Rok 2005

przedmioty kontroli:

1. Urząd Morski w Gdyni-umowy dzierżawy gruntów (własność Skarbu Państwa) - 2004 rok
termin: 2005-01-17
uwagi: Protokół z kontroli nr 20/2004 z 17.01.2005 r. do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

2. Prawidłowość rozliczania płac i świadczeń w Zespole Opiekuńczym i Tymczasowym Ośrodku Opiekuńczym - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
termin: 2005-02-24
uwagi: Protokół nr 01/2005 z 3.02.2005 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Biura Kontroli (brak zaleceń pokontrolnych).

4. Żłobek "Niezpominajka" w Gdyni-prawidłowość zatrudniania w 2003 i 2004 roku, stosowanie procedur zamówień publicznych
termin: 2005-04-05
uwagi: Protokół nr 3/2005 z 5.04.2005 r. do wglądu w siedzibie Biura Kontroli

5. Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń, naliczania godzin ponadwymiarowych, gospodarowania środkami specjalnymi, rozliczania nagród jubileuszowych - 2004 rok. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 i Nr 2
termin: 2005-05-11
uwagi: Protokół z kontroli nr 4/2005 z 11.05.2005 r.(brak zaleceń pokontrolnych) do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

6. Zasady współpracy Szkoły Muzycznej I stopnia ze Społeczną Szkołą Muzyczną II stopnia
termin: 2005-05-20
uwagi: Sprawozdanie z kontroli doraźnej nr 05/2005 z 20 maja 2005 roku wraz z zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

7. Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji i GOSiR - Gospodarstwo Pomocnicze - kontrola doraźna-dotycząca zatrudnienia, wynagrodzeń(w tym umowy zlecenia i o dzieło) za lata: 2003,2004, I-IV 2005 r.
termin: 2005-06-08
uwagi: Sprawozdanie z kontroli nr 06/2005 z 8.06.2005 r. do wglądu w siedzibie Biura Kontroli UMG

8. Prawidłowość i terminowość składanych deklaracji na podatek od nieruchomości za lata: 2002,2003,2004- Wydział Dochodów i 45 jednostek i zakładów budżetowych.
termin: 2005-06-27

9. Wydziały Urzędu Miasta Gdyni: Wydział Architektoniczno-Budowlany, Spraw Obywatelskich oraz Polityki Gospodarczej i Nieruchomości - Pobieranie opłaty skarbowej ze szczególnym uwzględnieniem zasad pobierania opłaty skarbowej odpowiedniej wartości.
termin: 2005-07-20
uwagi: Protokół nr 08/2005 r. z kontroli znajduje się (do wglądu) w siedzibie Biura Kontroli.

10. Powiatowy Inspekorat Nadzoru Budowlanego -gospodarowanie środkami publicznymi, wynikającymi z przepisu art. 28 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych - 2005 rok
termin: 2005-08-24
uwagi: Protokół nr 09/2005 z 24.08.2005 r. do wglądu w siedzibie Biura Kontroli

11. GIMNAZJUM NR 1 w Gdyni - kontrola dotyczyła kalkulacji kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na najem pomieszczeń szkolnych, prawidłowości naliczania godzin ponadwymiarowych, gospodarowania środkami pozabudżetowymi, rozliczania nagród jubileuszo
termin: 2005-09-26
uwagi: Protokół nr 11/2005 z 26.09.2005 wraz z zaleceniami pokontrolnymi znajduje się do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

12. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 w Gdyni -kontrola doraźna dotyczyła badania płac, środków specjalnych, najmu pomieszczeń i zatrudniania emerytów-2004/2005
termin: 2005-10-07
uwagi: Sprawozdanie Nr 12/2005 z 7.10.2005 r. wraz z zaleceniami pokontrolnymi znajduje się, do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.


13. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13 w Gdyni-kontrola dot. badania kalkulacji kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń, prawidłowości naliczania godzin ponadwymiarowych, gospodarowania środkami pozabudżetowymi, rozliczania nagród jubileuszowyc
termin: 2005-10-21
uwagi: protokół Nr 13/2005 z 21.10.2005 r. znajduje się, do wglądu, w siedzibie Biura Kontroli.

14. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 w Gdyni-kontrola dot.kalkulacji kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń szkol., prawidłowości naliczania godz. ponadwymiarowych, gospodarowania środkami pozabudżet.,rozliczania nagród jubileusz.-2004 rok
termin: 2005-11-04
uwagi: Protokół Nr 14/2005 z 4.11.2005 r. wraz z zaleceniami pokontrolnymi znajduje się, do wglądu, w siedzibie Biura Kontroli.

15. Wydział Urbanistyki i Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni-kontrola dot. opłaty skarbowej ze szczególnym uwzględnieniem zasad pobierania opłaty skarbowej odpowiedniej wartości lub jej zwrotu, właściwego kasowania znaków opłaty skarbowej-2004 rok
termin: 2005-11-14
Protokół Nr 15/2005 z 14.11.2005 r. znajduje się, do wglądu, w siedzibie Biura Kontroli.

16. Administracja Budynków Komunalnych Nr 3 - rzetelność informacji o występowaniu zaległości w opłatach czynszowych u osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy - 2004 i I półrocze 2005 r.
termin: 2005-12-06
uwagi: Protokół Nr 16/ 2005 z 6.12.2005 r. do wglądu w siedzibie Biura Kontroli

17. Administracja Budynków Komunalnych Nr 4- rzetelność informacji o występowaniu zaległości w opłatach czynszowych osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy - 2004 i I połowa 2005 roku.
termin: 2005-12-05
Protokół Nr 16A/ 2005 z 5.12.2005 r. do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

18. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Gdyni - kontrola planowa dot. gospodarowania środkami publicznymi, wynikająca z przepisu art. 28a,b i 127 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 155 poz.1014 z późn.zm.)
termin: 2005-12-22
uwagi: Protokół Nr 17/2005 z 22.12.2005 r. do wglądu w siedzibie Biura Kontroli - brak zaleceń pokontrolnych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Torkowska
Wprowadził informację: Marek Grześ
Data wytworzenia informacji: 05.05.2007
Data udostępnienia informacji: 05.07.2007