Zakup usług grawerskich i poligraficznych na potrzeby imprez okolicznościowych w 2006 roku.

Zawarcie umowy nr SK/113/PB/3-W/2006 z panem Januszem Mazurem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P. H. Maja z sprawie zakupu usług grawerskich i poligraficznych na potrzeby imprez okolicznościowych w 2006 roku.



oryginał umowy znajduje się: Biuro Prezydenta, pok. 114, Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 14.02.2006