Zrębkowanie gałęzi na terenie Parku Kolibki

Umowa KB/628/UG/119/W/2004 na zrębkowanie gałęzi po robotach pielęgnacyjnych przy drzewostanie na terenie Parku Kolibki podpisana z Zakładem 'KARPINA' Kazimierz Pobłocki na kwotę 4 000 zł.

oryginał umowy znajduje się: pok. 236 Urzędu Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 19.11.2004