Wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Gdyni (4)

Umowa nr SK/1346/MG - 115 - W/2004 z dnia 4 listopada 2004 roku zawarta z firmą Wyceny Nieruchomości Kazimierz, Ewa Ostrowscy. Przedmiotem umowy jest wykonywanie wycen nieruchomości o zróżnicowanym charakterze.  oryginał umowy znajduje się: pok. 334, Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 26.11.2004