok. Protokół nr 06/2009 z 20 kwietnia 2009 r.  wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.Termin przeprowadzenia kontroli: 1-17.04.2009 r.
→ do pobrania protokół wraz z zaleceniami pokontrolnymi, bez załączników (pdf)


6. Centrum Aktywności Seniora w Gdyni, ul. 3 Maja 27-31- kontrola planowa dotycząca prawidłowości realizacji zadań statutowych w 2008 roku. Protokół Nr 05/09 z 28 kwietnia 2009 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.Termin przeprowadzenia kontroli: 1-29 kwietnia 2009 r.
→ do pobrania protokół z kontroli bez załączników (pdf)

Wyłączeń w treści dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku poz. 926 - tekst jednolity).  


7. Wydział Inżynierii Ruchu w Gdyni, ul. Wendy 7/9 - kontrola doraźna dot. prawidłowości postępowania przy zlecaniu robót firmie "EURO-ALIANS". Sprawozdanie nr 07/2009 z 17 kwietnia 2009 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
Termin przeprowadzenia kontroli: 6 - 17 kwietnia 2009 r.
→ do pobrania sprawozdanie z kontroli bez załączników (pdf)
 


8. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98 oraz Biuro Ogrodnika Miasta przy Al. Zwycięstwa 291 A - kontrola doraźna dotycząca prawidłowości przeprowadzenia postępowania na dostawę drzew i krzewów wraz z ich nasadzeniem na terenie Gminy Gdynia oraz trzyletnią pielęgnacją, którego wynikiem było zawarcie umowy z firmą "Platan". Sprawozdanie nr 08/2009 z 30 kwietnia 2009 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.Termin przeprowadzenia kontroli: 23 - 30 kwietnia 2009 r.
→ do pobrania sprawozdanie z kontroli bez załączników (pdf)


9. Zespół Szkół Nr 11 w Gdyni, ul. Porębskiego 21 - kontrola planowa dotycząca: celowości wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kalkulacji kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń szkolnych, zbędnych na cele statutowe, prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród jubileuszowych, zgodności przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta, celowości i efektywności wykorzystania środków na dowożenie uczniów do szkół - 2008 rok. Protokół Nr 09/2009 z 29 maja 2009 r. wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli. Termin przeprowadzenia kontroli: 6-21 maja 2009 r.
→do pobrania protokół z kontroli bez załączników wraz z zaleceniami pokontrolnymi (pdf)
Wyłączeń w treści dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku poz. 926 - tekst jednolity).  


10. Przedszkole Samorządowe  Nr 28 w Gdyni, ul. Narcyzowa 3 -
kontrola planowa dotycząca: celowości wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kalkulacji kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń szkolnych, zbędnych na cele statutowe, prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród jubileuszowych, zgodności przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta - 2008 rok.
Protokół Nr 10/2009 z 19.05.2009 r. wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli. Termin przeprowadzenia kontroli: 6-18.05.2009 r. 
→ do pobrania protokół z kontroli bez załączników wraz z zaleceniami pokontrolnymi (pdf)

Wyłączeń w treści dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku poz. 926 - tekst jednolity).  


11. Świetlice Socjoterapeutyczne: "Socjo" (ul. Cechowa 22) i "Wesołe Buziaki" (Chabrowa 43) prowadzone przez Gdyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania i Rozwoju Rodziny - kontrola planowa dotycząca wykorzystania środków finansowych zgodnie z celem określonym w umowie oraz prowadzenia odrębnej dokumentacji finansowo-księgowej otrzymanych dotacji - 2008 rok. Protokół Nr 11/2009 z 16 czerwca 2009 r.wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli. Termin przeprowadzenia kontroli: 28 maja -15 czerwca 2009 r.
→ do poprania protokół z kontroli bez załączników (pdf)


12. Biuro Planowania Przestrzennego w Gdyni, ul. Wendy 7/9
- kontrola planowa dotycząca zatrudnienia i zamówień publicznych - 2008 rok. Protokół nr 12/2009 z 16 czerwca 2009 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli. Termin przeprowadzenia kontroli: 28 maja - 15 czerwca 2009 r.
→ do pobrania protokół z kontroli bez załączników (pdf)
Wyłączeń w treści dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku poz. 926 - tekst jednolity).  


13. Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni, ul. Witomińska 76
- kontrola planowa dotycząca 5% wydatków na podstawie art. 187 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych - 2009 r. Protokół Nr 14/2009 z 29 czerwca 2009 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.Termin przeprowadzenia kontroli: 18-22 czerwca 2009 r.
→ do pobrania protokół z kontroli bez załączników (pdf)


14. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni - Ośrodek Opiekuńczy dla Osób Przewlekle Chorych przy ul. Bosmańskiej 32 a - kontrola planowa (rekontrola) dotycząca sprawdzenia  wykonania zaleceń pokontrolnych z 12 czerwca 2008 roku, wydanych przez Wiceprezydenta Michała Gucia. Protokół nr 15/2009 z 10 lipca 2009 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli. Termin przeprowadzenia kontroli: 30 czerwca - 7 lipca 2009 r.
→ do pobrania protokół z kontroli bez załączników (pdf)
Wyłączeń w treści dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku poz. 926 - tekst jednolity).  


15. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdyni, ul. Legionów 130 - kontrola planowa dotycząca 5% wydatków dokonanych w 2009 roku - art. 187 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych - 2009 rok. Protokół Nr 13/2009 z 20 lipca 2009 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli. Termin przeprowadzenia kontroli: 16-17 lipca 2009 r.
→ do poprania protokół z kontroli bez załączników (pdf)

 

16. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Gen. Maczka 1- kontrola planowa dotycząca prawidłowości realizacji zadań statutowych - 2008 rok. Protokół Nr 16/2009 z 29 lipca 2009 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli. Termin przeprowadzenia kontroli: 21-24 lipca 2009 r.
→ do pobrania protokół z kontroli bez załączników (pdf)
Wyłączeń w treści dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku poz. 926 - tekst jednolity).  

 

17. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy w Gdyni, ul. Gen. Maczka 1- kontrola planowa dotycząca prawidłowości realizacji zadań statutowych - 2008 rok. Protokół Nr 17/2009 z 19 sierpnia 2009 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.Termin przeprowadzenia kontroli: 10-12 sierpnia 2009 r. 
→ do pobrania protokół z kontroli bez załączników (pdf)


18. Rodzinny Dom Dziecka Nr 7 w Gdyni, ul. Kopernika 35 - kontrola planowa dotycząca rozliczenia oraz prawidłowości i celowości wydatków w 2008 roku. Protokół Nr 18/2009 z 25 września 2009 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli. Termin przeprowadzenia kontroli: 14-25 września 2009 r.
→ do pobrania protokół z kontroli bez załączników (pdf)

Wyłączeń w treści dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku poz. 926 - tekst jednolity).  


19. Świetlice Socjoterapeutyczne w Gdyni prowadzone przez Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko": ul. Płk Dąbka 52 i ul. Opata Hackiego 17 - kontrola planowa dotycząca wykorzystania środków finansowych zgodnie z celem określonym w umowie i prowadzenia odrębnej dokumentacji finansowo-księgowej otrzymanych dotacji - 2008 rok. Protokół nr 19/2009 z 7 października 2009 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli. Termin przeprowadzenia kontroli: 21 września -7 października 2009 r.
→ do pobrania protokół z kontroli bez załączników (pdf)


20. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98 - kontrola planowa dotycząca 5% wydatków dokonanych w 2009 roku - art. 187 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Protokół Nr 24/2009 z 9 listopada 2009 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli. Termin przeprowadzenia kontroli: 2 - 5 listopada 2009 r.
→ do pobrania protokół z kontroli bez załączników (pdf)


21. Wydziały Urzędu Miasta Gdyni: Architektoniczno-Budowlany i Urbanistyki
- kontrola doraźna dotycząca poprawności procedur wydawania zezwolenia na budowę przy ul. Orłowskiej 12. Sprawozdanie z kontroli Nr 22/2009 z 16 października 2009 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.Termin przeprowadzenia kontroli: 5-16.10.2009 r.
→ do pobrania sprawozdanie z kontroli bez załączników (pdf)

Wyłączeń w treści dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku poz. 926 - tekst jednolity).  


