zakup papieru termicznego

umowa SK/403/SA/73-w/2004 zawarta z Firmą Biuro Complex na zakup papieru termicznego do dyspenserów na kwotę 15.000 PLN

oryginał umowy znajduje się: pok.435 UMG Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 17.12.2004