Rok 2008


1. Straż Miejska w Gdyni, ul. Zakręt do Oksywia 10 - kontrola doraźna dotycząca rozliczenia czasu pracy oraz zakupów w 2007 roku. Sprawozdanie Nr 02/2008  z 27.02.2008 r.wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

2. Zespół Szkół Nr 2 w Gdyni, ul. Wolności 25 - kontrola planowa dotycząca: celowości wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kalkulacji kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń szkolnych, zbędnych na cele statutowe, prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród jubileuszowych, zgodności przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta, celowości i efektywności wykorzystania środków na dowożenie uczniów do szkół - 2007 rok. Protokół Nr 01/2008 z 28.02.2008 r. wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli. 

3. Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, ul. Bema 26 - kontrola planowa dotycząca zatrudnienia i zamówień publicznych w 2007 roku. Protokół nr 04/2008 z 2.04.2008 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

4. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMG - kontrola planowa dotycząca projektów realizowanych w ramach SPO-T (Trasa Kwiatkowskiego i ul. J. Wiśniewskiego) - zgodność realizacji inwestycji z polityką ochrony środowiska - 23.08.2007-31.03.2008 r. Protokół nr 06/2008 z 9.04.2008 r. do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

5. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Gdyni, ul. Cechowa 22 - kontrola planowa dotycząca: celowości wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kalkulacji ksztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń szkolnych, zbędnych na cele statutowe, prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocnego i nagród jubileuszowych, zgodności przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta, celowości i efektywności wykorzystania środków na dowożenie uczniów do szkół - 2007 rok. Protokół nr 03/2008 z 2.04.2008 r. wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

6. Wydział Realizacji Inwestycji UMG - kntrola planowa dotycząca: projektów zrealizowanych w ramach SPO-T (ul.J. Wiśniewskiego - etap II i Trasa Kwiatkowskiego - etap III) - przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji dot. projektów SPO-T z godnie z procedurami i zgodność terminów zakończenia robót z harmonogramem robót. Protokół nr 08/2008 z 13 maja 2008 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

7. Świetlice Socjoterapeutyczne w Gdyni: przy ul. Żeglarzy (Stowarzyszenie Non-Stop) i przy ul. Leszczynki (Stowarzyszenie Razem) - kontrola planowa dotycząca wykorzystania środków finansowych zgodnie z celem określonym w umowie oraz prowadzenia odrębnej dokumentacji finansowo - księgowej otrzymanych dotacji - 2007 rok. Protokół nr 10/2008 z 30.05.2008 r . wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

8. Administracja Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni, ul. Abrahama 55 - kontrola planowa dotycząca: przebiegu i skuteczności windykacji czynszów za lokale mieszkalne komunalne - 2007 rok. Protokół nr 11/2008 z 12.06.2008 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

9. Powiatowy Insektorat Nadzoru Budowlanego w Gdyni, ul. Legionów 130 - kontrola planowa dotycząca 5% wydatków na podstawie art. 187 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych - 2008 rok. Protokół nr 12/2008 z 8.07.2008 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

10. Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni, ul. Warszawska 67a - kontrola planowa dotycząca: przebiegu i skuteczności windykacji czynszów za lokale mieszkalne komunalne - 2007 rok. Protokół nr 13/2008 z 17.07.2008 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

11. Administracja Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni, ul. Abrahama 55 - kontrola doraźna dotycząca remontu i nadbudowy budynku przy ul. Wachowiaka 8-12 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wojewody Wachowiaka 8-12 (Wspólnotą administruje ABK Nr 3). Sprawozdanie z 28.04.2008 r. z kontroli wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

12. Szkoła Podstawowa Nr 13 w Gdyni, ul. Halicka 8 - kontrola planowa dotycząca: celowości wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kalkulacji ksztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń szkolnych, zbędnych na cele statutowe, prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocnego i nagród jubileuszowych, zgodności przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta, celowości i efektywności wykorzystania środków na dowożenie uczniów do szkół - 2007 rok. Protokół nr 07/2008 z 5.05.2008 r. wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

13. Świetlice Socjoterapeutyczne w Gdyni: przy ul. Morskiej 89 i Staffa 10 (Stowarzyszenie FAMILIA) i przy ul. Portowej 3 (Regionalne Centrum Wsparcia Społecznego) - kontrola planowa dotycząca wykorzystania środków finansowych zgodnie z celem określonym w umowie oraz prowadzenia odrębnej dokumentacji finansowo - księgowej otrzymanych dotacji - 2007 rok. Protokół nr 15/2008 z 13.08.2008 r . wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

14. Mejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Ośrodek Opiekuńczy dla Osób Przewlekle Chorych w Gdyni, ul. Bosmańska 32 A - kontrola planowa dotycząca prawidłowości realizacji zadań statutowych - 2007 rok. Protokół Nr 09/2008 z 9. 06. 2008 r. wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

15. Straż Miejska i Wydziały Urzędu Miasta Gdyni: Administracyjny i Księgowości, al. Piłsudskiego 52/54 - kontrola doraźna dotycząca remontów i napraw samochodów służbowych Straży Miejskiej w  FPHU "Hemar" w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2008 roku. Sprawozdanie z kontroli Nr 14/2008 z 25.07.2008 r.wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli. 

16. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Gdyni, ul. Wójta Radtkego 43 m. 10 i 11- kontrola planowa dot. rozliczenia, prawidłowości i celowości wydatków - 2008 r. Protokół z kontroli Nr 17/2008 z 10.09.2008 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

17. Zarząd Dróg i Zieleni, 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 - kontrola palnowa dot. 5% wydatków - art. 187 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych - 2008 rok. Protokół Nr 18/2008 z 15.09.2008 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

18. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4, 81-411 Gdynia, ul. Kopernika 37a - kontrola planowa dot. rozliczenia, prawidłowości i celowości wydatków - 2008 rok. Protokół Nr 19/2008 z 7.10.2008 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

19. Zarząd Cmentarzy Komunalnych, 81-311 Gdynia, ul. Witomińska 76 - kontrola planowa dot. 5% wydatków - art. 187 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych - 2008 rok. Protokół nr 22/2008 z 24. 10.2008 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

20. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, ul. Władysława IV 12/14 - kontrola planowa dot. 5% wydatków - art. 187 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych - 2008 rok. Protokół nr 24/2008 z 5.11.2008 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

21. Szkoła Podstawowa Nr 35 w Gdyni, ul. Uczniowska 1 - kontrola planowa dotycząca: celowości wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kalkulacji ksztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń szkolnych, zbędnych na cele statutowe, prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocnego i nagród jubileuszowych, zgodności przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta, celowości i efektywności wykorzystania środków na dowożenie uczniów do szkół  - 2007 rok. Protokół nr 20/2008 z 3.10.2008 r. wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

22. Przedskole Samorządowe Nr 52 w Gdyni, ul. Krasickiego 4 - kontrola planowa dotycząca: celowości wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocnego i nagród jubileuszowych, zgodności przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta - 2007 rok. Protokół nr 16/2008 z 8.08.2008 r. wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

23. Zespół Szkół Nr 12 w Gdyni, ul. Sucharskiego 10 - kontrola planowa dot.celowości wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocnego i nagród jubileuszowych, zgodności przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta, celowości i efektywności wykorzystania środków na dowożenie uczniów do szkół - 2007 rok. Protokół nr 21/2008 z 21.10.2008 r. wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

24. Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Gdyni, ul. Biskupa Dominika 13a - kontrola planowa dotycząca: celowości wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kalkulacji kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń szkolnych, zbędnych na cele statutowe, prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród jubileuszowych, zgodności przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta, celowości i efektywności wykorzystania środków na dowożenie uczniów do szkół - 2007 rok. Protokół Nr 27/2008 z 12.12.2008 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli. 

25. X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, ul. Władysława IV 58 - kontrola planowa dotycząca celowości wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kalkulacji kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń szkolnych, zbędnych na cele statutowe, prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród jubileuszowych, zgodności przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta, celowości i efektywności wykorzystania środków na dowożenie uczniów do szkół - 2007 rok. Protokół Nr 23/2008 z 4.11.2008 r. wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli. 

26. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Gdyni, ul. Energetyków 13a - kontrola doraźna dotycząca organizacji i działalności SSM w Gdyni - 2008 rok. Sprawozdanie nr 25/08 z 21.11.2008 r. wraz z załącznikami i zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

27. Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia - kontrola planowa dotycząca zatrudnienia i zamówień publicznych w Muzeum Miasta Gdyni - 2008 rok. Protokół Nr 28/2008 z 16 stycznia 2009 roku wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.


28. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,81-366 Gdynia, ul. Armii Krajowej 44
- kontrola planowa dotycząca zamówień publicznych w 2007 roku. Protokół Nr 26/2008 z 17.12.2008 r. wraz z załącznikami, zaleceniami pokontrolnymi i zgłoszeniem do Regionalnej Izby Obrachunkowej do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Torkowska
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Data udostępnienia informacji: 25.12.2008