22. Świetlica Socjoterapeutyczna "Koniczynka" prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Osobistego i Zawodowego "Zielona Myśl" - Gdynia, ul. L. Cylkowskiego - kontrola planowa dotycząca wykorzystania środków finansowych zgodnie z celem określonym w umowie i prowadzenia odrębnej dokumentacji finansowo-księgowej otrzymanych dotacji - 2008 rok. Protokół Nr 21/2009 z kontroli z 3 listopada 2009 r. wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.Termin przeprowadzenia kontroli: 7-20 października 2009 r.
→ do pobrania protokół z kontroli bez załączników (pdf)


23. Gimnazjum Nr 3 w Gdyni, ul. Gospodarska 1 - kontrola planowa dotycząca: celowości wydatków z ZFŚS, kalkulacji kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń zbędnych na cele statutowe, prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród jubileuszowych, zgodności przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z uchwałą Rady Miasta Gdyni, celowości i efektywności wykorzystania środków na dowożenie uczniów do szkół - 2008 rok. Protokół Nr 23/2009 z kontroli z 25 listopada 2009 r.wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.
Termin przeprowadzenia kontroli: 21 października - 10 listopada 2009 r.
→ do pobrania protokół z kontroli bez załączników, zalecenia pokontrolne i wystąpienie do RIO (pdf)

Wyłączeń w treści dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku poz. 926 - tekst jednolity).  


24. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, ul. Władysława IV 12/14 - kontrola planowa dotycząca kontroli 5% wydatków zgodnie z art. 187 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych - 2009 rok. Protokół Nr 25/2009 z kontroli z 8 grudnia 2009 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli. Termin przeprowadzenia kontroli: 2-4 grudnia 2009 r.
→ do pobrania protokół z kontroli bez załączników (pdf)


25. Wydział Administracyjny UMG
- kontrola doraźna dotycząca zakupu, konserwacji i wymiany niszczarek w UMG w 2009 roku. Sprawozdanie Nr 27/2009 z 22 grudnia 2009 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli. Termin przeprowadzenia kontroli: 17-24 grudnia 2009 r.
→ do pobrania sprawozdanie z kontroli bez załączników (pdf)


26. VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, ul. Kopernika 34 - kontrola planowa dotycząca:celowości wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kalkulacji kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń szkolnych, zbędnych na cele statutowe, prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród jubileuszowych, zgodności przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta, celowości i efektywności wykorzystania środków na dowożenie uczniów do Szkoły - 2008 rok. Protokół Nr 28/2009 z 29.01.2010 r. wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli. Termin przeprowadzenia kontroli: 11 - 22.01.2010 r.
→ do pobrania protokół z kontroli bez załączników wraz z zaleceniami pokontrolnymi (pdf)

Wyłączeń w treści dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku poz. 926 - tekst jednolity).  


27. I Liceum Ogólnokształcące Zaoczne, I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Zaoczne w Gdyni, ul. Władysława IV 54 - kontrola doraźna dotycząca wykorzystania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w semestrze jesiennym 2009 roku. Sprawozdanie nr 26/2009 z 18 stycznia 2010 r. wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli. Termin przeprowadzenia kontroli: 7 - 23 grudnia 2009 r.
→ do pobrania sprawozdanie z kontroli bez załączników, zalecenia pokontrolne oraz pismo dot. wykonania zaleceń pokontrolnych (pdf)
Wyłączeń w treści dokonała Iwona Torkowska na podst. art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku poz. 926 - tekst jednolity).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Torkowska
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Lidia Rumel-Czarnowska
Data wytworzenia informacji: 18.01.2010
Data udostępnienia informacji: 20.07.2009
Ostatnia aktualizacja: 24.08.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.08.2011 13:51 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
24.08.2011 13:48 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
23.08.2010 09:47 Dodanie informacji Bogna _Pruska
14.06.2010 12:28 Dodanie informacji Bogna _Pruska
14.06.2010 12:13 Dodanie informacji Bogna _Pruska
14.06.2010 12:11 Dodanie informacji Bogna _Pruska
14.06.2010 11:58 Dodanie informacji Bogna _Pruska
14.06.2010 11:53 Dodanie informacji Bogna _Pruska
14.06.2010 11:30 Korekta Bogna _Pruska