Rok 2004

przedmioty kontroli:

1. Pozwolenie na budowę - POLSERVICE, dot. Wydział Architektoniczno Budowlany.
termin: 2004-02-18
uwagi: Protokół nr 01/2004 do wglądu w siedzibie Biura Kontroli

2. Kontrola wynagrodzenia B.Czopa - Teatr Miejski
termin: 2004-02-18
uwagi: Protokół nr 02/2004 oraz zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Biura Kontroli

3. Rzetelność informacji o występowaniu zadłużeń u osób pobierających dodatek mieszkaniowy - Administracje Budynków Komunalnych Nr 1 do 5
termin: 2004-03-26
uwagi: Protokół nr 03/2004 oraz zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Biura Kontroli

4. Wykorzystanie dzierżawionego majątku gminnego przez spółki lecznictwa otwartego
termin: 2004-04-15
uwagi: Protokół nr 04/2004 do wglądu w siedzibie Biura Kontroli

5. Prawidłowość przeprowadzania postępowania w sprawie uregulowania stanu prawnego działki gruntu nr 700/59-Wydział Gospodarki Nieruchomościami
termin:
2004-06-03
uwagi: Sprawozdanie nr 8/2004 z 3 czerwca 2004 r.
do wglądu w Biurze Kontroli.

6. Stan budynku, celowość kosztów utrzymania, prawidłowość naliczania wynagrodzeń-2003 r.-Ognisko Wychowawcze
termin: 2004-05-17
uwagi: Protokół nr 6/2004 z 20 maja 2004 r. i zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

7. Rekontrola celowości wydatków(w tym opłat ZAIKS) ewidencji czasu pracy ,gospodarki materiałowej- Teatr Miejski im. W. Gombrowicza
termin: 2004-06-02
uwagi: Protokół nr 07/2004 wraz z zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli

8. Gospodarowanie środkami publicznymi, wynikającymi z przepisu art. 28 a,b i 127 ustawy o finansach publicznych - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
termin: 2004-06-14
uwagi: Protokół nr 08/2004 do wglądu w siedzibie Biura Kontroli

9. Rekontrola kontroli z 2002 i 2003 roku, ewidencja czasu pracy i gospodarka materiałowa - 2003 r. - Dom Kultury
termin: 2004-06-28
uwagi: Protokół nr 09/2004 wraz z zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli

10. Całokształt działalności za ostatnie 12 miesięcy - Samodzielne Stanowisko ds.BHP UMG
termin: 2004-07-09
uwagi: Sprawozdanie z kontroli doraźnej nr 10/2004 wraz z zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli

11. Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, ul. Świętojańska 141
termin: 2004-07-28
uwagi: Protokół nr 11/2004 wraz z zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w Biurze Kontroli

12. Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni, ul. Witomińska 76
termin: 2004-08-16
uwagi: Protokół z kontroli nr 12/2004 do wglądu w siedzibie Biura Kontroli

13. Terminowość i prawidłowość składanych deklaracji na podatek od nieruchomości na lata: 2001, 2002 i 2003 przez szkoły podstawowe, gimnazja,zespoły szkół, przedszkola i Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdyni.
termin: 2004-10-04
uwagi: Protokół nr 14/2004 z kontroli planowej wraz z zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w Biurze Kontroli.

14. Wykorzystanie dzierżawionego majątku gminnego przez spółki lecznictwa otwartego pod kątem zabezpieczenia interesów Gminy Gdynia w 2003 roku - skontrolowano 9 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.
termin: 2004-10-28
uwagi: Protokół nr 15/2004 wraz z zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w Biurze Kontroli.

15. Prawidłowość naliczania wynagrodzenia prowizyjnegoza osobiste wykonywanie czynności w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnej - Wydział Dochodów-Referat Egzekucji Administracyjnej
termin: 2004-09-01
uwagi: Sprawozdanie Nr 13/2004 z kontroli doraźnej wraz z zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w Biurze Kontroli.

16. Prawidłowość naliczania wynagrodzeń pracownikom Domu Dziecka-2003 i I połowa 2004 r.
termin: 2004-12-18
uwagi: Protokół nr 16/ 2004 z 19.11.2004 wraz z zaleceniami pokontrolnymi do wglądu w siedzibie Biura Kontroli.

17. Muzeum Miasta Gdyni
termin: 2004-12-14
uwagi: Protokół nr 17/2004 z 14.12.2004 do wglądu w siedzibie Biura Kontroli - brak zaleceń pokontrolnych

18. Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni -Gospodarowanie środkami publicznymi, wynikającymi z przepisu art. 28 a,b i 127 ustawy z 26.11.1998 r. o finansach publicznych - 2004 rok
termin: 2004-12-23
uwagi: Protokół nr 19/2004 z 23.12.2004 r. do wglądu w siedzibie Biura Kontroli - brak zaleceń pokontrolnych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Torkowska
Wprowadził informację: Marek Grześ
Data wytworzenia informacji: 04.07.2007
Data udostępnienia informacji: 04.07.2007