Zrębkowanie gałęzi

Umowa KB/78/UG/8/W/2005 na zrębkowanie gałęzi po robotach pielęgnacyjnych przy drzewostanie na terenie Kolibek podpisana z 'Karpina' Kazimierz Pobłocki na kwotę

25.000 zł.oryginał umowy znajduje się: pok. 236 Urzędu Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 01.04.2005