Zabezpieczenie przepompowni ścieków sanitarnych

Umowa KB/346/UG/45/W/2004 na zabezpieczenie przepompowni ścieków sanitarnych przy szalecie na Bulwarze Nadmorskim zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Ogrodniczych 'Malwa' na kwotę 1.156,96 zł.

oryginał umowy znajduje się: pok. 236 Urzędu Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 05.10.2004